Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Myši - Karta Lenormand

23. Myši - Karta Lenormand


Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ve vztazích:
City nic moc nebo se postupně rozpadají. Citová chudoba. Vztah velmi ubohý, podřadný, neuspokojivý, pravděpodobně vyvolávající deprese, pochybnosti a pocity méněcennosti. Vztah pro ostudu, pod úroveň. Vztah může narušovat (nahlodávat) třetí osoba nebo něco jiného.

V zaměstnání:
Budete se trápit, něčím se můžete užírat. Nebude to tam stát za nic. Hrozí nějaké ztráty, buď pracovního místa, nebo nějaké pracovní pozice, nebo snížení platu. Práce potupná, podřadná, za kterou se stydíte.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


MYŠI v kombinaci s kartou:

1. JEZDEC
Hlodající myšlenky
Zráta naděje nebo úspěchu.
Bezmyšlenkovitost - „jednoduchý člověk“.
Informace je ztracena nebo postrádána nebo bude mít zpoždění
Poškozené auto
Jezdec - Myši: negativní myšlenky, ztratit se2. JETEL
Ztracená důvěra
Ztráta financí hrou
Škoda
Štěstí pomine, postupně bude „ohlodáno“
Malé nepříjemnosti3. LOĎ
Ztracená šance
Zbytečný výdaj energie
Krádež na cestě, během cesty
Nenaplněná touha
Cesta bude zrušena
Nedůležitá cesta
Myš – Loď: cesta bude odložena, krádež vozidla, pesimismus, nemoc na cestě4. DŮM
Opustit domov, ztráta domova, ztráty v domě, rodina se zmenšuje
Opatrnost na žaludek
Nemovitost ve špatném stavu nebo poškozená
Něco nestabilního
Krádež
Špatné investice v nemovitostech5. STROM
Ztráta zdraví, onemocnění
Ztráta životního klidu
Nemoc se vstřebá
Myš – Strom: život, který nestojí za nic, nízká životní úroveň, podceňování zdraví
Myš pod Stromem: podlomené zdraví6. MRAK
Starosti pominou
Nejasnosti vymizí

(světlá strana): zatím se nic neobjasní
(tmavá strana): podceňování nepříjemností7. HAD
Ztráta falešných úmyslů
Ztráta problémů
Opustit, ztratit matku nebo jinou ženu
K odhalení zrady, podrazu dojede dřív, než se něco stane
Oddálení problémů
Velký podvod přinese ztráty
Myš - Had: problémy, které nestojí za to8. RAKEV
Dvojitá ztráta – násobek ztráty,
U nemoci uzdravení,
Problémy se ztratí – vyšumí, starosti skončí
Ztráta nebo krádež
Porážka
Velké dluhy9. KYTICE
Ztráta klidu a pohody
Kamarádka vás opustí, odejde
Dobrá nálada zmizí
Zbytečný podřadný dar
Návštěva se neuskuteční, pozvání nebude
Kamarádka, která nestojí za to
Myš – Květiny: návštěva odložena10. KOSA
Velká ztráta
Nebezpečí přejde
Nebezpečí krádeže
Myš – Kosa: náhlá ztráta, podceňování nebezpečí11. PRUTY
Jednání se neuskuteční, rozhovor nebude
Ztráta starostí, sporu nebo konfliktních situací
Rozhovor nic nevyřeší
Myš – Pruty: Starosti, které nestojí za to, odložené jednání12. PTÁCI
Starosti pominou, ale budou ztráty
Rezignace
Telefonát nebude
Starosti kvůli materiální bídě!13. DÍTĚ
Dítě Vás opustí, odejde z domova, osamostatní se
Dítě má strach
Nový začátek nebude
Menší ztráty
Nemocné dítě
Myš – Dítě: odbývat dítě, dítě je pro dotyčného nepodstatné, oddálení začátku, nepodstatné maličkosti14. LIŠKA
Drobné intriky
Odhalení nepoctivosti
Krádež, loupež15. MEDVĚD
Ztráta důvěry nebo otce
Opustit otce či přítele
Ztráta podpory
Žádný zisk
Nemocní prarodiče
Ztráta sil
Loupež
Myš – Medvěd: přítel, který nestojí za to16. HVĚZDY
Ztráta štěstí
Ztráta paměti
Nesrozumitelnost, nečistota, nejasnost, neprůhledná situace
Nesoustředění, bezohlednost
Rozednění
Zmatek17. ČÁP
Změna nebude
Strach ze změny
Změna povede ke ztrátě
Změny budou odloženy
Konec dluhů a bídy (nastává změna)
Konec samoty18. PES
Ztráta přítele nebo přátelství
Nespolehlivý přítel
Ztrátu způsobí přítel
Myš – Pes: přátelství, které nestojí za to19. VĚŽ
Odstranění překážek a blokád
Ztráta postavení, odchod šéfa
Konec osamělosti, návrat
Ztráta, izolace, opuštění
Myš – Věž: konec osamělosti, nepodstatná překážka20. PARK
Vyhýbání se lidem, veřejnosti, veřejnému vystoupení
Opustit veřejnost
Opustit známé
Stěhování
Pozor na okradení někde na veřejnosti
Společenský sestup
Žádné akce nebo zákazníci
Myš – Park: pohrdání lidmi, veřejností21. HORA
Zdolání silného nepřítele
Překonání překážek
Zpoždění
Chudoba
Nepřítel ztratí sílu
Myš – Hora: podceňování nepřítele nebo překážky, oddalování nepříjemných záležitostí22. CESTY
Nemít možnost volby
Rozhodnutí se potáhne, bude zdržováno
Rozhodnutí nebude
Nedbalost
Špatné rozhodnutí – povede ke ztrátám
Strach z nového začátku
Myš – Rozcestí: špatná volba, špatné rozhodnutí, oddalovat rozhodnutí24. SRDCE
Láska pod úroveň
Láska, která nestojí za nic
Strach z lásky
Láska není důležitá
Zrada
Bránit se lásce
Starosti v lásce, v srdci něco hlodá25. PRSTEN
Vztah nestojí za nic
Nerovnocenní partneři
Špatná smlouva, žádná smlouva
Vztah není důležitý nebo chtěný
Konec vztahu, ztráta vztahu
Neschopnost vstoupit do vztahu
Vztah někdo nebo něco nahlodává26. KNIHA
Tajemství se pomalu odhaluje – něco bude vyzrazeno
Lži
Oddalování studia nebo nedořešených věcí27. DOPIS
Zpráva se zpozdí nebo nepřijde
Odhalení
Ztráta dokumentů
Nechtěný kontakt
Myš – Dopis: zprávu dostaneme později
Dopis – Myš: nedostaneme žádnou zprávu28. PÁN / 29. DÁMA
Tazateli hrozí krádež, ztráta nebo újma
Osoba si nedůvěřuje, podceňuje se, nehledí na sebe
Osoba sklíčená
Člověk něco ztratil a trápí se tím
Ustaranost, trápení
Nemocný člověk
Odvrácená = citově chudý člověk
Ve směru pohledu = ztráta osobnosti, komplexy, pocit méněcennosti30. LILIE
Platonická láska
Špatná úroven sexu
Absence sexu, odmítnutí sexu, sexuální abstinence
Únik před rodinnými povinnostmi a vazbami
Žádná harmonie
Rozpaky
Nepohodlí
Lilie – Myš: nezájem o sex31. SLUNCE
Špatný zrak
Malá vytrvalost
Ústup
Hazard
Ztráta sil
Slunce – Myš: ztráta, energie, vůle, životní vitality32. LUNA
Labilní psychika, deprese
Povrchnost – málo přemýšlet
Žádné uznání, neúspěch33. KLÍČ
Oprava
Pochybnosti
Nejisté nebo nebezpečné podniky
Žádná jistota
hazard
Obrat k lepšímu nastane později
Klíč – Myš: nejistota, změna k lepšímu nenastane, nic nezískáme34. RYBY
Dluhy, půjčky, živoření
Ztráta peněz, žádné peníze
Peníze nejsou důležité
Špatné hospodaření
Problémy s alkoholem
Ryby – Myš: ztráta peněz35. KOTVA
Podřadná práce, zmetky
Práce není důležitá, podceňování práce, strach z práce
Podceňování závislosti
Hrozí výpověď
Kotva – Myš: blíží se ztráta práce36. KŘÍŽ
Rozpad , objasnění
Oddálený konec
Ztráta přestane být důležitá
Totální ztráta
Ztratit všechno
Kříž – Myš: úplná, definitivní ztráta
Kříž nad Myší: osudová, karmická ztráta – vše se bude opakovat tak dlouho dokud nebudeme schopni v různých úrovních se poučit
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna v PannaPanně
ukázat kalendář »