Hlavní strana > Výklad karet > Tarot - Tarotové karty > Výklad symbolů velké arkány vzhůru nohama

Výklad symbolů velké arkány vzhůru nohama


Obrácené karty ve své podstatě vypovídají o špatném využití či zneužívání a znevažování daných dispozic z normální polohy karet.
Seznámení s Tarotem - Výklad symbolů velké arkány vzhůru nohama
Blázen

Blázen - Karta bez čísla, tzv. karta divoká.

Výklad vzhůru nohama:
Požitkářství, exhibicionismus, neomalenost, neuváženost ve slibech, nerozum, nemoudrá rozhodnutí, špatná volba, nedostatek sebevědomí, nerozhodnost, drží se zpátky, strnulost, těžkopádnost a apatie.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Kejklíř - Mág

Kejklíř - Mág - Číslo 1

Výklad vzhůru nohama:
Zneužívání svých přirozených schopností, intriky, svádění, podvody, krádež a hrabivé ambice.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Papežka

Papežka - Číslo 2

Výklad vzhůru nohama:
Nedostatek citu vede k neschopnosti se podělit, platonické vztahy, projev netrpělivosti vůči druhým, vyhýbavost, lenost, ztrácí trpělivost, klid a nadhled.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Císařovna

Císařovna - Číslo 3

Výklad vzhůru nohama:
Výmluvy, ženská lstivost, skrblictví, hašteřivost, stížnosti, špatné vychování, marnivost, nevěrnost a nestálost v lásce, nevyrovnanost, má obtíže prosadit citlivě ale pevně svou autoritu, zlobení a výmluvy.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Císař

Císař - Číslo 4

Výklad vzhůru nohama:
Nepřátelství, válečnické tendence, vážný protivník, tyran, nepřátelství, zneužívání moci, nedospělost, tvrdohlavost, předsudky, slabý charakter a riziko neúspěchu, nerozhodnost, malá vytrvalost dotáhnout věci do konce, malá sebedůvěra, problémy s přirozeným prosazením své autority, přílišná útočnost.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Papež

Papež - Číslo 5

Výklad vzhůru nohama:
Neschopnost měnit se, pověrčivost, fanatismus, netolerance, upjatá morálka, falešný duchovní vůdce a špatný učitel, neústupný a tvrdý, chybí mu soucit a laskavost, podléhá chaosu, chybí životní moudrost.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Zamilovaný

Zamilovaný - Číslo 6

Výklad vzhůru nohama:
Zklamání v lásce či manželství, nespolehlivost, rozpolcenost, nerozhodnost, zaslepenost, špatné rozhodnutí, neúspěšná zkouška, nedostatek odvahy, stagnace, apatie a nervozita.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Vůz

Vůz - Číslo 7

Výklad vzhůru nohama:
Přehnané ambice, argumentace, vztek, spěch, neštěstí, nehoda, vyčerpání a přepracovanost, splašené spřežení bez vlády, rozkol, slabost, bloudění, přecenění sil, neúspěch.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Spravedlnost

Spravedlnost - Číslo 8

Výklad vzhůru nohama:
Nespravedlnost, křivé obvinění, omezení zákona, nesnášenlivost, chaos, odsuzování a vyvyšování, protěžování, bezpráví, nedočká se odměny.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Poustevník

Poustevník - Číslo 9

Výklad vzhůru nohama:
Nedospělost, závislost, bezcílnost, špatná rada, strach, smutek, chudoba, pocit osamělosti a nespolečenské chování, přílišná uzavřenost, vnitřní nedospělost, tajnůstkářství, duševně sám sobě nepřítelem = sebetrýznění, osamělost, strach, ve své samotě není šťastný, nevydrží sám se sebou.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Kolo štěstěny

Kolo štěstěny - Číslo 10

Výklad vzhůru nohama:
Neúspěch, smůla, nejistá situace, bezvýznamný úspěch, náhlá změna, dobrodružství, riziko, vláčení okolnostmi, osudové překážky, nepříjemný tlak osudu, ztrácí hlavu.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Síla

Síla - Číslo 11

Výklad vzhůru nohama:
Pýcha, tyranie, tvrdohlavost, lhostejnost vnitřní nepřiznaná slabost a neupřímnost.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Viselec

Viselec - Číslo 12

Výklad vzhůru nohama:
Falešná proroctví, neopětovaná láska, povrchnost a sobectví, neschopnost dosáhnout nadhledu, neochota něco obětovat, lpění na materiálních jistotách.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Smrt

Smrt - Číslo 13

Výklad vzhůru nohama:
Nehybnost, lhostejnost, nepružnost, pozdní reakce, pesimismus, stagnace, stereotyp, bránění se změně, strach z nového.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Mírnost

Mírnost - Číslo 14

Výklad vzhůru nohama:
Neshoda, nesoulad, konflikt zájmů, lenost, náladovost, porušení rovnováhy, neposlušnost, přecitlivělost, nervozita, vzdor.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Ďábel

Ďábel - Číslo 15

Výklad vzhůru nohama:
Překonání pokušení, kladná energie.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Věž

Věž - Číslo 16

Výklad vzhůru nohama:
Setrvávání ve špatné situaci, chybí zdravá představivost a převládá utápění se v iluzích, pochybná činnost, pýcha, trest, chybí odvaha dělat si plány a představy do budoucna.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Hvězda

Hvězda - Číslo 17

Výklad vzhůru nohama:
Zklamání, možné nebezpečí, pesimismus, malověrnost a nenaplněné naděje.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Měsíc

Měsíc - Číslo 18

Výklad vzhůru nohama:
Překonání negativních vlivů, překonání iluzí a nostalgických vazeb k minulosti, ale nedostatek citu a inspirace, vydírání, lichotky a náladovost.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Slunce

Slunce - Číslo 19

Výklad vzhůru nohama:
Pýcha, předvádění se, dětinskost, povrchnost, opuštěnost, faleš, zrušené plány, pesimismus, nevidí jasně situaci, nedostatek energie, komplikované vztahy.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Soud

Soud - Číslo 20

Výklad vzhůru nohama:
Dělání chyb, přerušený vývoj, odolávání změnám, rozchod, odcizení, zdržení, nepohoda, špatný úsudek, nepochopení, problémy a průtahy v právním jednání.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »

Svět

Svět - Číslo 21

Výklad vzhůru nohama:
Nedokonalost, neschopnost dokončit projekt, nedostatek vize, zklamání, nepřátelské prostředí, pocit zahnání do kouta, slabost, neschopnost prosadit se a realizovat.

Výklad ve zdraví | Výklad ve dvojici »


Tarot - Velká arkána - Výklad Tarotových karet

1. lekce - Seznámení s Tarotem:

Možnosti výkladů:

A další:Kurz Tarotu
Základní výuka:

Výklad pro práci a zdraví:

Doplňující výuka:

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »