Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Park (Zahrada) - Karta Lenormand

20. Park (Zahrada) - Karta Lenormand


Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ve vztazích:
Kladný vztah na společenské úrovni. Sympatie, schůzky, rande, setkávání. U fungujícího dlouhotrvajícího závazného vztahu ale může karta znamenat i svatbu nebo bohaté společnenské styky, anebo vztah formální – naoko před veřejností.

V zaměstnání:
Práce na veřejnosti nebo s veřejností nebo na nějakém veřejnosti přístupném místě. Možnost stát se veřejně činnou osobou, celebritou. Každopádně vaše práce může pro vás být zábavou. Profese související s rekreací, odpočinkem, zábavou.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


PARK v kombinaci s kartou:

1. JEZDEC
Pozvání do společnosti, slavnostní společnost
Proniknutí do společnosti
Schůzka
Drby o někom známém
Nové známosti
Podnikaví lidé v okolí2. JETEL
Oslava, slavnost, nebo že se bude konat za 2-3-4 dny, popř. v délce trvání 2-3-4 dnů,
Štěstí ve společnosti,
Významné styky
Málo lidí
Dobré veřejné mínění
Svátek
Prospěšné aktivity
Dobře se bavit3. LOĎ
Cesta do společnosti, pozvání na veřejnou akci
Obchodní schůzka
Cesta s mnoha lidmi
Cestovní společnost
Společnost cizinců
Touha jít do společnosti
Zájezd
Cesta za zábavou4. DŮM
Veřejná budova, kavárna, restaurace
Ubytovna (veřejné zařízení k ubytování – zpravidla ne
hotel)
Dům se zahradou
Bydlení v přírodě
Dům s mnoha nájemníky
Velká rodina, oslava v rodině
Divadlo, diskotéka, výstava, divadlo – dům, kde se schází hodně lidí5. STROM
Práce s veřejností, pro lidi
Společenský život
Nemocnice
Strom – Park – Srdce: práce ve smyslu pomoci a rad lidem6. MRAK
Negativní společnost
Deštivá akce

(světlá strana) společnost, která nám pomůže vpřed
(tmavá strana) společnost je problematická a může uškodit7. HAD
Pouze oklikami se dostanete do vytoužené společnosti nebo k cíli
Nutnost otevřít se lidem
Veřejně činná, aktivně vystupující ženská osoba.
Špatná společnost8. RAKEV
Nemocnice
Lázně
Hřbitov
Návštěva v nemocnici
Nepříjemná akce
Neúspěch ve společnosti
Rakev – Park – Loď: pohřeb9. KYTICE
Výstava, veletrh, veřejné vystoupení
Návštěva společnosti
Štěstí s úřady
Relaxace
Oslava
Extrovertní žena
Věž - Park - Kytice: hotel, restaurace10. KOSA
Nebezpečná, špatná společnost
Varování před nějakou akcí nebo angažováním se na veřejnosti
Útok nebo ohrožení na veřejnosti
Nebezpečí ochrnutí
Park – Kosa: nečekané pozvání, nečekaná společnost11. PRUTY
Smlouva, či veřejné vystoupení (oficialita)
Spor na veřejnosti
Debaty nebo spor do nichž je zataženo více lidí
Pruty - Věž – Park: budova soudu
Pruty – Park – Dopis: přednáška, veřejná akce, divadlo12. PTÁCI
Starost s úřadem, rozčilení na úřadě
Strach z veřejnosti nebo nějakého veřejného vystoupení
Cítit se nesvůj na veřejnosti13. DÍTĚ
Dětská společnost – jesle, škola, školka, dětský zájmový kroužek
Příjemná malá společnost , kde se můžete cítit bezpečně
Malá společnost
Věž - Park - Dítě: úřad péče o mládež14. LIŠKA
Špatná společnost
Chytré (vychytralé) jednání na veřejnosti
Společenské lži
Lži, podvody nebo intriky se týkají více lidí15. MEDVĚD
Muž angažující se na veřejnosti, veřejný činitel, vlivná osobnost, prominent
Společenský člověk, vlivná osobnost
Pozvání od muže někam na veřejné místo (ne do soukromí)
Extrovert
Velká společnost16. HVĚZDY
Galerie, kino, divadlo - místo , kde se pěstuje umění
Dobrá společnost
Akce pod širým nebem
Uznání ve společnosti17. ČÁP
Nové kontakty
Společenské změny
Změna postoje k veřejnosti nebo nějaké společnosti
Svatba
Společenská akce vyvolá změnu18. PES
Společnost dobrých přátel
Velký okruh přátel
Přátelství s veřejnou osobou19. VĚŽ
Výškový dům, mrakodrap, hotel, kavárna
Veřejná budova
Internet
Ojedinělost ve společnosti
Úřad
Prosperující společnost nebo podnik
Pruty - Věž – Park: budova soudu
Věž - Park - Kytice: hotel, restaurace
Věž - Park - Dítě: úřad péče o mládež
21. HORA
Tréma před lidmi
Špatní přátelé
Frustrující společnost
Problémy s okolím, izolování se od veřejnosti
Byrokracie
Žádní zákazníci
Odřeknutí akce
Akce jen pro VIP nebo kam nemůže každý22. CESTY
Příjezdová cesta
Vyhýbat se veřejnosti
Rozhodnutí ohledně většího okruhu známých
Rozhodnutí něco zveřejnit
Dvě akce
Rozhodnout se PRO nějakou akci
23. MYŠI
Vyhýbání se lidem, veřejnosti, veřejnému vystoupení
Opustit veřejnost
Opustit známé
Stěhování
Pozor na okradení někde na veřejnosti
Společenský sestup
Žádné akce nebo zákazníci
Myš – Park: pohrdání lidmi, veřejností24. SRDCE
Milá návštěva, milé pozvání
Altruista
Láska k lidem
Zamilovat se na nějaké akci
Láska na první pohled
Dopis – Prsten – Park – Srdce: nabídka k sňatku, uzavření manželství a svatba25. PRSTEN
Svatba nebo pozvání na svatbu
Uzavření smlouvy
Vztah s nějakou společností
Dopis – Prsten – Park – Srdce: nabídka k sňatku, uzavření manželství a svatba26. KNIHA
Tajná organizace
Utajované kontakty
Zveřejnit styky
Knihkupectví
Tajná nebo ilegální akce
Složit zkošku, udělat konkurs27. DOPIS
Přednáška, seminář, pozvání na veřejné vystoupení, divadlo
Pozvání do společnosti
Dopisovat si s úřady nebo nějakou společností
Povrchní společnost
Vstupenka
Internetové fórum nebo chat
Dopis – Prsten – Park – Srdce: nabídka k sňatku, uzavření manželství a svatba28. PÁN / 29. DÁMA
Extrovert, společenský člověk
Pohostinný člověk, je pro každou zábavu
Osoba má styky s vyšší společností, veřejně činná osoba
Tvořivost – umělec
Tazatel se setká s osobou, která mu nezištně nabídne své přátelství30. LILIE
Rodinná oslava nebo sešlost
Dovolená s rodinou, relaxace v rodinném kruhu
Obnovený domácí klid nebo umělecká atmosféra
Nevěstinec, veřejný dům, sex na veřejnosti
Zveřejnění sexuální aféry31. SLUNCE
Vzestup
Dobrá společnost, která nám umožní růst
Vyšší společnost
Hezké časy se známými
Letní festival
Zazářit ve společnosti
Politika
Hvězdy a Slunce pod Parkem: vyšší společnost32. LUNA
Noční podnik
Ohleduplná společnost
Úspěch ve společnosti
Večerní akce33. KLÍČ
Možnost proniknout do lepší nebo větší společnosti
Akce určitě bude (podle plánu)
Okruh známých vám dává jistotu
Železářství, zámečnictví
Pojišťovna34. RYBY
Burza, dražba, aukce
Půjčka, úvěr
Bohatí zákaznící nebo známí
Společnost intelektuálů
Příjemné prostředí u vody35. KOTVA
Velký podnik
Zaměstnání související s prací pro veřejnost
Kontakt s mnohými významnými lidmi
Pracoviště na veřejném místě
Pracovní kontakty s velkým počtem lidí36. KŘÍŽ
Rozpad společnosti – dosavadní společnost pro vás přestane být důležitá
Příležitost nenastane
Akce je nepříjemná
Hřbitov
Park pod Křížem: osudové setkání a navázání přátelství s vlivným člověkem
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna v BlíženciBlížencích
ukázat kalendář »