Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 7. Lekce - Velká tabule

Velká tabule (Karty Lenormand)


Velká tabule je nejzásadnější druh výkladu pro karty Lenormand.
Jde o výklad při kterém zamícháme a posléze rozložíme všechny karty do plochy. Pak od polohy tzv. osobní karty odvíjíme samotný výklad.
Je to velmi obtížný druh výkladu, který vyžaduje schopnost kombinovat jednotlivé karty mezi sebou a potřebuje velkou praxi.

Postup výkladu karet:
 • Nejprve karty zamícháme.
 • Pak sejmeme na tři hromádky a po té je v opačném pořadí složíme zpět na sebe.
 • Někdo doporučuje snímat pouze levou rukou – od srdce.
 • Někdo se dívá na spodní kartu každé hromádky – dostane tak kombinaci tří karet, která vypovídá o tématu momentálně důležitém pro tazatele.
 • Po té vezmeme výslednou hromádku a rozkládáme do čtyřech řad po devíti kartách. Karty v řadě klademe vždy zleva doprava.
Velká tabule

Najdeme osobní kartu tazatele (OSK):
Je-li tazatel muž, je to karta 28 Pán, a je-li tazatelka žena, je to 29 Dáma.

Karmický kříž
Nejdůležitější jsou karty sousedící přímo s OSK – hlavně ve vodorovné a svislé linii – nazývají se KARMICKÝ KŘÍŽ.
Svislá linie vypovídá o současné situaci tazatele, vodorovná linie vypovídá o minulosti a budoucnosti.

Velká tabule


Oblast karet, která se nachází:
 • NAD vodorovnou linií minulosti (na obrázku šedě zbarvená) mluví o vlivech a věcech, které tazatel ovlivnit nemohl.
 • POD linií minulosti (na obrázku fialkově zbarvená) o vlivech, které ovlivnit mohl.
 • NAD linií budoucnosti (na obrázku béžově zbarvená) ukazuje, co ho potká „osudově“ - tedy čemu se nelze vyhnout
 • POD linií budoucnosti (na obrázku zelenkavě zbarvená) vypovídá, co tazatel ovlivnit může.

Někteří z vykladačů čtou budoucnost doprava od OSK a minulost doleva. Někteří však hledají budoucnost ve směru pohledu OSK a to co má za zády, čtou jako minulost. U mnoha sad tak vychází budoucnost u tazatelek směrem doleva a ne doprava – záleží na zobrazení žena na obrázku na kartě.

Konkrétní oblasti života:
Má-li tazatel dotazy k nějakým konkrétním oblastem života, najdeme kartu, která tuto oblast představuje (např. láska – Prsten; zdraví – Strom; finance – Ryby) a všímáme si karet sousedících s touto kartou – stejným způsobem, jakým se provádí výklad na devět karet se signifikátorem.

Domy:
Tyto informace můžeme doplnit i pomocí výkladu příslušného domu.
Více info na webu spimajim: http://spimajim.nazory.eu/

Pro výklad Velké tabule je nezbytné umět karty kombinovat mezi sebou – tzn. vytvářet ze sousedících karet nové významy.
Obecně se dá říct, že karty sousedící vodorovně ukazují proces vývoj, co od čeho k čemu vede.
Karty sousedící svisle ukazují vlivy, co na co působí, co se za čím nebo pod čím skrývá.
Karty sousedící diagonálně ukazují další nepřímé vlivy – co ještě dalšího je ve hře, další vlivy, důsledky, dopady. Jsou to věci blízké, ale už nepřímé.

Velmi důležité jsou samozřejmě karty okolo OSK – těm bychom měli věnovat pozornost nejvíce – lze je opět vyložit způsobem, jakým se vykládá 9 karet se signifikátorem.


Vliv umístění OSK ve velké tabuli
Osobní karta se může ocitnout kdekoliv ve Velké tabuli, nemusí být jen na prostředku. Poskytuje to další informace.

Leží-li OSK:
 • Ve střední části tabule, tazatel je na určitém rovnovážném rozhraní minulosti a budoucnosti. Situace je vyrovnaná, na tazatele sice ještě působí minulé události, ale je již zdravě nasměrován do budoucnosti.
 • Hodně vlevo tabule, tazatel je velmi výrazně orientován na budoucnost, minulost má uzavřenou, nemá v ní žádné nedořešené věci, které by jeho další budocnost měly nějak fatálně ovlivňovat.
 • Hodně vpravo tabule, tazatel je velmi zatížen minulostí, potřebuje si ji uzavřít, dořešit, pochopit, často i přebolet. Je to velmi obtížné postavení, tazatel může projevovat určitou skepsi, nemusí si být přitom svého zatížení minulostí být vůbec vědom, může mít tendenci chtít se jen přesvědčit o své pravdě. Toto postavení ale říká, že dokud si neuzavře staré věci, nezačne v jeho životě nic nového, nic dalšího.
 • Vždy, když je OSK na kraji velké tabule, svědčí to o jisté extrémní situaci v životě tazatele.
 • Leží-li OSK úplně nahoře, je jeho situace velmi výhodná, má nadhled, odstup, není ničím zatížen, vlivů, které by na něj osudově působily je velmi málo, má velmi široké manévrovací možnosti – jeho život je v podstatě velká paleta různých možností.
 • Leží-li OSK úplně dole, pak je tazatel velmi zatížen okolnostmi a manévrovací možnost nemá prakticky žádnou. V podstatě jen musí vydržet, co se na něj valí, co nad ním visí, co na něj působí a nemůže to moc ovlivnit.
 • Nejextrémnější je postavení OSK v rohu, většinou napovídá, že tazatel je v nějakém zlomovém období.
 • OSK v levém horním rohu: maximální nadhled a otevřenost. Tazatel není vůbec zatížen ani minulostí ani vnějšími vlivy. Je zde sice předpoklad nějakého vývoje, ale má velmi velkou škálu možností jak manévrovat, má možnost v životě začít znovu.
 • OSK v pravém horním rohu: Tazatel má sice nadhled, ale celou svou podstatou ulpívá v minulosti a dokud si ji neuzavře, je další budoucnost nepodstatná. Teprve až pochopí, může jít jeho život dál. Ačkoliv ho minulost vyloženě netíží, může mnoho skrývat, potlačovat, schovávat sám před sebou, nepřipouštět si, neuvědomovat si. Též se může něčeho obávat, nechtít s tím být konfrontován.
 • OSK v levém dolním rohu: Tazatel je velmi zatížen okolnostmi. Sice ho netíží minulost nemá v ní žádné skryté „kostlivce ve skříni“, ale v budocnosti bude pod tlakem událostí, které nebude moct moc ovlivnit a bude mít pocit, že na něj vše doléhá. Hrozí, že mu bude chybět motivace nebo síla k nějaké jeho vlastní aktivitě nebo rozhodnutím. Bude ve vleku událostí. Je to život s Damoklovým mečem nad hlavou.
 • OSK v pravém dolním rohu: výklad objasňuje příčiny současného stavu tazatele a může ukázat na příčiny a souvislosti, jichž si není vědom. Tazatel sice nemá tendenci před něčím strkat hlavu do písku jako když je karta v pravém horním rohu, ale i tak je pro něj důležité pochopit minulost a uvědomit si, co nevěděl, neviděl, nechápal, neuvědomoval si. Dokud nepochopí minulost, jeho život bude jakoby „stát“, nezačne se odvíjet nová životní kapitola.
Poznámka na závěr
Všechna „pravidla“ pro výklad Velké tabule je nutno brát pouze jako tipy a náměty. Každá kartářka si většinou vlastní zkušeností vytvoří vlastní způsob čtení velké tabule, někdy není svázán vůbec žádnými postupy, a kartářka jen pojmenovává to, co ji při pohledu do tabule „praští do očí“. Právě pro to je Velká tabule velmi obtížný výklad a právě proto lze vykládání karet nyzývat uměním.

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna v PannaPanně
ukázat kalendář »