Hvězda Tarot karta

Hvězda - Tarotová karta


Karta: Číslo 17

Základní poučení: Berte ohled na svého anděla strážného, i on potřebuje odpočinek.

Klíč k iniciaci: rozbalit iniciaci »

Použití ve výkladu: Říká se vychází nová hvězda, hvězda naděje. Je to karta příznivého osudu, duchovní lásky, soucitu i pomoci, optimismu, víry, inspirace a štěstí. Je dobrým znamením do budoucnosti a představuje ušlechtilé cíle.
Výklad vzhůru nohama: rozbalit »

Výklad ve zdraví: rozbalit »

Výklad ve dvojici: rozbalit »
Seznámení s Tarotem - Výklad symbolů velké arkány

Karta

  Číslo karty

Karta

  Číslo karty

Blázen

  Karta bez čísla

Síla

  Číslo 11

 

Kejklíř - Mág

  Číslo 1

Viselec

  Číslo 12

 

Papežka

  Číslo 2

Smrt

  Číslo 13

 

Císařovna

  Číslo 3

Mírnost

  Číslo 14

 

Císař

  Číslo 4

Ďábel

  Číslo 15

 

Papež

  Číslo 5

Věž

  Číslo 16

 

Zamilovaný

  Číslo 6

Hvězda

  Číslo 17

 

Vůz

  Číslo 7

Měsíc

  Číslo 18

 

Spravedlnost

  Číslo 8

Slunce

  Číslo 19

 

Poustevník

  Číslo 9

Soud

  Číslo 20

 

Kolo štěstěny

  Číslo 10

Svět

  Číslo 21

 Blázen

Blázen - Karta bez čísla, tzv. karta divoká.

Základní poučení: Nepodléhejte bláznivému světu, Kde blázni jsou považováni za následováníhodné a moudří za blázny.

Použití ve výkladu: Blázen je představitelem hravosti, kreativnosti, vizionářství, schopnosti riskovat, ale tak, aby sám sobě neublížil, je spontánní, má čisté srdce, ale když se ho zeptáš „blázne cos to udělal“, tak řekne „já za nic nemůžu, já jsem blázen“.
Odmítá zodpovědnost za své činy.

Kejklíř - Mág

Kejklíř - Mág - Číslo 1

Základní poučení: Nevydělávejte na hlouposti ostatních a neprodělávejte na hlouposti vlastní.

Použití ve výkladu: Mág má tvůrčí schopnosti, je nápaditý, vynalézavý, schopný improvizace,má dobré vyjadřovací vlastnosti, rychlé myšlení, dokáže druhé zaujmout a svým způsobem i ovlivnit. Zároveň tato karta dává prostor ke kouzlení, k něčemu co je mimo realitu života, je to tzv. nadstavba reality životní.

Papežka

Papežka - Číslo 2

Základní poučení: Získání skrytého pokladu nebo tajemství je podmíněno naší upřímnou snahou.

Použití ve výkladu: Papežka je představitelkou citlivého přístupu k lidem a životu vůbec. Ona drží ve svých rukou knihu moudrosti a klíče k poznání. Je intuitivní, zbožná, trpělivá, skromná a schopná uchovat tajemství

Císařovna

Císařovna - Číslo 3

Základní poučení: Neslužte tělu, ale ani jím neopovrhujte.

Použití ve výkladu: Císařovna je dáma, která citlivě a moudře vládne svému království. Je vůdčí osobností se smyslem pro humor, spravedlivá, vyrovnaná, rozhodná a dobročinná. Představuje plodnost, dobrý obchod a materiální bohatství.

Císař

Císař - Číslo 4

Základní poučení: Chovejte se ke druhým tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.

Použití ve výkladu: Císař je muž, který do jisté míry potlačuje své city, aby mohl pevnou rukou vládnout svému království. Představuje rozhodnost, moc, silnou vůli, je sebevědomý, autoritativní, schopný seberealizace. Když chce je schopen pomáhat slabším i je ochraňovat.

Papež

Papež - Číslo 5

Základní poučení: Nejspolehlivější radu naleznete ve svém srdci.

Použití ve výkladu: Papež je moudrý kmet, který představuje nábožnost, řád, sebekontrolu, zkušenost, filozofii, mystické zasvěcení, soucit a laskavost. Je učitelem a zástupcem morálního a duchovního vývoje.

Zamilovaný

Zamilovaný - Číslo 6

Základní poučení: Ve hmotném světě neexistuje dokonalé řešení.

Použití ve výkladu: Zamilovaný muž na této kartě představuje určité dilema, kterou z dam, mezi nimiž stojí vlastně upřednostnit. Tu která je oděná a představuje duchovní hodnoty, nebo tu, která je nahá a zastupuje hodnoty materiální a pomíjivé. Je to karta dilematu, nerozhodnosti, ale i přání, tužeb, lásky, romantických vztahů, harmonie i disharmonie a osobních zkoušek.

Vůz

Vůz - Číslo 7

Základní poučení: Odvaha vůči nebezpečí které neznáme je hazard.

Použití ve výkladu: Muž jede v kočáře po cestě života a jeden kůň mu jde čehý a druhý hot. Musel by vynaložit hodně sil k tomu, aby dostal oba koně do stejného rytmu. Tato karta je obrazem jistého vnitřního nesouladu, vypovídá o Egu, disharmonii a upozorňuje na nutnost řešit případné nesnáze či konflikty.

Spravedlnost

Spravedlnost - Číslo 8

Základní poučení: Chraň se jednoduchých soudů a snaž se porozumět.

Použití ve výkladu: Tato karta je představitelkou harmonie a řádu Dává prostor rozumu, sebekontrole, nestrannosti a možnosti spravedlivé odměny podle zásluh. Pozor, spravedlnost může být někdy slepá. Vyvarujte se jednoduchých soudů a snažte se porozumět.

Poustevník

Poustevník - Číslo 9

Základní poučení: Cesta k pravdě je často cestou osamění.

Použití ve výkladu: Poustevník je člověk, který odchází do ústraní aby mohl v klidu pracovat na svém nitru. Je to karta moudrosti, studia, meditace, askeze, hledání smyslu života, diskrétnosti a jisté introverze.

Kolo štěstěny

Kolo štěstěny - Číslo 10

Základní poučení: Z kruhu vykročíme stoupením do jeho středu.

Použití ve výkladu: Kolo štěstí se otáčí a říká se, jednou jsi dole jednou nahoře. Je možné se dostat do pozice Sfingy, do její majestátnosti, nadhledu a klidu, ale je nutné překonat jisté překážky, které jsou na kartě vyobrazeny symbolem hadů na počátku cesty k ní.
Mimo to karta představuje spontánnost, osudovost, nevyhnutelnost a různorodost vlivů.

Síla

Síla - Číslo 11

Základní poučení: Pěstujte v sobě něžnou vnitřní sílu, která nemusí nic dokazovat.

Použití ve výkladu: Na této kartě se křehká žena pokouší roztrhnout lvovi tlamu, to se jí ovšem nemůže podařit. Symbol snahy lámat něco přes koleno, plout proti proudu a vzdorovat. Též vyjadřuje neúměrně malou odměnu za vynaložené úsilí.

Viselec

Viselec - Číslo 12

Základní poučení: Velká tajemství by se neměla získávat násilím.

Použití ve výkladu: Říká se, svět kolem nás je vzhůru nohama, žijeme proti zákonům přírody a člověk na této kartě se věší za nohu, aby viděl svět z toho správného úhlu. Při této činnosti se mu ale vysypou peníze z kapsy. To vypovídá o tom, že můžeme dojít poznání, ale jak se říká, něco za něco. Je to karta osvícení, jistého duchovního naplnění, ale i možných změn v životním stylu nebo myšlení.

Smrt

Smrt - Číslo 13

Základní poučení: Fyzická smrt je přechodem ze tmy do světla.

Použití ve výkladu: Toto je karta změn, říká se něco končí a něco úplně nového začíná. Symbolizuje přeměnu, konec cyklu, změnu v životním stylu, poznání či nové myšlenky.

