Hlavní strana > Výklad karet > Cikánské karty > 5. Lekce - Vztahový výklad

Vztahový výklad

5.lekce výkladu cikánských karet


Na levé a pravé straně jsou osoby na jejíž vztah si chcete vyložit a uprostřed jsou karty, které vypovídají o tom, co tyto dva lidi spojuje v té které době, a sice v minulosti, současnosti a v budoucnosti. Minulost u tohoto výkladu má své opodstatnění, neboť vám prozradí, na jakém základě je vztah postaven a přítomnost spolu s budoucností vypovídá o vývoji vztahu. Pokud je v současnosti něco co tyto dva lidi od sebe vzdaluje, máte možnost z výkladu posoudit, zda lze tento vztah vylepšit, či nikoliv.

Vztahové výklady se dělí na citové, rodinné, přátelské a pracovní. Použijete-li těchto určení při výkladu, nemusíte znát jméno osoby na kterou se ptá ten, kdo o výklad požádal.
Druhou osobu (partnera), pokud neznáte její jméno, nazývejte podle toho o jaký výklad se jedná.

U citového - manžel, manželka, partner nebo partnerka, milenec či milenka.
U rodinného - otec, matka, tchán, tchýně, dcera, syn, vnuk, vnučka či někdo jiný z příbuzenstva.
U přátelského - přítel, přítelkyně, soused, sousedka, ale můžeme sem zařadit i ostatní známé bez ohledu na to, je-li tam v současnosti nějaký konflikt.
U pracovního - nadřízený, podřízený, konkurent či spolupracovník.

Zamícháte karty, rozložíte je v ruce do vějíře. Vy kladete otázky, ale karty tahá osoba, které vykládáte.
K výběru karty by mělo dojít vždy až po položení otázky.

Postup kladení karet:

Vztahový výklad - Cikánské karty

1 – vy vůči partnerovi v minulosti
2 – partner vůči vám v minulosti
3 – co vás spojovalo
4 – vy vůči partnerovi v současnosti
5 – on vůči vám v současnosti
6 – co vás spojuje
7 – vy vůči partnerovi v budoucnosti
8 – on vůči vám v budoucnosti
9 – co by vás mohlo spojovat


Výklad začínáte vždy od leva a pokud si ten kdo o výklad požádal vybral pravou stranu začínáte otázky od partnera, to znamená od osoby na kterou si dotyčný chce nechat vyložit, a to takto:

1 – partner vůči vám v minulosti
2 – vy vůči partnerovi v minulosti
3 – co vás spojovalo
4 – partner vůči vám v současnosti
5 – vy vůči partnerovi v současnosti
6 – co vás spojuje
7 – partner vůči vám v budoucnosti
8 – vy vůči partnerovi v budoucnosti
9 – co by vás mohlo spojovat
Cikánské karty
Seznámení s Cikánskými kartami:

Výklad karet:Kurz Cikánských karet
Základní výuka:

Doplňující výuka:


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna v BlíženciBlížencích
ukázat kalendář »