Hlavní strana > Výklad karet > Tarot - Tarotové karty > Vzájemný výklad karet ve dvojici

Vzájemný výklad karet ve dvojici


Seznámení s Tarotem - Vzájemný výklad karet ve dvojici
Blázen

Blázen - Karta bez čísla, tzv. karta divoká.

Ve dvojici:

+ Mág - originalita, inspirace, uspěchanost
+ Papežka - prozrazení tajemství, nevyužitá moudrost
+ Císařovna - překvapivé objevy, nutnost sebekontroly
+ Císař - moc ve špatných rukou, hmotná ztráta
+ Papež - falešné prorok, falešné iluze
+ Zamilovaný - pošetilá volba, velká nerozhodnost
+ Vůz - chybí realismus, důsledkem je zklamaní
+ Spravedlnost - nerovnováha, neúspěch (na úřadech)
+ Poustevník - bludný kruh, zmatek v představách
+ Kolo štěstí - velká příležitost, nutnost koncentrace
+ Síla - pošetilost v konání, plýtvání energií
+ Viselec - ohrožení svobody, nutnost změny
+ Smrt - povrchní nepodstatná změna
+ Mírnost - talent, ale váhavost ve využití
+ Ďábel - dělání chyb, uvíznutí v mrtvém bodě
+ Věž - přehnané iluze
+ Hvězda - inspirace a štěstí
+ Měsíc - melancholie, možnost nedorozumění
+ Slunce - zaslepenost a bezohlednost
+ Soud - proměnlivé uvažování, pohrdání světem
+ Svět - přehnané ambice

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Kejklíř - Mág

Kejklíř - Mág - Číslo 1

Ve dvojici:

+ Papežka - odhalená tajemství
+ Císařovna - diplomatická manipulace, flirt
+ Císař - úspěch a stabilita
+ Papež - inspirace, duchovní ochrana
+ Zamilovaný - důležitá volba
+ Vůz - vývoj, možnost překonání překážek
+ Spravedlnost - tendence k přísnosti, těžkosti
+ Poustevník - hledání, vynalézavost
+ Kolo štěstí - změny a životní příležitost
+ Síla - dobré zdraví, sebedůvěra, astrální energie
+ Viselec - velká příležitost
+ Smrt - významná změna
+ Mírnost - rozvaha a harmonie v myšlení
+ Ďábel - nezodpovědné rozhodování, překážky
+ Věž - obnovená činnost po nepříznivých událostech
+ Hvězda - velmi příznivé období k seberealizaci
+ Měsíc - nestálost, emoce, nápor na psychiku
+ Slunce - příznivé výsledky, odměna
+ Soud - silná vůle, zásah vyšší moci
+ Svět - úspěch, porozumění, možnost zisku

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Papežka

Papežka - Číslo 2

Ve dvojici:

+ Císařovna - vývoj osobnosti
+ Císař - harmonie v idejích
+ Papež - uzdravení, ochrana, duchovní soulad
+ Zamilovaný - intuitivní volba
+ Vůz - duchovní či studijní ambice, hledání
+ Spravedlnost - spravedlivé rozhodnutí
+ Poustevník - moudrost, potřeba meditace
+ Kolo štěstí - možnost řešit problémy
+ Síla - dobré zdraví, síla překonat problémy
+ Viselec - schopnost vidět problém, ale neřešit jej
+ Smrt - změna v uvažování, předtucha
+ Mírnost - harmonická mysl, trpělivost
+ Ďábel - špatná duchovní cesta, černé myšlenky
+ Věž - chybná intuice, neúspěch
+ Hvězda - správná intuice, vyšší pomoc
+ Měsíc - tajemné vědy, minulé životy, karma
+ Slunce - pohoda, úspěch, vstřícnost
+ Soud - dobrá zpráva, rozuzlení
+ Svět - vítězství, duchovní komunikace

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Císařovna

Císařovna - Číslo 3

Ve dvojici:

+ Císař - stabilita, spokojená rodina
+ Papež - organizační talent
+ Zamilovaný - rozhodování citem, potlačení rozumu
+ Vůz - činorodost, možnost ztráty citové rovnováhy
+ Spravedlnost - nalezení řešení
+ Poustevník - moudrost, cit k přírodě
+ Kolo štěstí - změna k lepšímu, růst bohatství
+ Síla - přirozený talent zvládat životní situace
+ Viselec - vidění věcí ze správného úhlu, ale vyčkávání
+ Smrt - životní změna
+ Mírnost - umírněnost a praktičnost
+ Ďábel - smyslnost, hádavost
+ Věž - osudovost
+ Hvězda - příznivé období života
+ Měsíc - intriky
+ Slunce - štěstí, možnost seberealizace
+ Soud - silná vůle, odměna
+ Svět - úspěch, štěstí

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Císař

Císař - Číslo 4

Ve dvojici:

+ Papež - ochrana, moudrost
+ Zamilovaný - neklid, nejistota
+ Vůz - činorodost, ale nesoulad s rozumem
+ Spravedlnost - přísnost, možnost sporů
+ Poustevník - moudrost za cenu potlačování citů
+ Kolo štěstí - změna profese
+ Síla - dobré zdraví i životní období
+ Viselec - vědomá stagnace, vyčkávání
+ Smrt - nutnost životní změny
+ Mírnost - rozvážnost
+ Ďábel - špatná rozhodnutí
+ Věž - ješitnost a následně zborcení představ
+ Hvězda - úspěch, příznivé období
+ Měsíc - střed zájmů
+ Slunce - blahobyt, osvícení rozumem
+ Soud - disciplína, dobrá rada
+ Svět - úspěch, bezpečí

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Papež

Papež - Číslo 5

Ve dvojici:

+ Zamilovaný - důležitá rozhodnutí
+ Vůz - překonaný neklid
+ Spravedlnost - rozumná přísnost
+ Poustevník - velká moudrost
+ Kolo štěstí - osudovost, životní křižovatka
+ Síla - silná duchovní energie
+ Viselec - hluboké vnitřní poznání
+ Smrt - výrazná, ale bolestivá změna
+ Mírnost - rozvážnost, ale bystrost
+ Ďábel - špatné rozhodnutí, falešné vedení
+ Věž - vnitřní ublíženost
+ Hvězda - tvůrčí intuice, poznání
+ Měsíc - tvůrčí fantazie, mystérium
+ Slunce - mimořádná šance
+ Soud - úspěch v úsilí
+ Svět - velký nadhled

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Zamilovaný

Zamilovaný - Číslo 6

Ve dvojici:

+ Vůz - silné pochybnosti, tápání
+ Spravedlnost - nebezpečná nerozhodnost
+ Poustevník - hluboké vnitřní rozhodování
+ Kolo štěstí - osudové rozhodnutí
+ Síla - velmi aktivní energie
+ Viselec - vnitřní pocit potřeby změny pohledu
+ Smrt - zásadní změny
+ Mírnost - vyvážené rozhodnutí, ale pomalost
+ Ďábel - nerozumná volba, dvojakost
+ Věž - přehnaná důležitost kladená na rozhodování
+ Hvězda - šťastná volba
+ Měsíc - nevidění východiska
+ Slunce - příznivé rozhodnutí
+ Soud - rozhodnutí osudu, naplněné ambice
+ Svět - možnost úspěchu, povzbuzení k činnosti

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Vůz

Vůz - Číslo 7

Ve dvojici:

+ Spravedlnost - zdržení, konflikt se zákonem
+ Poustevník - osamělá cesta, vnitřní zklidnění
+ Kolo štěstí - cesta s nejistým cílem
+ Síla - přílišná neovládaná energie
+ Viselec - nutná opatrnost při experimentech
+ Smrt - neuváženost
+ Mírnost - získání vnitřního klidu
+ Ďábel - násilí, ješitnost, sobectví
+ Věž - potřeba opatrnosti a zastavení se
+ Hvězda - příznivá cesta
+ Měsíc - inspirace, astrální cestování
+ Slunce - nové příznivé situace
+ Soud - nové směry a objevy
+ Svět - úspěšné završení snah

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Spravedlnost

Spravedlnost - Číslo 8

Ve dvojici:

+ Poustevník - střízlivé posouzení
+ Kolo štěstí - zákon odplaty
+ Síla - povinnosti
+ Viselec - pozor na podrazy
+ Smrt - nutnost změn
+ Mírnost - harmonie, vyváženost
+ Ďábel - spory
+ Věž - faleš
+ Hvězda - příznivý výsledek
+ Měsíc - zaslepenost, nejasnost vidění budoucnosti
+ Slunce - nová příležitost
+ Soud - rozhodnutí vyšší instance
+ Svět - pozitivní završení situace či sporu

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Poustevník

Poustevník - Číslo 9

Ve dvojici:

