Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Věž - Karta Lenormand

19. Věž - Karta Lenormand


Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ve vztazích:
Odtažitost, odstup, oddělenost, izolovanost, zábrany, je to spíš chlad nebo prostě nesounáležitost, až nezájem. Egoismus, nadřazenost partnera. Hrozí rozchod, rozvod, nebo alespoň nějaký druh rozluky. Ustrnutí ve stavu, kdy není možno se stýkat vlivem nějaké překážky. Neústupnost, nepochopení, nesouhlas, odpor ze strany partnera. Neschopnost nebo nechuť komunikovat.

V zaměstnání:
Vyššího post nebo místo se samostatným pracovním výkonem či nějakou rozhodovací pravomocí, velkou autoritou a to s dlouhodobou perspektivou. Pravděpodobná je i práce související s úřady nebo soudy. Spíš úspěch, ale může být vykoupen pocity osamělosti nebo neoblíbenosti.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


VĚZ v kombinaci s kartou:

1. JEZDEC
Rozchod (myšlenkově), myšlenky na změnu místa, na odchod.
Cestovat sám.
Úřední zpráva2. JETEL
Štěstí při styku s úřady
Silná osobnost v pozitivním slova smyslu
Štěstí při problémech s nadřízeným
Překážka ve štěstí nebo malá překážka (z vlastní viny)
Šťastný život (u OSK a Stromu)
Opuštění jedné věci pro jinou
Šťastný rozchod
Prospěšné odloučení, samota
Věž – Jetel: být rád sám, štěstí v ústraní3. LOĎ
Cesta přes hranice, dlouhá cesta, služební cesta
Na cestě překážka vlastní vinou
Cestovní doklady
Cestovat sám
Přání distancovat se
Cesta na úřad4. DŮM
Velká vzdálenost od domova (osoby)
Prodej domu/bytu
Výpověď
Bydlet sám
Bydlení v zahraničí
Výškový, vysoký dům, veřejná budova
Rodina žije odděleně
Dům pod Věží: činžák, výšková budova5. STROM
Zdravotnická instituce
(vedle OSK) dlouhý život
Životní překážka způsobená vlastní vinou6. MRAK
Omezení všeho typu, v extrému i z moci úřední (např. i vězení)
Mrzutosti s úřady7. HAD
Tchýně
Problémy způsobené vlastní vinou
Problémy na hranicích
Hrozí rozchod s nějakou ženou, izolace
Osamělá žena
Žena ve státní službě8. RAKEV
Izolace v ústavu či nemocničním nebo sociálním zařízení (starobinec, domov důchodců apod.)
Samota, stáhnout se
Nemoc skrytá nebo nakažlivá
Úřední záležitost dopadne negativně9. KYTICE
Pozvání na nějakou oficiální akci
Rozchod se ženou, žena se distancuje
Spokojenost o samotě
Dovolená
Laborant, pracovník drogerie
Věž - Park - Kytice: hotel, restaurace10. KOSA
Těžký boj (zvažte ústup nebo návrat)
Varování před rozchodem nebo před překážkou vlastní vinou
Ohrožené postavení v zaměstnání
Náhlé osamocení – spíše na škodu
Vážná úřední záležitost (nebezpečná)
Nebezpečný člověk11. PRUTY
Právní řešení, soudní jednání, soud
Jednání s úřady
Pruty – Medvěd – Věž: vysoce postavený právník, soudce, soud s advokátem
Pruty - Věž – Park: budova soudu12. PTÁCI
Opatrnost – hrozí rozchod!
Být na své starosti sám
Starosti s úřady či soudy
Starosti s rozchodem13. DÍTĚ
Úřad pro děti a mládež
Malá překážka vlastní vinou
Nový rozchod
Osamělé dítě, jedináček
Soudní záležitosti související s nezletilcem
Škola
Naivita ohledně úřadů
Věž - Park - Dítě: úřad péče o mládež14. LIŠKA
Úřední nepříjemnosti, tlak shora (šéf, vedení, státní moc)
Nesprávný rozchod
Právní problém (klička)
Spiknutí15. MEDVĚD
Soud, soudní proces
Právní zástupce
Velká důvěra
Velmi vlivné postavení
Egoismus
Izolovat se od nějakého muže
Osamělá starší osoba – spíše muž
Rozchod s mužem
Žárlivost
Medvěd – Věž – Pruty: soud s advokátem16. HVĚZDY
Překážka vlastním přičiněním
Psychiatr
Prospěšná samota
Důchod
Astronom
Při jednání s úřady úspěch17. ČÁP
Změna nebude – je zablokovaná, došlo k omezení
Změny související s nějakou institucí
Karta před Čápem přinese samotu, odloučení18. PES
Osamělost
Osoba toužící po přátelství
Rozchod mezi přáteli
Být oddělen od přátel
Osamělý muž
Nemít přátele
Jednostranné přátelství
Uzavřený nebo egoistický přítel20. PARK
Výškový dům, mrakodrap, hotel, kavárna
Veřejná budova
Internet
Ojedinělost ve společnosti
Úřad
Prosperující společnost nebo podnik
Věž - Park - Kytice: hotel, restaurace
Věž - Park - Dítě: úřad péče o mládež
Pruty - Věž – Park: budova soudu21. HORA
Tvrdohlavost, sobectví
Dvojitá překážka
Překážky ze všech stran
Na rozchodu mají podíl oba dva
Na úřadu nic nevyřešit22. CESTY
Úřední rozhodnutí
Bráníme se nějakému rozhodnutí
Jít vlastní cestou
Rozhodnout se pro rozchod nebo osamělost
Odloučenost povede k řešení23. MYŠI
Odstranění překážek a blokád
Ztráta postavení, odchod šéfa
Konec osamělosti, návrat
Ztráta, izolace, opuštění24. SRDCE
Citová krize, opuštění milovanou osobou (rozchod), přáteli apod.
Láska v odloučení
Vysoký krevní tlak
Samota a stesk po lásce
Chladné srdce
Neukazovat pocity
Osamělé srdce25. PRSTEN
Rozvod – i pokud jsou karty daleko od sebe – musí ale stát v přímé linii
Porušení, zrušení smlouvy
Vztah jako v kleci26. KNIHA
Tajit osamělost
Vědec, učenec
Neodhalené tajemství
Škola
Neplánovaný, netušený rozchod (před tím o něm nebyly signály)
Matrika27. DOPIS
Úřední listina, předvolání, vyrozumění apod.
Zpráva o rozchodu
Krátkodobý rozchod, vše se vrátí do starých kolejí
Izolace jen nakrátko28. PÁN / 29. DÁMA
Tvrdě vybudovaná kariéra, vysoké postavení, šéf
Egoista, zatvrzelý člověk
Osamělý člověk
Se Stromem značí dlouhý život osoby
Osoba má za nebo před sebou sebou rozchod nebo rozvod
Mezi dvěma OSK rozchod mezi nimi, odloučenost30. LILIE
Odcizení vůči rodině
Rozchod v sexuálním vztahu
Stranit se sexu, nedostatek sexu
Nenalézat cestu domů
Sociální úřad31. SLUNCE
Vnitřní síla, stabilita
Znásobená energie
Znovuzrození
Politika
Samostatnost přinese úspěch
Vysvobozující rozchod32. LUNA
Zištný člověk
Citově vyprahlý člověk (může jít přes mrtvoly)
Rozchod, který citově zasáhne
Deprese mohou vést k osamělosti33. KLÍČ
Překážky vlastní vinou, jejich odstranění bude stát mnoho energie
Nutný rozchod, který prospěje
Přestat lpět na něčem
Uzavřenost
Rozchod, odchod se zdaří, podaří34. RYBY
Banka, spořitelna, pojišťovna, finanční úřad
Obchodník
Lidé, pro které je bohatství samozřejmostí35. KOTVA
Úřad práce
Vedoucí postavení, samostatná činnost
Úřední událost na pracovišti
Šéf, vyšší funkce
Samostatná práce36. KŘÍŽ
Osamění brzo skončí
Překážka bude odstraněna
Zdůraznění překážky, kterou jsme si sami způsobili
Kostel, klášter
Kříž – Věž: osamělost ještě potrvá
Kříž nad Věží: osamělost nebo odloučení dané osudem
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna v KozorohKozorohu
ukázat kalendář »