Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Dáma - Karta Lenormand

29. Dáma - Karta Lenormand


Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ve vztazích:
Vše záleží jen na partnerce, vztah se bude vyvíjet k spokojenosti ženy a podle jejího přání.

V zaměstnání:
Jste-li žena, pak se vám podaří, co si představujete. Pokud jste muž pak vaši pracovní činnost výrazně ovlivní partnerka, buď ji v práci můžete potkat nebo spolu pracovat, podnikat. Profese spojené se ženami nebo vnímané jako ženské.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


PÁN / DÁMA v kombinaci s kartou:

1. JEZDEC
dostene zprávu.
jezdí příliš rychle (doslovně i metaforicky)
Mladší, rozpustilý/á, aktivní, zaměřený/á na veřejnost, často není doma, rád/a cestuje, obratný/á, přátelský/á. Kontaktní. Hyperaktivní. Sportovní typ. Může být povrchní.
U Dámy – žena s mladším přítelem2. JETEL
Dítě štěstěny, naděje, starosti a problémy se odplaví, smutky a ztráty odezní, zklidnění a pocit štěstí
OSK brzo něco čeká
Optimista
Osoba malá, drobná, nízká, mladší apod.Umí se těšit z maličkostí, má šťastné období, umí se nadchnout, pozitivně myslí, spíše křehký/á.
Setkání s touto osobou za 2-3-4 dny, nebo ten, kdo tazateli přináší štěstí, užitek, nebo pozitivní charakteristika osoby3. LOĎ
je otevřený/á a nezávislý/á, rád cestuje, má dobrodružnou povahu
Toužení, čekání
Cizinec, cizinka
Dlouhá cesta
Dobrá příležitost před námi
Jednání s odstupem, na dálku
Bydlí daleko
Chystat se na cesty4. DŮM
klidný/á, laskavý/á, mírumilovný/á s potřebou ochraňovat.
Majitel/ka domu, pán/paní domu.
Houževnatost, spolehlivost, neochota ke změnám. Má rád/a stabilitu. Konzervativnost a pohodlnost.
Domácky založený člověk. Rodinný typ.
Bydlet s partnerem.
Osoba zdržující se doma.
Štěstí v tom, co podnikneme5. STROM
Klidná osoba – až nudná
Partner pro život
Nemocný člověk
nad OSK: těžkopádnost, hypochondrie
pod OSK: ohrožené zdraví
blízko OSK: měli bychom se starat více o své zdraví
Strom mezi dvěma OSK: nudný jednotvárný život, každý si půjde svou cestou6. MRAK
Mít těžkosti
Náladový nebo neproniknutelný člověk.
Znak pro osobu, která nesnese negativní informace.

(světlá strana): obrat k lepšímu a štěstí
(tmavá strana): mrzutosti, překážky, nepříjemnosti, žal7. HAD
Mazaný, chytrý člověk
Podvod, klam a závist poblíž
Zrada, ztráta, přetvářka
Matka
Manželka (možnou milenku pak může přestavovat Dítě nebo Kytice)8. RAKEV
Nemocný/á
„Vampýr“ – bere energii druhým (zvláště u Rakve za zády)
Ubývání sil, ztráta energie.
Ztráty peněz, beznaděj, trápení
Vyvrcholení nějaké situace
Má starosti, je v krizi
Odchod partnera9. KYTICE
Milý příjemný člověk, atraktivní a okouzlující
Něžná povaha, romantik
Má radost
Pozvání nebo dárek od partnera
dcera, přítelkyně, sokyně
u Pána, je-li tazatelka žena: Partner má milenku10. KOSA
Agresivní
Žárlivý/á
Člověk v nebezpečí
Je v deprimující situaci
Nad OSK: obvinění, starost a námaha, situace bude ztěžována a poznamenána překážkami.
Před OSK: varování před nehodou a nebezpečím
Za OSK: cosi se stane náhle, nečekaně. Sklony osoby k hrubé síle a agresívnosti. Náhlý projev brutality.11. PRUTY
Výřečný/á, upovádaný/á, komunikativní nebo verbálně agresivní – hádavý člověk
Člověk je v nějakém sporu12. PTÁCI
Má starosti
Nervózní, napjatý/á13. DÍTĚ
Jemná něžná přátelská povaha
Mladý člověk
Naivní člověk
Má za sebou nový začátek
Má dítě
Dítě a Čáp poblíž: těhotenství14. LIŠKA
Falešný
Chytrý
Někdo ho chce podvést
pod OSK – potlačování nečestnosti, tzn. čestnost, nebo nevěřit v nečestnost
za OSK – lež ze zbabělosti, prospěchářství, postranní úmysly, nedůvěra, zamlčování, neupřímnost
před OSK – lež úmyslná z nečestných důvodů, snaha obelhat, podvodné záměry a jednání15. MEDVĚD
Vlivný/á, mocný/á
Otec (v tom případě je dominantní, důležitý)
Přítel tazatele
Starší člověk
Korpulentní16. HVĚZDY
Čistý nedotknutelný člověk
Umělecky nadaný člověk
Dítě štěstěny
Člověk, který chce dosáhnout vrcholu
Spirituálně založený člověk
Nápaditý člověk17. ČÁP
Přelétavost, potřeba častých změn
Má za sebou změnu nebo se ke změně chystá18. PES
Upřímný přátelský charakter, věrný a spolehlivý v lásce
Ochránce
Syn osoby
u Dámy je-li tazatel muž: přítel, milenec partnerky19. VĚŽ
Tvrdě vybudovaná kariéra, vysoké postavení, šéf/ka
Egoista, zatvrzelý člověk
Osamělý člověk
Se Stromem značí dlouhý život osoby
Má za nebo před sebou sebou rozchod nebo rozvod
Mezi dvěma OSK rozchod mezi nimi
Mezi dvěma OSK + Hora – oddělené bydlení, odloučenost20. PARK
Extrovert, společenský člověk
Pohostinný člověk, je pro každou zábavu
Má styky s vyšší společností, veřejně činná osoba
Tvořivost – umělec
Seznámení, seznamování21. HORA
Člověk trpící zábranami, frustrovaný, zakomplexovaný
Člověk tvrdohlavý, nepoddajný, nepříjemný, přísný
Je sobecký/á nebo paličatý/á
Neumí nebo nechce projevit city
Přehnaně dominantní člověk – vytváří kolem sebe blok
Má velké problémy
Setká se se silným nepřítelem nebo překážkami22. CESTY
Je postaven/a před nutnost volby nebo má za sebou důležité rozhodnutí
Rozpolcenost23. MYŠI
Tazateli hrozí krádež, ztráta nebo újma
Nedůvěřuje si, podceňuje se, nehledí na sebe
Sklíčenost
Člověk něco ztratil a trápí se tím
Ustaranost, trápení
Nemocný člověk
Odvrácené = citově chudý člověk, neumí projevit city
Ve směru pohledu = ztráta osobnosti, komplexy, pocit méněcennosti24. SRDCE
Dobrosrdečnost, láskyplný/á, milý/á, citlivý/á
Zamilovanost
Ten, koho milujeme25. PRSTEN
Má závazek, je ženatý/vdaná
Také spojení s něčím jiným, např. zaměstnáním, závazky k něčemu26. KNIHA
Učený, vzdělaný člověk
Neznáme ho/ji zatím
O něčem nevíme, nevíme, na čem jsme
Uzavřený/á, málomluvný/á27. DOPIS
Povrchní člověk
Komunikativní člověk
Obdrží dopis nebo zprávu
Měl/a by něco důkladně prověřit
Krátkodobý pobyt osoby někde30. LILIE
Ženatý muž/vdaná žena, nebo mající pevný vztah nebo rodinu
Rodinně založený/á
Smířlivý člověk, má rád klid a harmonii
S negativními kartami člověk mající problematický postoj k sexu, nebo je výrazně sexuálně založený či sexuálně vyhraněný/á, vášnivý/á31. SLUNCE
Úspěšný člověk s vysokým postavením
Člověk plný životní síly, temperamentu a optimismu
Šťastný/á, pozitivní
Charismatický člověk
Veselý člověk žijíci ve šťastném období32. LUNA
Citlivost, nervozita, intuitivnost
Uzavřenost, přemýšlivost
V citech je nestálý/á
Sentimentální zasněný romantický člověk stavící si vzdušné zámky.33. KLÍČ
Spolehlivý/á
Člověk, který ke všemu v životě přijde velmi snadno
Ten pravý/ta pravá pro život
Dbá na jistoty34. RYBY
Intelektuálně zaměřený člověk
Bohatý člověk
Alkoholik/alkoholička35. KOTVA
Pracovitý/á, hodně zaměstnaný/á – workoholik
Prosperující
Harmonický/á vnitřně vyrovnaný/á nabízející jistotu a oporu
Věrný stálý člověk
Je k něčemu připoutaný/á36. KŘÍŽ
Osoba důležitá pro OSK
Člověk má trápení
Věřící (nábožensky) člověk

OSK – Kříž: má před sebou konec něčeho
Kříž – OSK: těžkosti přejdou a pominou
Pán/Dáma pod Křížem: projde něčím, co je karmicky podmíněno
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna v PannaPanně
ukázat kalendář »