+ Kolo štěstí - hledání smyslu života
+ Síla - duchovní energie
+ Viselec - dobrovolná osamělost k hledání podstaty
+ Smrt - změna v myšlení a názorech na duchovno
+ Mírnost - pochopení, sebekontrola
+ Ďábel - svedení s cesty
+ Věž - rozčarování
+ Hvězda - nový správný směr
+ Měsíc - skryté deprese, trudnomyslnost
+ Slunce - přízeň osudu, osvícení
+ Soud - překonané starosti, silná vůle
+ Svět - naplnění

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Kolo štěstěny

Kolo štěstěny - Číslo 10

Ve dvojici:

+ Síla - potřeba činorodosti
+ Viselec - nutnost zamyšlení se nad životem
+ Smrt - velké osudové změny
+ Mírnost - nutnost reakce
+ Ďábel - pokušení
+ Věž - rána osudu
+ Hvězda - přízeň osudu
+ Měsíc - nejasnosti, zamlžení
+ Slunce - velká aktivita
+ Soud - zásadní přehodnocování
+ Svět - dovršení osudu, karmické důsledky

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Síla

Síla - Číslo 11

Ve dvojici:

+ Viselec - nevyužitá vnitřní energie
+ Smrt - vrtkavost, proměnlivost
+ Mírnost - vyvážená energie
+ Ďábel - pudovost
+ Věž - možnost problémů
+ Hvězda - příležitost
+ Měsíc - temné energie
+ Slunce - ctižádost
+ Soud - možnost osobního růstu
+ Svět - životní příležitost

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Viselec

Viselec - Číslo 12

Ve dvojici:

+ Smrt - vnitřní změna názorů
+ Mírnost - pozvolný začátek
+ Ďábel - klam, psychické problémy
+ Věž - zklamání a následné prohlédnutí
+ Hvězda - vnitřní hlas, intuice
+ Měsíc - melancholie, introvertnost
+ Slunce - prozření, obrat k lepšímu
+ Soud - neočekávané řešení
+ Svět - naplnění

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Smrt

Smrt - Číslo 13

Ve dvojici:

+ Mírnost - postupná změna
+ Ďábel - násilná změna
+ Věž - nebezpečí
+ Hvězda - změna k lepšímu
+ Měsíc - zasvěcení, vstup do tajů
+ Slunce - pozitivní změna
+ Soud - transformace
+ Svět - šťastné vyústění

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Mírnost

Mírnost - Číslo 14

Ve dvojici:

+ Ďábel - pýcha, nestřídmost
+ Věž - narušená rovnováha
+ Hvězda - pozitivní vlivy
+ Měsíc - přecitlivělost
+ Slunce - vyvážená aktivita
+ Soud - chápání souvislostí
+ Svět - životní rozvaha

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Ďábel

Ďábel - Číslo 15

Ve dvojici:

+ Věž - falešná pýcha
+ Hvězda - vnitřní chaos
+ Měsíc - emoční nestálost
+ Slunce - velmi silná energie
+ Soud - sestup do hlubin, pád
+ Svět - setkání s vlivnou osobou, vysoká hra

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Věž

Věž - Číslo 16

Ve dvojici:

+ Hvězda - pochopení problémů
+ Měsíc - vzdávání se, deprese
+ Slunce - pozvednutí mysli
+ Soud - ztráta ideálů
+ Svět - chaotické představy

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Hvězda

Hvězda - Číslo 17

Ve dvojici:

+ Měsíc - ušlechtilé cíle, hvězda v temnotách
+ Slunce - harmonie, úspěch
+ Soud - příležitost, odměna
+ Svět - kompletní ůspěch

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Měsíc

Měsíc - Číslo 18

Ve dvojici:

+ Slunce - probuzení
+ Soud - komplikované jednání
+ Svět - široká tvůrčí inspirace

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Slunce

Slunce - Číslo 19

Ve dvojici:

+ Soud - produktivita, zadostiučinění
+ Svět - úspěch, zisk

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Soud

Soud - Číslo 20

Ve dvojici:

+ Svět - vzestup, naplnění

Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »

Svět

Svět - Číslo 21

Ve dvojici:


Poznámka:
Pokud se zde nenachází výklad vaší dvojice karet, naleznete jej u druhé karty.


Výklad vzhůru nohama | Výklad ve zdraví »


Tarot - Velká arkána - Výklad Tarotových karet

1. lekce - Seznámení s Tarotem:

Možnosti výkladů:

A další:Kurz Tarotu
Základní výuka:

Výklad pro práci a zdraví:

Doplňující výuka:

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna v BlíženciBlížencích
ukázat kalendář »