Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Rakev - Karta Lenormand

8. Rakev - Karta Lenormand


Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ve vztazích:
City jsou mrtvé nebo vyprchávají. Buď dojde k rozchodu nebo zásadní proměně - k ukončení nějakého problému.

V zaměstnání:
Hrozí vyhazov nebo ztráta práce. Nebo z práce můžete onemocnět, bude vás vyčerpávat, budete z ní totálně vysátí - nebo vaše pracovní místo bude ohroženo nějakou závadou.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


RAKEV v kombinaci s kartou:

1. JEZDEC
Ztráta úspěchu. Přichází smutek nebo smutné zprávy.
Zpráva nepřijde.
Zpráva přinese zásadní změny.
Oznámení o smrti nebo nemoci
Fáze klidu – nucený odpočinek.
Pesimismus.
Dočasná pauza.
Nechuť něco podnikat, omezení aktivity.
Rakev – Jezdec: uzdravení, konec starostem, dobré zprávy o zdraví2. JETEL
Šťastné ukončení nějaké záležitosti, popř. konec něčeho přijde za 2-3-4 dny
Brzká nemoc, krátká nemoc
Štěstí umírá, obrat k horšímu, konec štěstí
Deprese nebo malý smutek
Dluhy z her
Zoufalost
Samota
Nervové příhody
Konec zábavy
Vyléčení „zázrakem“
Štěstí na sebe nechává čekat
Rakev – Jetel: rychlé uzdravení, konec starostem3. LOĎ
Nezdařené cestovní plány, cesta nebude
Dědictví, cesta na pohřeb
Úraz nebo nemoc na cestách
Duševní nemoc, nemoc na cestě
Cesta při níž se nějaká situace ukončí
Únava na cestě
Rakev – Loď: předčasné ukončení cesty4. DŮM
Nemocné tělo – vlivem onemocnění duše, deprese
Smutek v domě
Ztráta domova
Škody v domě/ bytě, problémy v rodině, příbuzný v ohrožení
Domov důchodců
Ztráta příbuzného
Výpověď z bytu
Zchátralý dům, domov
Něco doma v nepořádku
Rakev – Dům: úplné uzdravení5. STROM
Zdraví není v pořádku, ve výhledu je nemoc!
Ztráta klidu, životní síly, životního úspěchu
Nemoc psychického charakteru (deprese)6. MRAK
Dlouhodobá nemoc, dlouhé léčení
Nemoc se zhoršuje
Nutnost změnit životní postoj
Těžká ztráta
Skličující období

