Hlavní strana > Výklad karet > Cikánské karty > 2. Lekce - Vzájemný výklad karet ve dvojici
Oko Boží - Cikánská karta

Oko Boží - Cikánská karta


Je takzvanou korunní kartou cikánských karet, kartou stability a představuje nejvyšší symbol ochrany. Snižuje intenzitu karet záporných a povyšuje karty kladné.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Knězem - velmi vzácné spojení Boží ochrany a Božího požehnání. Člověku se plní tužby a přání. Při snaze dosáhnout určitého cíle máte maximální šanci na úspěch.
s Cestou - dává předpoklad k úspěšnému završení cesty bez problémů a překážek, ať již se jedná o klasické cestování či o cestu životem.
se Svatbou - to je spojení dvou lidí, které má Boží ochranu a tudíž předpoklad pro klidný a harmonický vztah.
s Milenkou - klidný, čistý a něžný vztah.
s Milencem - klidný, čistý a pevný vztah.
s Věrností - představuje partnera, který je schopen vám poskytnou ochranu v jakékoliv situaci a vždy bude stát za vámi.
s Žárlivostí - prozřetelnost vás chrání před žárlivostí nebo závistí.
s Radostí - nezištná a čistá radost vyplývající ze štěstí druhých lidí.
s Domem - harmonie, klid a pohoda ve vašem soukromí (rodině).
s Dítětem - budete se radovat z úspěchu svého dítěte či dětí.
s Rohem hojnosti - předpoklad k dlouhodobé hojnosti všeho, co potřebujete ke spokojenému životu.
s Penězi - velmi dobré a dlouhodobé finanční zabezpečení. Nehrozí ztráta peněz.
s Darem - dvojí možnost výkladu: neměli byste trpět nouzí, nebo dostanete dar trvalé hodnoty.
s Nenadálou radostí - radujete se nad něčím, co jste neočekávali a co má trvalou hodnotu.
se Zlodějem - najdete to, co jste kdysi ztratili, nebo bude vráceno to, co vám bylo ukradeno.
s Důstojníkem - dlouhodobá stabilita a klid v podnikání, nebo v zaměstnání.
s Dopisem - písemná správa, která je pro vás významná a cenná.
se Soudcem - nějaké úřední rozhodnutí, které vám vrací klid a pohodu do života.
s Poselstvím - ústní zpráva (rada), která je pro vás významná a cenná.
s Vdovou - smutek, který nebude mít dlouhé-ho trvání a rychle přebolí.
s Vdovcem - dvojí možnost výkladu: jste velmi silná osobnost schopná čelit smutku, nebo jste schopni i při vlastních starostech ještě podpořit někoho druhého.
s Touhou - máte možnost realizovat své plány a myšlenky, vytvoříte dílo trvalé hodnoty.
s Toužebným přáním - je velký předpoklad, že dosáhnete toho po čem toužíte.
s Nadějí - splní se to, do čeho vkládáte svou naději.
se Smrtí - změna, která vám přinese stabilitu, pohodu a klid.
s Nemocí - velmi rychlé vyřešení zdravotních problémů.
s Vážnými myšlenkami - závažná životní rozhodnutí, která jsou ku prospěchu, i když se to na první pohled tak nejeví.
s Falší - máte pocit, že vás zrazují přátelé, či cítíte kolem sebe faleš? Ničeho se nebojte. Boží oko vás chrání.
s Neštěstím - toto je situace, kdy dojdete nutně k názoru, že jste měli vlastně štěstí v neštěstí.
s Nepřítelem - jakékoliv nepřátelské útoky vůči vaší osobě se minou účinkem. Máte nad sebou Boží ochranu.
s Nepříjemností - prozřetelnost Boží vás chrání natolik, že máte možnost se vyhnout nějakým, byť již hrozícím nepříjemnostem.

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Oko Boží

Oko Boží

Je takzvanou korunní kartou cikánských karet, kartou stability a představuje nejvyšší symbol ochrany. Snižuje intenzitu karet záporných a povyšuje karty kladné.
"Oko Boží nad vámi bdí, máte dostatek sil na to, poprat se s osudem"

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Kněz

Kněz

Je představitelem božího požehnání. Tak jako karta Božího oka, i on snižuje intenzitu záporných karet a podporuje karty kladné. Přeje novým plánům a novým myšlenkám. Důvěřuje síle svého ducha, ale sklání se pokorně před silou Boží.
"Buď silný duchem, ale nezapomínej na pokoru."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Cesta

Cesta

Je symbolem cesty života. Ukazuje z čeho vycházíme a kam jdeme. Naznačuje také, že jsou události v pohybu a nabádá k pružnější reakci z vaší strany.
"Chop se příležitosti, dokud je čas."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Svatba

