Hlavní strana > Výklad karet > Tarot - Tarotové karty > 3. Lekce - Vztahový výklad - na devět karet

Vztahový výklad - na devět karet

3.lekce výkladu tarotu


Na levé a pravé straně jsou osoby na jejíž vztah si chcete vyložit a uprostřed jsou karty, které vypovídají o tom, co tyto dva lidi spojuje v té které době, a sice v minulosti, současnosti a v budoucnosti. Minulost u tohoto výkladu má své opodstatnění, neboť vám prozradí na jakém základě je vztah postaven a přítomnost spolu s budoucností vypovídá o vývoji vztahu. Pokud je v současnosti něco co tyto dva lidi od sebe vzdaluje, máte možnost z celkového výkladu posoudit, zda lze tento vztah vylepšit, či nikoliv.

Vztahové výklady se dělí na citové, rodinné, přátelské a pracovní.

Než započnete z výkladem, zeptejte se dotyčného na které straně chce být, na levé či na pravé. To je pro vás důležité, neboť některé osoby na tarotových kartách jsou pootočeny tváří doleva, jiné doprava. Například dívka na kartě hvězdy se dívá do leva z vašeho pohledu. Pokud je tato karta na levé straně výkladu vypovídá o naději, která je směrována mimo vztah na který vykládáte, naopak pokud je na straně pravé je naděje vkládána do vztahu.

Pokud si dotyčná osoba vybrala stranu levou, začnete s výkladem takto:
A) Zamícháte karty, rozložíte je v ruce do vějíře tak, aby si ten kdo o výklad požádal mohl karty vybírat.
B) K výběru karty by mělo dojít vždy až po položení otázky.
C) Postup kladení karet je uveden pod otázkami a otázky klaďte v tomto pořadí:

1 – vy vůči partnerovi v minulosti
2 – partner vůči vám v minulosti
3 – co vás spojovalo
4 – vy vůči partnerovi v současnosti
5 – on vůči vám v současnosti
6 – co vás spojuje
7 – vy vůči partnerovi v budoucnosti
8 – on vůči vám v budoucnosti
9 – co by vás mohlo spojovat


Postup kladení karet:

Vztahový výklad - Tarot

Výklad začínáte vždy od leva a pokud si ten kdo o výklad požádal vybral pravou stranu začínáte otázky od partnera, to znamená od osoby na kterou si dotyčný chce nechat vyložit, a to takto:

1 – partner vůči vám v minulosti
2 – vy vůči partnerovi v minulosti
3 – co vás spojovalo
4 – partner vůči vám v současnosti
5 – vy vůči partnerovi v současnosti
6 – co vás spojuje
7 – partner vůči vám v budoucnosti
8 – vy vůči partnerovi v budoucnosti
9 – co by vás mohlo spojovat

Druhou osobu (partnera), pokud neznáte její jméno, nazývejte podle toho o jaký výklad se jedná.
u citového – manžel, manželka, partner nebo partnerka, milenec či milenka.
u rodinného – otec,matka, tchán, tchýně, dcera, syn, vnuk, vnučka či někdo jiný z příbuzenstva.
u přátelského – přítel, přítelkyně, soused, sousedka, ale můžeme sem zařadit i ostatní známé bez ohledu na to, je-li tam v současnosti nějaký konflikt.
u pracovního – nadřízený, podřízený, konkurent či spolupracovník, atd.

Tarot - Velká arkána - Výklad Tarotových karet

1. lekce - Seznámení s Tarotem:

Možnosti výkladů:

A další:Kurz Tarotu
Základní výuka:

Výklad pro práci a zdraví:

Doplňující výuka:

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »