Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Ptáci - Karta Lenormand

12. Ptáci - Karta Lenormand


Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ve vztazích:
Rozčilení, nervozita, napětí. Roztěkané city, stres ve vztahu. Nejistota, přelétavost, přerušovaný vztah, jen úlet, lehkomyslný vztah, roztěkaný nebo svobodymilovný partner, výpadky zájmu.

V zaměstnání:
Budete ve stresu, můžete být vystaveni nervovému vypětí - nemusí být nutně nepříjemné, ale prostě to bude adrenalin nebo velký stres a shon. Může dojít ke změně místa nebo pracoviště. Přerušovaný pracovní poměr – brigády, práce jen na konkrétních krátkodobých zakázkách.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


PTÁCI v kombinaci s kartou:

1. JEZDEC
Hněv
Zprávy přinášející starosti či rozruch
Vzrušující zprávy.
Stres. Nerozhodnost.
Klepy. Fámy.2. JETEL
Štěstí s „odřenýma ušima“
Štěstí za cenu problémů nebo komplikací
Příznivý výsledek se docílí jen s vypětím
Šťastný pár
Střídání nálady
Krátkodobé starosti
Euforie3. LOĎ
Cesta tam i zpět
Cesta bude spojena s vypětím,
Vzrušení z cesty, nervozita při cestování, cestovní horečka
Malé starosti na cestách
Hovor ze zahraničí
Ptáci – Loď: zpáteční cesta, úzkost ze zpráv zdaleka4. DŮM
Spory o nemovitost
Dva domy
Bydlení na dvou místech
Starosti týkající se rodiny, domu
Přechodné bydliště
Dům, domov se dvěma dalšími (staršími) příbuznými5. STROM
Nezatěžující (osoba nebo záležitost)
Bezstarostnost
Neklidný život
Nevyrovnanost6. MRAK
Nepříjemný telefonát
Klepy a pomluvy