Svatba

Je symbolem trvalého citového vztahu a soužití. V dnešní době nemusí být uzavřeno manželství k tomu, aby spolu mohli dva lidé žít.
"Souznění s partnerem je víc než zlatý poklad."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Milenka

Milenka

Srdcová dáma. Je představitelkou lásky založené na citu. Zastupuje lásku, něhu, jemnou citlivost, ale i zamilovanost, která může být krátkodobá. Se svými city se netají, ale dává je plně najevo.
"Něžný projev lásky je balzámem pro duši."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Milenec

Milenec

Srdcový kluk. Zastupuje lásku, která má velmi pevný základ, a dává předpoklad k dlouhodobému vztahu. Představuje stabilitu v lásce. O takového partnera se lze pevně opřít, ale neočekávejte od něho, že vás bude o svém citu ubezpečovat.
"Miluji tě i když o tom nemluvím a chci ti být oporou po celý život."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Věrnost

Věrnost

Na této kartě leží pes na hrobě svého pána a je to tzv. symbol věrnosti až za hrob. Vedle citových karet vypovídá o věrnosti partnerské, ale leží-li vedle nepříjemné karty, může vypovídat i o tom, že se nám smůla lepí na paty.
"Věrnost je vzácná a proto by si jí měl člověk vážit."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Žárlivost

Žárlivost

Je symbol, který hraje svou roli v citech, ale též může vypovídat o závisti člověka vůči člověku v jakýchkoliv záležitostech.
"Menší projev žárlivost hladí vaše ego, v přemíře ubíjí cit."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Radost

Radost

Na této kartě je dívka hrající na kytaru a za ní stojí muž který ji naslouchá. Je to symbol veselí, radosti ze života, ale i karta rodinné harmonie.
"Radost je kořením života a krásnou kolébkou dlouhověkosti."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Dům

Dům

Představuje soukromí, rodinu či domov jako takový. Je to stavba na pevných základech a tudíž zastupuje stabilitu čehokoliv, pokud zde nejsou další karty, které vypovídají o opaku.
"Pevné zázemí domova nahrazuje matčin klín."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Dítě

Dítě

Tato karta má vícero vysvětlení. Je symbolem dítěte jako takového, nebo přírůstku do rodiny, ale zároveň se říká, že dítě je starost, a tudíž tato karta může být i představitelem určitých starostí.
"Malé děti šlapou matce po nohou, větší děti po srdci."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Roh hojnosti

Roh hojnosti

Může představovat hojnost všeho co si jen člověk dokáže představit ke zpříjemnění života, ale i hojnost nepříjemností. Záleží na tom, jaké karty jsou v jeho blízkosti.
"Nechtějte od života víc než vám může dát a važte si toho co vám dává."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Peníze

Peníze

Karta vypovídající o financích, které jsou nadstavbou k tomu co považujeme za finanční základ potřebný k životu. Tzv. velké peníze, které dávají možnost k navýšení stávajícího majetku ať již hmotného, nebo peněžitého.
"Velký majetek by měl sloužit i k tomu, abyste mohli pomoci nemajetným."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Dar

Dar

Původní cikánské karty měly dvě karty peněz. Velké peníze a malé peníze. Karta dar je symbolem malých peněz to znamená, toho základu, který potřebujeme k osobnímu zajištění slušného živobytí. Záleží na položení karet. Může samozřejmě představovat i dar jako takový.
"Dostatečné finanční zajištění zbavuje člověka starostí a dává prostor k seberealizaci."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Nenadálá radost

Nenadálá radost

Na této kartě jde člověk po cestě života a ejhle, našel poklad. Je to symbol neočekávané radostné události, která leží na cestě našeho života. Jaké události, o tom vypovídají okolní karty.
"Prozřetelnost vstoupila na cestu vašeho života ve formě nečekané radosti, podělte se o ní se svým okolím."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Zloděj

Zloděj

Je symbolem ztráty něčeho, na čem nám záleží. Příčinou takové ztráty je vždy nějaká osoba. Tato karta nevypovídá o ztrátě zapříčiněné vlastní nedbalostí.
"Osud vás zkouší, prosím, neoplácejte stejnou mincí."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Důstojník

Důstojník

Je symbolem jistoty a stability v zaměstnání i ve veřejném životě. V minulosti se tradovalo, že člověk který byl ve statní službě měl takzvanou definitivu. To znamená, že měl stabilní zaměstnání a zároveň na stáří měl svojí rentu ze které byl dobře živ až do konce života.
"Vězte, že i oheň musíte udržovat aby nezhasl."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Dopis

Dopis

Karta která vypovídá o tom, že dostaneme nějakou zprávu a sice písemnou formou. O jaký se jedná dopis nám prozradí okolní karty.
"Popsaný list papíru může zrovna tak potěšit, jako zarmoutit."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Soudce

Soudce

Tato karta nás především nabádá k tomu, že situace ve které se nacházíme, by bylo dobré řešit přes kompetentní osobu, která je k té dané situaci vhodná.
"Nestyďte se někdy přiznat, že nejste vševědoucí a nebojte se požádat o radu druhé."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Poselství

Poselství

Na rozdíl od karty dopisu je předzvěstí zprávy, která se k nám dostává prostřednictvím nějaké osoby, jedná se tedy o zprávu ústní.
"Nic není náhoda, ani to, že se dovídáte něco nového."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Vdova

Vdova

Je ve své hlavní podstatě symbolem smutku, který má dopad na psychiku vzhledem k tomu, že klečící vdova představuje křehkou osobnost, která klesá pod tíhou svého žalu. Mimoto je symbolem samoty a opuštěnosti.
"Samota vám dává možnost nahlédnout do vlastního nitra, ale nezapomeňte na svět."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Vdovec

Vdovec

Je též symbolem smutku, ale na rozdíl od vdovy on nese svůj smutek se vztyčenou hlavou, je představitelem silné osobnosti. Při určitém položení karet může být vdovec i symbolem stability v soukromí, v domě.
"Dostatečná vnitřní síla dokáže čelit úskalím života a vítězit."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Touha

Touha

Představuje nové myšlenky, nové plány a touhu po jejich uskutečnění. Karta sama o sobě dává i naději na úspěch.
"Schopnost úspěšně realizovat své myšlenky je darem nejen pro vás."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Toužebné přání

Toužebné přání

Též karta touhy po něčem nedosažitelném. Na této kartě je dáma, která sedí u okna a touží po něčem, co je za tím oknem. Má pocit, že to pro ní není dosažitelné. Kdyby se zvedla a vyšla ven, tak dosáhne na to, po čem touží. Tato karta vás přímo nabádá: toužíte-li po něčem, máte možnost toho dosáhnout, když uděláte první krok, neboť nikdo jiný ho za vás neudělá.
"Nečinné přihlížení nic nepřinese, život se musí žít."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Naděje

Naděje

Naděje prý umírá poslední, takže karta naděje, je vždy plná optimismu. Pouze v kombinaci s kartou smutku může představovat malou sebedůvěru a pesimismus.
"Naděje je schopná vás zvednout z bláta, buďte optimisty."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Smrt

Smrt

Tato karta je pouze v jednom jediném případě představitelem toho co říká, a to pouze tehdy, když se vedle ní nachází karta vdovy či vdovce, spolu s kartou nemoci. Jinak je kartou změn. Může se jednat o zásadní obrat v životě.
"Něco končí, něco úplně nového začíná. Změna je život."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Nemoc

Nemoc

Může představovat nemoc tělesnou, ale i zátěž na psychiku, malou sebedůvěru, nebo špatné myšlenky. Záleží na tom, jaká je vedle ní karta.
"Příčina nemoci je spojena se stavem mysli."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Vážné myšlenky

Vážné myšlenky

Symbolizují vážné zamyšlení se nad životem a uvažování o možných změnách. Takzvané rekapitulace toho co jsme doposud prožili a co bychom v budoucnu od života chtěli.
"Jste-li nespokojeni s dosavadním stylem života, nebojte se změny."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Faleš

Faleš

Zde jsou hlavními symboly kočka a had. Symbolizují zradu či falešný postoj člověka, od kterého bychom to neočekávali, neboť se staví do očí jako přítel. Také to může být karta osobních iluzí.
"Není všechno zlato co se třpytí, teprve v nouzi poznáš přítele."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Neštěstí

Neštěstí

Též karta nepříjemností. Bývá předzvěstí nějaké nepříjemné události, která zasáhne do našeho života. Říká se, že nepříjemné zkušenosti nás zocelují a vzájemně spojují, jsou vlastně školou života.
"Z každého neštěstí vede cesta do nové naděje."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Nepřítel

Nepřítel

tato karta se objevuje ve výkladu tehdy, jestliže se jedná o nepřátelský postoj člověka, od kterého bychom to neočekávali. Tudíž se může jednat i o člověka, který se nám staví do očí jako přítel. Též symbol tzv. házení klacků pod nohy.
"Projev nepřátelství je jako bumerang, po čase se vrátí v plné síle. Není třeba se mstít."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»

Nepříjemnosti

Nepříjemnosti

Též karta hádek. Symbol nepříjemností v domě, hádek a nesrovnalostí, ale zároveň to může být též karta určité obhajoby věcí, na kterých nám záleží, tzv. boj za správnou věc.
"Dar řeči slouží ke vzájemné komunikaci a vězte, že dobré slovo hory přenáší."

Ukázat vzájemný výklad této karty ve dvojici -»


Cikánské karty
Seznámení s Cikánskými kartami:

Výklad karet:Kurz Cikánských karet
Základní výuka:

Doplňující výuka:


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2021
Lunární kalendář
Luna ve Vodnář Vodnáři
ukázat kalendář »