Hlavní strana > Výklad karet > Tarot - Tarotové karty > 9. Lekce - Vysvětlení tarotu v životních symbolech osobnosti

Vysvětlení tarotu v životních symbolech osobnosti

9.lekce výkladu tarotu22 - Blázen - spontánnost, odvaha, transcedence, radost ze života, velké dítě, nezodpovědnost.
Afirmace: Jsem zářivou bytostí, jedinečnou ve svém originálním projevu.1 - Mág - nápaditost, využívání osobního talentu, schopnost improvizace a komunikace.
Afirmace: Mám kouzlo osobnosti a mohu být prospěšný druhým lidem.2 - Papežka - vnímavost, učenlivost, skromnost, trpělivost a vnitřní celistvost.
Afirmace: Jsem citlivá bytost, mám pochopení pro druhé a pomáhám jim.3 - Císařovna - citlivá moudrost, dobročinnost, rozhodnost a smysl pro spravedlnost.
Afirmace: Podporuji druhé lidi a pečuji o ně. Upřednostňuji harmonii a řád.4 - Císař - silná vůle, rozhodnost, bojovnost, pocit sebevědomý a schopnost vítězit.
Afirmace: Jsem vůdčí osobnost, vyžadující respekt, když chci pomáhám druhým.5 - Papež - zbožnost, sebekontrola, moudrost, mystické zasvěcení, soucit a laskavost.
Afirmace: Využívám životní moudrosti, jsem rozvážný a schopný poradit druhým.6 - Zamilovaný - romantičnost, zamilovanost, touha, harmonie a disharmonie.
Afirmace: Jsem citlivá bytost, potřebuji lásku, se všemi vycházím a učím se být rozhodný.7 - Vůz - vnitřní disharmonie, ego, motivace, nutnost řešení nesnází a konfliktů.
Afirmace: Mám dostatek sil zvítězit nad sebou samým a vybrat si životní cíl.8 - Spravedlnost - rovnováha, zodpovědnost, cit pro míru, zákonnost, ale výjimečně i možnost zaslepenosti.
Afirmace: Jsem vyrovnaná bytost schopná nadhledu i v těžkých situacích a dokážu se vyvarovat osobní zaujatosti.9 - Poustevník - osvícení, učenlivost, meditace, askeze a sklon k introverzi.
Afirmace: Mám schopnost nahlížet do svého nitra a obohacovat jej. Světské požitky jdou mimo mne. Jsem příkladem pro hledající.10 - Kolo štěstěny - spontánnost, nevyhnutelnost, osudovost a různorodost vlivů.
Afirmace: Mám dostatek sil k překonávání životních překážek a schopnost dojít klidu a životního nadhledu.11 - Síla - odvaha, vitalita, vzdor, odhodlanost a snaha přeskočit sebe sama.
Afirmace: Jsem bytost, která je schopná s odvahou a odhodlaností překonávat životní překážky, a dosáhnout klidu a nadhledu.12 - Viselec - nový úhel pohledu, prozření, duchovní naplnění za cenu materiálních ztrát.
Afirmace: Zaujímám ten správný životní postoj a jsem schopen za to něco obětovat.13 - Smrt - transformace, změna životního stylu, osvobození, prozření a nové myšlenky.
Afirmace: Mám schopnost nepropadat nudě a stereotypu. Vše nové mě přitahuje a obohacuje.14 - Mírnost - harmonie, trpělivost, šetrnost, jemnost a přizpůsobivost..
Afirmace: Jsem bytost jemná a citlivá, schopná najít si ten správný životní směr. Raduji se když mohu druhé obdarovat svou mírumilovností.15 - Ďábel - pokušení, vášnivost, emoce, materiální bohatství, síla, podnikavost, ale i podrážděnost.
Afirmace: Mám schopnost úspěšně podnikat a dobře se materiálně zabezpečit. Jsem bytost smyslná a vášnivá. Mám dostatek sil udržet na uzdě případnou výbušnost a podrážděnost.16 - Věž - přílišné ambice, silná představivost, ztráta stability, ale i možnost staré zbourat a nové vystavět.
Afirmace: Dokážu si položit životní laťku do rozumné výšky a najít pevnou půdu pod nohama. Životní zkoušky obohacují mé nitro.17 - Hvězda - inspirace, optimismus, víra a naděje, vize, světlo budoucnosti, láska a štěstí.
Afirmace: Mám schopnost vidět budoucnost v dobrém světle, dát lidem naději, lásku a pocit štěstí. Co víc si mohu přát.18 - Měsíc - tajemné síly, umělecká inspirace, iluze, touha, ale i lítost nad ztrátou věcí minulých.
Afirmace: Lpím na minulosti, ale v inspiraci nacházím svou sílu a chuť do života. Vše tajemné mě přitahuje a toužím po poznání.19 - Slunce - světlo budoucnosti, sounáležitost, dobré pocity, optimismus, energie a radost.
Afirmace: Mám jasný životní cíl, umím spolupracovat s druhými, šířím kolem sebe radost, světlo a lásku.20 - Soud - dobrý úsudek, nadhled, porozumění, spravedlivá odměna, nebo spravedlivý trest.
Afirmace: Jsem bytost která je schopná soudně nahlížet na životní situace a objektivně je zhodnotit. Nespravedlnost trestám a dobré odměňuji.21 - Svět - seberealizace, široká škála možností, dosažení, objevování a naplnění.
Afirmace: Svět mi leží u nohou a jenom na mě záleží co si z něho vezmu. Mám dostatek citu a schopnosti zvolit správnou životní cestu.Poznámka: Afirmace = posílení, utvrzení z lat. affirmö, zde představuje heslo které by mělo kartu posílit a zároveň povýšit do takové podoby, která je pro život co možná nejvhodnější. Máte možnost si tyto základní afirmace doplnit či pozměnit dle vlastní potřeby, ale vždy by měl být jejich obsah poplatný kartě ke které patří.

Tarot - Velká arkána - Výklad Tarotových karet

1. lekce - Seznámení s Tarotem:

Možnosti výkladů:

A další:Kurz Tarotu
Základní výuka:

Výklad pro práci a zdraví:

Doplňující výuka:

Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna v RakRaku
ukázat kalendář »