Hlavní strana > Výklad karet > Tarot - Tarotové karty > Vysvětlení tarotu v symbolech životního růstu

Vysvětlení tarotu v symbolech životního růstu

11.lekce výkladu tarotuBlázen a Mág - nefigurují jako symboly osobního růstu, neboť každému z nás byla osudem do vínku dána určitá dávka svobody a odvahy (Blázen) a dar řeči, nebo-li schopnost komunikace (Mág).2 - Papežka - předurčuje období nezávislosti, sebevzdělávání, citlivého přístupu k lidem a jejich potřebám. Budete se cítit dobře v prostředí kde vládne harmonie a vyrovnanost a utíkáte ze situací které jsou disharmonické. Tento rok není vhodný pro uzavření manželství. Pokud je Papežka na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení tvořivosti.3 - Císařovna - symbolizuje rok ve kterém se budete snažit o přesné určení svých citových potřeb a přání. Máte možnost si vyjasnit osobní vztah s vlastní matkou. U žen je aktuální otázka mateřství. Budete schopni vyjádřit jasně a srozumitelně své potřeby a přání. Varujte se potlačování či přehánění svých citů, obojí by ve vás vyvolalo vnitřní nesoulad.
Pokud je Císařovna na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení citu a osobního soukromí.4 - Císař - nastoluje vládu a samostatnost.
Toto období vám umožňuje začít samostatně podnikat, nebo se dostat do vyšší funkce s možností jistých pravomocí. Je možné že začnete realizovat nové projekty. U mužů je aktuální otázka otcovství. Čas vhodný pro vyjasnění osobního vztahu s vlastním otcem.
Pokud je Císař na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení osobní dominance a schopnosti zvládat všechna údobí tohoto cyklu.5 - Papež - je rokem duchovního růstu. Zde jste schopni rady udělovat, ale i přijímat. Máte možnost úspěšně studovat nový obor a setkat se s člověkem, který pro vás může být důležitým rádcem do budoucna. V tomto období uzavíráte vše co bylo započato v roce Císaře.
Pokud je Papež na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení sbírání životních zkušeností.6 - Zamilovaný - zastupuje období bohaté na významná citová rozhodnutí. Může u vás dojít k prohloubení vztahů, ale zrovna tak k jejich ukončení. U některých stávajících přátelských vztahů může dojít k odcizení, ale zároveň je prostor pro navazování přátelství nových. Tento rok přeje sňatkům, ale i rozchodům či rozvodu.
Pokud je Zamilovaný na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení životních dilemat a nutnosti rozhodovat se samostatně hlavně v citové oblasti.7 - Vůz - zde máte příležitost vzít do svých rukou otěže a směrovat osud tak, aby byl poplatný vašim představám. Vše co jste započali v roku Papeže začíná nabývat na obrátkách a na vás je, zda dokážete uřídit běh událostí. Toto období je též vhodné ke stěhování, rekonstrukci domu, nebo k úpravám jeho interiéru.
Pokud je Vůz na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení cest a změn.8 - Spravedlnost - je obdobím vhodným k dořešení právních záležitostí a nastupuje čas finanční rovnováhy. Zde máte možnost vytěžit to nejlepší ze všech změn, které nastaly v roce Vozu. Též lze publikovat a aktivně se podílet na upevňování vlastního zdraví.
Pokud je Spravedlnost na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení nadhledu a porozumění vůči všemu a všem.9 - Poustevník - to je rok vhodný k vytvoření určité hranice mezi minulostí a budoucností. Máte možnost kompletně dokončit všechny záležitosti z minula a učinit krok do nového období života. Vše dostává hlubší význam a smysl. Budete upřednostňovat samotu a nahlížet do svého nitra. Rozvaha a klid je na prvním místě. Analyzujete vše co se vás dotýká a cítíte se dobře ve společnosti starších lidí.
Pokud je Poustevník na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení duchovního nadhledu.10 - Kolo štěstěny - toto je období, které vás buďto odmění a povýší, nebo potrestá a poníží za vše co jste v minulosti učinili. Ale pozor! Odměna je závislá na vašem úsilí a zrovna tak máte možnost srazit hrot trestu a pokusit se napravit to, co jste v minulosti pokazili.
Pokud je Kolo štěstěny na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení osobních snah.11 - Síla - přichází rok vitality a odhodlání, ale i tvrdohlavosti a snahy překonat sebe sama. Jste v období prosazování vlastních vloh a snaze využít mnohostranný talent na určitý cíl. To se vám může podařit, ale pouze tehdy, když si uvědomíte, že nelze vše lámat přes koleno.
V opačném případě budete mít pocit, že plujete proti proudu. Dejte všemu co děláte dostatek prostoru a času.
Pokud je Síla na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení přílišných snah a vzruchů.12 - Viselec - toto je období vyrovnání a máte zde možnost zaujmout nový úhel pohledu na vše minulé i budoucí. Pokud jste nedokončili to co bylo třeba dokončit v roce Poustevníka, máte možnost to učinit nyní, pokud ano, tak za to budete nyní odměněni. Vždy je něco za něco.
Pokud je Viselec na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení prozření, přijímání nových pohledů a vymykání se zastaralým normám i za určitou cenu.13 - Smrt - tento rok není předzvěstí vaší smrti tělesné , ale umrtvuje vaše ego. Jedná se o vnitřní proměnu vaší osobnosti. To přináší i změnu vašeho postoje k lidem kolem vás. Může dojít k ukončení některých vztahů, nebo k jejich úplné proměně. Zrovna tak i osudové události prochází určitým procesem změn. Můžete také odhalit svou pravou podstatu osobnosti a dojít určitého naplnění.
Pokud je Smrt na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení proměn a osudových zlomů.14 - Mírnost - čas přizpůsobování, přijímání a stability. Vnitřně toužíte po harmonii, dokážete vnímat krásu a máte možnost využívat citlivě své tvůrčí schopnosti.
Pokud je Mírnost na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení citlivého vnímání okolního světa, ale i sebe sama.15 - Ďábel - to je období osobní energie, která se projevuje vášní, sexuální touhou, smyslností, ale i pracovitostí. Při přílišném pracovním zatížení může docházet k podrážděnosti, kterou dáváte veřejně najevo. Máte-li dostatek prostoru a příležitosti uspokojit svou sexuální touhu a vášnivou smyslnost, pak jste schopni brát vše z humorem a nadhledem.
Pokud je Ďábel na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení vysokého osobního nasazení a spontánního zaujetí pro vše nové.16 - Věž - je rokem který vás nutí přehodnotit životní styl i soukromí, ale také váš vnitřní svět.
Představy o budoucnosti, které jste si vytvořili před rokem Věže se v jejím období nenaplňují, naopak mají tendenci se rozplynout. Doporučuji vrátit se do reality a snížit životní laťku na únosnou mez, je příliš vysoko.
Pokud je Věž na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení nereálných představ. Máte možnost osobního vlivu, pokud se v roku Věže dokážete vrátit do reality.17 - Hvězda - je obdobím nových nadějí, úcty k druhým lidem, uvědomění si vlastních hodnot a jejich využívání. Jste plni optimismu a elánu do života i po pracovní stránce. Nové myšlenky mají svou váhu a mohou významně ovlivnit vaší budoucnost. Využijte tento čas plnou měrou.
Pokud je Hvězda na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení plodné tvůrčí aktivity.18 - Měsíc - je rok, který poskytuje prostor nostalgii, vizionářství a vede vás k tomu, abyste se plně věnovali současným záležitostem, řešily momentální problémy. Není zde prostor pro plány a budoucnost, neboť jste plně zaměstnáni přítomností a vzpomínkami na minulost. Mimo to jste v období, které umocňuje citlivost pro vědy esoterické a duchovní.
Pokud je Měsíc na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení vizí, momentálních pocitů a návratů.19 - Slunce - dává prostor plánování, vidění budoucnosti v dobrém světle, spolupráci a pocit sounáležitosti. Můžete počítat s podporou od druhých lidí, neboť jste schopni je přesvědčit o tom, že to co děláte je ku prospěchu všech. Máte možnost stanovit si pevný a reálný cíl. To vám dává pocit sebeuspokojení a radost ze života.
Pokud je Slunce na počátku cyklu, bude tento celý ve znamení jasných předsevzetí a pevných cílů.20 - Soud - je rokem zralých úsudků, rozumu, nadhledu a využívání životních zkušeností. Jste soudní v posuzování svého okolí, lidí v něm, ale i sebe sama. Máte možnost zúročit zkušenosti nabyté v minulosti, z rozvahou reagovat na případné problémy a nečekané situace.21 - Svět - je obdobím prohloubeného vědomí, touhy cestovat a objevovat vše nové a dosud nepoznané. Uzavřeli jste jednu kapitolu svého života a stojíte na prahu nových poznatků. Svět vám leží u nohou a jenom na vás záleží, co si z něho vezmete. Volte tu správnou cestu, neboť na tom závisí celá vaše budoucnost.Poznámka: Karty Soud a Svět nebudou v tomto tisíciletí zaujímat místo na počátku cyklu a proto u nich není tato pozice uvedena.

Tarot - Velká arkána - Výklad Tarotových karet

1. lekce - Seznámení s Tarotem:

Možnosti výkladů:

A další:Kurz Tarotu
Základní výuka:

Výklad pro práci a zdraví:

Doplňující výuka:

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »