Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Klíč - Karta Lenormand

33. Klíč - Karta Lenormand


Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ve vztazích:
Jistota, důvěra, bezpečí.

V zaměstnání:
Jistota, důvěra, bezpečí. Práce v profesích souvisejících s bezpečností a zabezpečením.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


KLÍČ v kombinaci s kartou:

1. JEZDEC
Spolehlivá zpráva
Vydržet v plánech, nastane dobrý obrat!
Něco záskat nebo odvrátit zlo.
Změna k lepšímu.
Zprávy přinášející jistotu.
Úspěch
Rychlé řešení
Setkání dopadne podle představ2. JETEL
Šťastné rozluštění něčeho, rozuzlení, náhlé nalezení řešení nějaké záležitosti, Přijít na něco – brzké řešení
Cesta po železnici…
Malé zisky, malá jistota
Jistota štěstí nebo zdraví
Při rychlém jednání dobrý obrat
Klíč – Jetel: pozitivní výsledek, jednoduché řešení, něco vyjde3. LOĎ
Lehce získat
Toužit po jistotě
Rada: vydržet v plánech, nastane dobrý obrat
Nové možnosti
Služební cesta
Cesta se uskuteční
Cesta určitě skončí tímto (karta za klíčem)
Bezpečná cesta
Klíč – Loď: vytrvalost, doprava, cestování je jisté4. DŮM
Klíče od domu, bytu
Lehce získaný dům
Solidní stavba
Jistota doma, v domě
Docílení plánů
Spolehlivé bydlené
Zaručené vlastnictví nemovitosti5. STROM
Obrat k lepšímu ve zdraví
Životní jistota
S jistotou nemoc6. MRAK
Nejistota
Zlost přijde zcela jistě

(světlá strana): vydržet! Nastane dobrý obrat!
(tmavá strana): nejistota, nespolehlivost, ohrožený zisk7. HAD
Zisk, ale za cenu úsilí
Ziskuchtivá žena, chladná a vypočítavá
Žena, která něco lehce získá nebo vyřeší
Jisté okliky
Jistota jen zdánlivá8. RAKEV
Odvrácení zla, ale jen s velkou námahou
Stabilní zdraví
Problémy nebo nemoc jsou jisté9. KYTICE
Něco lehce získat
Štěstí bude
Dobré zprávy
Návštěva přinese jistotu10. KOSA
Zlo odvrátíte jen s velkou námahou
Ohrožení jistot
Nebezpečí
Něco přijde náhle ale jistě
Náhlé rozčarování
Klíč – Kosa: nečekaně něco získat11. PRUTY
Jednáním něco získat
Úspěšné hovory
Hovory přinesou jistotu
Diskuze je nezbytná
Konflikt přinese nakonec zisk
Máme vydržet v plánech, nastane dobrý obrat12. PTÁCI
Odvrátíme zlo ale jen s velkou námahou
Úspěch, ale s velkým vypětím
Mrzutosti ohledně pojištění nebo bezpečnosti
Přemýšlení
Ohrožení jistot13. DÍTĚ
Na dítě se lze spolehnout
Jen malá jistota
Získání dítěte (např. u rozvodu)
Nový začátek je jistý
Dítě je v bezpečí14. LIŠKA
Zlo odvrátíme jen s námahou a bude nás to stát mnoho sil a energie
Snažit se dosáhnout nějaké jistoty pomocí falše
Falešná hra na 100%
Odhalení
Falešná jistota15. MEDVĚD
Spolehlivý přítel poskytující ochranu či jistotu
Stabilita je jistá
Záruka16. HVĚZDY
Lehce něco získat, stoprocentní úspěch
Čistý zisk
Zlepšení příjmů
Sebevědomí
Objevit něco, významný poznatek17. ČÁP
Změna přinese obrat k lepšímu
Změna je jistá, nevyhnutelná
Změna přinese jistotu18. PES
Lehce získaný přítel či přátelství
Dlouhodobá jistota
Pevné spolehlivé přátelství
Přítel, na kterého se můžeme spolehnout
Nové přátelství19. VĚŽ
Překážky vlastní vinou, jejich odstranění bude stát mnoho energie
Nutný rozchod, který prospěje
Přestat lpět na něčem
Uzavřenost
Rozchod, odchod se zdaří, podaří20. PARK
Možnost proniknout do lepší nebo větší společnosti
Akce určitě bude (podle plánu)
Okruh známých vám dává jistotu
Železářství, zámečnictví
Pojišťovna21. HORA
Překážky se podaří překonat, ale s velkou námahou
Překážky jsou jisté
Operace nebo zákrok22. CESTY
Jisté rozhodnutí, být si jist ohledně rozhodnutí
Dočkat se rozhodnutí
Rozhodnutí přinese jistotu
Poslušnost, uposlechnutí
Prospěšnost
Rozhodnutí v náš prospěch
Rozhodování nás bude stát mnoho síly a energie
Bezpečné cesty23. MYŠI
Oprava
Pochybnosti
Nejisté nebo nebezpečné podniky
Žádná jistota
hazard
Obrat k lepšímu nastane později
Klíč – Myš: nejistota, změna k lepšímu nenastane, nic nezískáme24. SRDCE
Láska na kterou se můžeme spolehnout
Láska o kterou usilujeme
Lehce získaná láska
Pevná láska, jistoty v lásce
Věrný partner
Užitek
Výhoda
Této lásce se nelze vyhnout
V lásce se splní všechna přání25. PRSTEN
Solidní bezpečný vztah nebo partner
Zaručené spojení
Smlouva najisto26. KNIHA
Počátek úspěchu o kterém ještě nevíme
Někdo nás nechá v nejistotách (hlavně s Mrak, Rakev, Hora)
otevřená strana Knihy – tajemství bude prozrazeno
hřbet Knihy – tajemství zůstane zachováno
Úspěch ve studiu (ukončení)27. DOPIS
Spolehlivá smlouva
Zpráva dozajista přijde
Zpráva přinese klid a jistotu
Obrat k lepšímu, ale jen na přechodnou dobu
V průběhu krátké doby něčeho dosáhneme
Telefon, mobil28. PÁN / 29. DÁMA
Spolehlivá osoba
Člověk, který ke všemu v životě přijde velmi snadno
Ten pravý/ta pravá
Osoba dbá na jistoty30. LILIE
Rodinné aktivity
Stabilní sexuální život (jistý sex)
Spolehlivost
Sexuální věrnost
Rodina je oporou
Jistý výsledek při usilování o nějaký sexuální kontakt31. SLUNCE
Sebevědomí
Přesvědčivost
Dobrá nová perspektiva
Síla a jistota toho, nač se ptáme
Snadný životní úspěch, úspěšné aktivity
Získat čest nebo postavení
Železné zdraví
Jistota a spolehlivost – lze plně důvěřovat32. LUNA
Pocit bezpečí, myslet na bezpečí
Sebejistota, sebevědomí
Pevné nervy
Jistý úspěch34. RYBY
Snadno získat peníze
Finanční jistota, zajištěné příjmy
Praktické využití nápadu, myšlenky35. KOTVA
Práce s železem a kovy
Bezpečnostní agentura
Ruční práce
Jisté zaměstnání nebo lehce získané
V zaměstnání dosáhneme něčeho, po čem jsme dlouho toužili36. KŘÍŽ
Tato záležitost je nejistá, stojí na vratkých základech
Něco se chýlí ke konci
Riziko
Kříž – Klíč: spolehlivá věc
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna v PannaPanně
ukázat kalendář »