(světlá strana): pomluvy, dostat se do řečí
(tmavá strana): vážné těžkosti, rozdílnost názorů, doporučení porozumět druhému a raději ho nepřesvědčovat7. HAD
Dvě ženy, více žen (spíše starších)
Strach o nějakou ženu (o matku)
Nervózní žena
Žena má starosti
Zoufalství, protože něco nejde dost rychle8. RAKEV
Podrážděnost, střídání nálad
Vnitřní rozpolcenost mysli
Rozpor rozumu a citu
Stres
Starosti, problémy
Rozrušení
Žádný telefonát
Odmítnutí po telefonu9. KYTICE
Šťastný manželský pár
Šťastná dvojice lidí
Štěstí (klid), které se docílí jen s vypětím
Starosti kvůli ženě
Oslava, návštěva s nehezkým průběhem
Mít starost o přítele
Rozrušení radostí
Telefonické pozvání10. KOSA
Vysilující rozhovory
Výkyvy nálad
Hádky
Nepříjemný telefonát
Změna názoru
Stres, starosti
Nebezpečí na cestách
Nenechat se vyprovokovat
Ptáci – Kosa: nečekané starosti11. PRUTY
Hádky, rozčilování
Konfliktní situace
Zarmucující spor
Hádky dvou osob
Tlachání
Psychické problémy
Spory, které rozčílí ale nic nevyřeší13. DÍTĚ
Starosti s dětmi – nebo o ně
Dvě děti
Malé starosti – malicherné14. LIŠKA
Pomluvy, žvanění, lhaní
Zbytečné řeči, hlouposti
Rozčilení se špatným koncem
Falešné, zbytečné starosti15. MEDVĚD
Starosti o otce, problémy s otcem – nebo s nějakým mužem
Nepříjemnosti s úřady
Starosti, které budou stát síly, nutnost velké diplomacie
Důvěryhodný telefonát
Prarodiče16. HVĚZDY
Zádumčivost, zamyšlenost, smutek
Vnitřní nespokojenost, podrážděnost
Tanec
Šťastný pár
Krátkodobé problémy s pamětí
Srozumitelná řeč
Úspěšný telefonát17. ČÁP
Problémy a těžkosti zapříčiní změnu
Změna vyvolá problémy, znervózňuje
Rozčilování kvůli změnám
Vzrušující změna
Starosti a rozčilování kvůli změně práce, bydliště apod.
Dvojnásobná změna18. PES
Starosti ve spojitosti s přítelem
Dvojice přátel
Být ve spěchu či podráždění soustavně, trvale
Telefonát od přítele
Komunikace s přítelem
Problémy, protože přátelství se možná rozpadá19. VĚŽ
Opatrnost – hrozí rozchod!
Být na své starosti sám
Starosti s úřady či soudy
Starosti s rozchodem20. PARK
Starost s úřadem, rozčilení na úřadě
Strach z veřejnosti nebo nějakého veřejného vystoupení
Cítit se nesvůj na veřejnosti
Park - OSK: významná osobnost21. HORA
Těžko odstranitelná překážka, je potřeba mít chladnou hlavu
Problém, který nepůjde řešit okamžitě
Konkurence
Nahromaděný stres
Blok pro který se nelze dostat z problému
Nejistota22. CESTY
Starosti kvůli rozhodnutí
Hledání východiska se vyplatí – existuje více možností – chce to rozvahu
Trápení
Dvě řešení23. MYŠI
Starosti pominou, ale budou ztráty
Rezignace
Telefonát nebude
Starosti kvůli materiální bídě
Myš – Ptáci: nestojí to za rozčilování!24. SRDCE
Bušení srdce, srdeční neuróza – stres způsobený něčím (někým)
Problémy v lásce
Milenecký pár
Hádky ve vztahu, problémy s láskou25. PRSTEN
Vztah je velmi rozporuplný a vyžaduje velké úsilí se v něm zorientovat
Problémy ve vztahu nebo kvůli smlouvě
Trojúhelníkový vztah
Ptáci nad Prstenem: znak dvou (číslo 2), počet : dva vztahy a tak podobně.26. KNIHA
Problémy o kterých zatím nevíme nebo je utajujeme
Svízelné situace, které zatím nejsou dořešené
Problémy vznikající ze zatajování nebo mlčenlivosti
Potlačované starosti
Nelze se svěřit se starostmi27. DOPIS
Spěšná zpráva
Pomluva, udání, anonym
Znervózňující zpráva
Dvě zprávy
Mnoho pošty nebo zpráv28. PÁN / 29. DÁMA
Osoba má starosti
Nervózní, napjatá osoba
Ptáci – Park - OSK: významná osobnost30. LILIE
Krátkodobé rodinné problémy a spory
Strach a obavy o rodinu
Rodinné pomluvy
Manželský pár
Cesta, výlet s rodinou
Starosti či nervozita související se sexem, sexuální problémy
Pochybná pověst31. SLUNCE
Starosti, které se vyřeší
Mnoho energie, hyperaktivita32. LUNA
Proměnlivá nálada, zármutek
Zraňující starosti
Dvojnásobné uznání
Citové výkyvy, změny nálad
Nedůvěra33. KLÍČ
Odvrátíme zlo ale jen s velkou námahou
Úspěch, ale s velkým vypětím
Mrzutosti ohledně pojištění nebo bezpečnosti
Přemýšlení
Ohrožení jistot34. RYBY
Krátkodobé starosti s penězi
Strach o peníze, důležité doklady a dokumenty
Peníze ze dvou stran
Dvojnásobný příjem35. KOTVA
Práce v podřízeném postavení
Kolegové na pracovišti
Rozčilování, zmatek, hádky na pracovišti
Dvě zaměstnání36. KŘÍŽ
Postupný rozpad všech starostí
Osudový telefonát
Těžké životní období
Kříž – Ptáci: starosti ještě zůstanou
Ptáci pod křížem: problémy a starosti, kterým se nevyhneme, jsou karmické
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna v BlíženciBlížencích
ukázat kalendář »