Mírnost

Mírnost - Číslo 14

Základní poučení: Všechny násilnosti se obrátí proti nám samým.

Použití ve výkladu: Na této kartě anděl přelévá vodu ze džbánu do džbánu a zvažuje kde jí ponechá. Ve své základní podstatě to znamená jistou stagnaci a očekávání věcí příštích. Dále je symbolem harmonie, umírněnosti, šetrnosti a podřízení se situaci.

Ďábel

Ďábel - Číslo 15

Základní poučení: Nepodceňujte zlo, respektujte ho, ale nepodléhejte mu.

Použití ve výkladu: Tato karta je symbolem emocí a vášní. Ďábel je bytost velice akční, něco ji neustále někam pohání, irituje a dráždí. V partnerském výkladu zastupuje vášeň, sex a vůbec lásku tělesnou. Mimo to je představitelem peněz, obchodu, výmluvnosti, magie a přitažlivých řešení.

Věž

Věž - Číslo 16

Základní poučení: Vysoké věže se dají stavět jen na poctivých základech.

Použití ve výkladu: Je symbolem falešných představ. Každý z nás si někdy ve svém nitru vystaví růžový zámek představ k určité situaci nebo člověku, a když dojde k realizaci či poznání, tak zjistíme, že se nám tyto neplní v takové míře jak jsme očekávali. Mimo to karta představuje přílišné ambice, ztrátu stability, nebo budování něčeho na špatných základech.

Hvězda

Hvězda - Číslo 17

Základní poučení: Berte ohled na svého anděla strážného, i on potřebuje odpočinek.

Použití ve výkladu: Říká se vychází nová hvězda, hvězda naděje. Je to karta příznivého osudu, duchovní lásky, soucitu i pomoci, optimismu, víry, inspirace a štěstí. Je dobrým znamením do budoucnosti a představuje ušlechtilé cíle.

Měsíc

Měsíc - Číslo 18

Základní poučení: Temná noc duše je moment pravdy, hrůzy a údivu.

Použití ve výkladu: una vydává příliš slabé světlo pro pohled do budoucnosti a dva vlci vijící na měsíc symbolizují určitou nostalgii vázanou ke vzpomínkám na minulost, kterou zde představuje rak v dolní části karty. Tato karta může znamenat že žijeme daným okamžikem bez ohledu na budoucnost, ale je také symbolem tajemných sil, vizí, umělecké inspirace, tužeb a citů.

Slunce

Slunce - Číslo 19

Základní poučení: Energie by měla hřát, a ne pálit.

Použití ve výkladu: Na rozdíl od luny dává slunce dostatek světla pro pohled do budoucnosti a dvě postavičky stojící pod ním se koupou ve slunečních paprscích a cítí se velmi dobře. Je to karta optimismu, úspěchů a dobrých pocitů. Symbolizuje dobré vztahy, jasnost úsudku, dostatek energie, stabilitu do budoucnosti, schopnost plánovat a vidět danou situaci v jasném světle.

Soud

Soud - Číslo 20

Základní poučení: Občas je nutné se ohlédnout zpět a zamyslet se nad životem.

Použití ve výkladu: Soud je instance, která spravedlivě soudí. Posuzuje jak věci minulé, tak i budoucí. Symbolizuje právní jednání, obnovení, překvapení, věštbu, potřebu kát se i odpouštět, ale i slávu a odměnu.

Svět

Svět - Číslo 21

Základní poučení: Nestraňte se světa, ani se jím nenechte pohltit.

Použití ve výkladu: Tato karta je nejvyšší kartou tarot a prý i nejkrásnější, ale pozor jsou v ní obsaženy všechny karty tarotu, jak ty kladné, tak i ty záporné. O této kartě se říká „Svět nám leží u nohou a jenom na nás záleží, co si z něho vezmeme“.
Volba může být jak v náš prospěch tak i naopak.


Tarot - Velká arkána - Výklad Tarotových karet

1. lekce - Seznámení s Tarotem:

Možnosti výkladů:

A další:Kurz Tarotu
Základní výuka:

Výklad pro práci a zdraví:

Doplňující výuka:

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna v BlíženciBlížencích
ukázat kalendář »