Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Medvěd - Karta Lenormand

15. Medvěd - Karta Lenormand


Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ve vztazích:
Vášeň a pevný silný cit. Bezpečí. Ochranitelský nebo dominantní partner. Není vyloučena žárlivost a majetnictví.

V zaměstnání:
Posílí vaše pozice a zodpovědnost, můžete povýšit. Nebo získáte vlivného zastánce, ochránce a učitele. Vyšší pozice.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


MEDVĚD v kombinaci s kartou:

1. JEZDEC
Zprávy od staršího nebo vlivného muže
Myšlenky na něco co se týká úřadů
Myšlenky na otce (přítele, lékaře)
Vlivný muž přinášející užitek a prospěch
Nový kontakt s mužem
Zpráva nás bude stát mnoho sil
Těžké nohy, otékání
Medvěd – Jezdec: optimismus, dominance, zprávy od nějakého muže, akce, zpráva dodá sílu2. JETEL
Šťastný zásah pomoc někoho, kdo vypadá na první pohled nebezpečně a nevyzpytatelně, ale je dobrák, popř. je tazateli příznivě nakloněn.
Lékař nebo dobrý přítel
Šťastné období
Malá důvěra
Výhra
City štědrého člověka
Laskavost
Diplomacie
Štěstí pro staršího člověka
Medvěd – Jetel: krátkodobá stabilita, šťastné chvíle způsobené mužem3. LOĎ
Cesta na úřady, úřední záležitosti na cestě
Cestování s otcem, rodiči, přítelem či nadřízeným
Pracovní vzestup díky vytrvalosti
Na cestě seznámení s mužem, který pro nás bude mít velký význam
Vysilující, namáhavá cesta
Velká cesta
Medvěd – Loď: majetek v cizině, protekce, příchod období stability, touha po nějakém muži, cesta s někým4. DŮM
Úřední budova
Otcovský dům, dům prarodičů
Pevná důvěra
Muž se stabilním postavením
Nadřízený
Tradice, návyky
Zámožná rodina
Starý dům
Opora5. STROM
Přítel, kterému lze důvěřovat
Životní přítel
Lékař, učitel, vůdce
Stabilní zdraví6. MRAK
Starší neprohlédnutelný muž
Negativní vlivná osoba

(světlá strana): je možno důvěřovat
(tmavá strana): raději nedůvěřovat7. HAD
Falešný muž (milý jen zdánlivě)
Vlivná mocná žena
Oklikou přijít k nějakému (jinému) muži
Partner nějaké ženy
Starší manželský pár (medvěd je muž), někdy rodiče (s Věží)
Korpulentní žena8. RAKEV
Nemocný otec
Soudy (pozůstalost)
Muž má problémy nebo je nemocný
Pesimista
Uzdravení vlastní silou
Medvěd – Rakev: ztráta důvěry9. KYTICE
Atraktivní přívětivý muž
Kamarádka, které je možno důvěřovat
Smír u soudu
Milý nadřízený
Blízký vztah ženy a muže (spíš přátelství)
Velký dar
Důvěryhodný člověk10. KOSA
Rada nedůvěřovat
Otci nebo starší osobě hrozí nebezpečí
Agresivní muž
Problémy potrvají – jsou důkladné, trvalé
Nebezpečná vášeň
Medvěd – Kosa: nečekané úřední záležitosti11. PRUTY
Obhájce v soudní při, někdo se nás zastane (zpravidla starší muž či nadřízený), právní zástupce
Úřední vyjednávání, vyřizování úředních záležitostí.
Diskuze nebo spor s mužem
Diskuze nebo konflikt s nadřízenou osobou
Projev žárlivosti
Agresivita
Soutěživost12. PTÁCI
Starosti o otce, problémy s otcem – nebo s nějakým mužem
Nepříjemnosti s úřady
Starosti, které budou stát síly, nutnost velké diplomacie
Důvěryhodný telefonát
Prarodiče13. DÍTĚ
Otec dítěte, otcovství, pouto k otci
Nový přítel
Naivní muž
Dítě nejakého muže
Silné dítě
Dědeček / babička dítěte14. LIŠKA
Intriky jsou vytrvalé a silné
Hádky – „itálie“
Zákeřný přítel nebo kolega
Nevlastní otec
Nečestný šéf (zvláště pak ve spojení s Věží)
Zištnost, prospěchářství16. HVĚZDY
Šťastné období poznamenané ochranou a podporou
Učitel umění
Ujasnit si něco s nějakým mužem nebo s jeho pomocí
Guru
Hvězdy – Strom: charismatický člověk, kterého potkáme nás obohatí (duchovní učitel)
Lilie – Hvězdy: dokonalá tělesná harmonie17. ČÁP
Otce nebo nějakého muže čeká změna nebo bude příčinou změny
Změna povede na úřady nebo k otci
Tvořivá činnost
Nový šéf
Změna pro starší lidi18. PES
Věrný přítel, pevné přátelství
Vlivný přítel
Otec se synem
Dva muži19. VĚŽ
Soud, soudní proces
Právní zástupce
Velká důvěra
Velmi vlivné postavení
Egoismus
Izolovat se od nějakého muže
Osamělá starší osoba – spíše muž
Rozchod s mužem
Žárlivost20. PARK
Muž angažující se na veřejnosti, veřejný činitel, vlivná osobnost, prominent
Společenský člověk, vlivná osobnost
Pozvání od muže někam na veřejné místo (ne do soukromí)
Extrovert
Velká společnost21. HORA
Tvrdohlavý nepříjemný člověk – šéf, otec
Člověk trpící zábranami, frustrací
Úřední věci stojí na místě, nic se neděje
Velká blokáda22. CESTY
Úřední rozhodnutí
Důvěřovat rozhodnutí
Muž se rozhoduje nebo se rozhoduje o něm, v souvislosti s ním
Podpora při rozhodování23. MYŠI
Ztráta důvěry nebo otce
Opustit otce či přítele
Ztráta podpory
Žádný zisk
Nemocní prarodiče
Ztráta sil
Loupež
Myš – Medvěd: přítel, který nestojí za to24. SRDCE
Závist, žárlivost
Vášnivá láska
Zamilovaný muž (spíš starší nebo výše postavený)
Srdečný vztah k nějakému muži (ne oficiálnímu partnerovi)
Idol25. PRSTEN
Úřední smlouva
Smluvně zadaná osoba
Vazba na otce
Posílení vztahu
Spolehlivá smlouva
Spolehlivý partner
Manželství
Starší partner
Stabilní vztah26. KNIHA
Muž, kterého ještě neznáme
Tajný přítel
Otevřený úřední případ (neví se výsledek)
Vědec, vědkyně
Zamlklý, mlčenlivý muž
Velké tajemství27. DOPIS
Úřední zpráva, komerční nabídka, sdělení
Dopis od přítele
Inspekce
Zpráva od starší osoby28. PÁN / 29. DÁMA
Vlivná osoba
Otec (v tom případě je dominantní, důležitý)
Přítel tazatele, milenec nebo nápadník tazatelky
Starší člověk
Korpulentní osoba30. LILIE
Velmi silná sexuální vášeň
Starší rodinný příslušník
Lilie – Hvězdy: dokonalá tělesná harmonie31. SLUNCE
Významná úspěšná osobnost
Dobrý přítel
Dlouhotrvající pozitivní období
Velká přitažlivost
Velká schopnost se prosadit32. LUNA
Můžeme důvěřovat pocitům a intuici
Myšlenky na otce nebo nějakého muže
Silné napětí (nervové)
Intuitivní citlivý muž
Úspěšný člověk33. KLÍČ
Spolehlivý přítel poskytující ochranu či jistotu
Stabilita je jistá
Záruka34. RYBY
Bohatý muž nebo otec
Peníze, úřední doklady
Důchod
Mecenáš, finanční podpora, sponzoring35. KOTVA
Vysoce postavená osobnost, soudce, právník, lékař nebo podnikatel
Vedoucí postavení, šéf, ředitel, náměstek
Jisté a významné pracovní místo
Diplomatické povolání36. KŘÍŽ
Ztráta důvěry
Ztráta otce nebo nějakého muže nebo kontaktu s ním
Postupný rozpad, konec úředních záležitostí
Církevní hodnostář
Kříž – Medvěd: otec je nyní důležitý
Medvěd pod Křížem: osudová záležitost nebo osoba
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna v PannaPanně
ukázat kalendář »