(světlá strana) intenzita vývoje bude zpomalena na minimum, také úbytek energie(podívejte se do okolí jak se chovají karty okolo a o co vlastně jde), přechodné oslabení v něčem
(tmavá strana): trpělivost v případě nemoci, máme změnit postoj k něčemu
+ Rakev – Kosa - Lilie: kuplířská činnost a všechny druhy obchodu se sexem (nezapomeňte zjistit odkud přichází tato varianta v úvahu)
+ Rakev – Lilie – Hvězdy nebo Slunce: negativní myšlení
Lilie – Mrak – Rakev: pohlavní choroby
Rakev - Měsíc – Mrak: osoba má, či bude mít problémy se svým chováním – narušené chování, deprese7. HAD
Žena zažije šok
Nemocná žena
Zlá žena
Špatný průběh nemoci, komplikace v nemoci, infekce9. KYTICE
Žádné pozvání nebo dárek
Odmítnutí
Churavý člověk, nemocná žena.
Bylinky k léčení nestačí
Něco není v pořádku
Bylinkářka, léčitelka
Ztráta klidu a pohody
Návštěva se nekoná
Návštěva vzbudí nelibost
Vřed, nádor
Léky
Květiny – Rakev: nezdvořilost10. KOSA
Náhlé onemocnění
Úraz, neštěstí, nečekaná ztráta
Násilný konec
Nečekaná drastická transformace, která bude nakonec ale pozitivní.
Kosa – Rakev: varování na nebezpečí, nemoc, ztrátu
Kosa nad Rakví: překážky, problémy a komplikace při nemoci
Kosa - Pruty – Rakev: rvačka, prudká výměna názorů
+ Věž: operace11. PRUTY
Nejistota ve vyjadřování, komunikační blok, ztráta hlasu
Ztráta starostí
Hovor se neuskuteční
Diskuze se uzavírají
Pesimistické hovory (mohou vést až k onemocnění)
Hádka
Kosa - Pruty – Rakev: rvačka, prudká výměna názorů12. PTÁCI
Podrážděnost, střídání nálad
Vnitřní rozpolcenost mysli
Rozpor rozumu a citu
Stres
Starosti, problémy
Rozrušení
Žádný telefonát
Odmítnutí po telefonu13. DÍTĚ
Nemocné dítě (i v nás), problémy s dítětem
Těžko budeme hledat cestu k novému začátku, ztráta naivity
Malicherné starosti
Léčba dobře postupuje14. LIŠKA
„Natvrdlý“, nechápavý člověk , primitiv
Dobře skrytá faleš, těžká cesta k odhalení (zpravidla zklamání, které si nechceme přiznat)
Předstíraná nemoc
Zdánlivá nemoc, chybná diagnóza
Závist a žárlivost15. MEDVĚD
Nemocný otec
Soudy (pozůstalost)
Muž má problémy nebo je nemocný
Pesimista
Uzdravení vlastní silou
Medvěd – Rakev: ztráta důvěry16. HVĚZDY
Silné mediální vlivy
„Štěstí v neštěstí“
Nespavost
Radikální změna17. ČÁP
Nemoc vyvolá změnu (nebo povede ke změně)
Nemoc přejde
Žádná změna
Čáp – Rakev: uvažovaná změna není dobře promyšlena, je třeba se na ni lépe připravit18. PES
Přátelství něco není v pořádku, i nemocný přítel
Ztráta přátelství, nedorozumění
Špatná společnost19. VĚŽ
Izolace v ústavu či nemocničním nebo sociálním zařízení (starobinec, domov důchodců apod.)
Samota, stáhnout se
Nemoc skrytá nebo nakažlivá
Úřední záležitost dopadne negativně20. PARK
Nemocnice
Lázně
Hřbitov
Návštěva v nemocnici
Nepříjemná akce
Neúspěch ve společnosti
Rakev – Park – Loď: pohřeb21. HORA
Překvapivá událost
Problém nelze překonat
Zábrana v uzdravení
Nepříjemná skutečnost
Strach
Hora – Rakev: ztráta nepřátel22. CESTY
Těžké rozhodování (nervově vysilující)
Důkladně si promyslete své rozhodnutí
Ať se rozhodnete jakkoliv, bude od vás mnoho požadováno
Vyhnout se nemocnici nebo neštěstí
Úspěch přinese jiná léčebná metoda
Strach z rozhodování
Negativní událost přinese nutnost se rozhodnout
Nesprávné rozhodnutí, nesprávná cesta, slepá ulička23. MYŠI
Dvojitá ztráta – násobek ztráty,
U nemoci uzdravení,
Problémy se ztratí – vyšumí, starosti skončí
Ztráta nebo krádež
Porážka
Velké dluhy24. SRDCE
Zármutek v lásce
Rozkol ve vztahu – nešťastná láska
Konec staré lásky25. PRSTEN
Ukončení vztahu, možné i ovdovění (někdy rozvod)
Smutek ve vztahu, trápení
Vztah, který ubírá energii a není zlepšení
Ve vztahu zásadní problémy
Láska zmírá26. KNIHA
Nemoc, která se ještě neprojevila a nemocný o ní ještě neví
Mlčenlivost
Tíživé tajemství27. DOPIS
Smutná zpráva nebo žádné zprávy
Pracovní neschopnost, potvrzení lékaře, lékařská zpráva, disgnóza
Odmítnutí
Parte28. PÁN / 29. DÁMA
Nemocná osoba
Vampýr – bere energii druhým (zvláště u Rakve za zády)
Ubývání sil, ztráta energie.
Ztráty peněz, beznaděj, trápení
Vyvrcholení nějaké situace
Osoba má starosti, je v krizi.
Odchod partnera30. LILIE
Duševní poruchy v rodině, zatížení rodiny duševní poruchou (zhoršuje Mrak a Kosa nad tím)
Absence sexu
Mrzutosti v rodině
Stabilní zdravotní stav
Pohlavní nemoci, zvláštní sexuální chutě
Lilie nad Rakví: pozor na pohlavní choroby31. SLUNCE
Oslabená energie, ztráta životní síly, vyčerpání, vyhoření
Uzdravení32. LUNA
Silné deprese
Propadání se do sebe, stress
Žádný úspěch
Nespavost33. KLÍČ
Odvrácení zla, ale jen s velkou námahou
Stabilní zdraví
Problémy nebo nemoc jsou jisté34. RYBY
Ztráty nebo utrácení peněz
Vysychání zdroje
Finanční krize, starosti s financemi
Nemoc ze závislosti
Chudoba35. KOTVA
Chronické onemocnění
Nemoc na pracovišti nebo pracovní nemoc
Pracovní problém
Práce spojená s péčí o nemocné
Nezaměstnanost
Jít do důchodu
Rakev – Kotva: lékařské povolání36. KŘÍŽ
Ztráta
Velký žal, který bude bolestivý a bude dlouho se hojit, ale pozvolna pomine
Nedojde ke ztrátě
Nemoc je osudová
Konec utrpení, starosti ubývají
Nemoc ustává, uzdravení (jsou-li za Křížem pozitivní katy)
Kříž – Rakev: žal bude mít delšího trvání a zármutek ještě potrvá
Kříž nad Rakví: ztráta, nemoc, která je osudová, karmická (i smrt)
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna v PannaPanně
ukázat kalendář »