Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Liška - Karta Lenormand

14. Liška - Karta Lenormand


Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ve vztazích:
City falešné nebo klamné, nepravé nebo prostě špatné. Nevěra, lži nebo skrývání něčeho. Nedůvěra, podezíravost, žárlivost, kořistnictví a majetnictví. Může jít také o city iluzorní, povrchní, skutečnost je jiná.

V zaměstnání:
Hrozí vám nějaký podraz. Nedůvěřuj a prověřuj, pozor na nepřátele, závist, lidi s nečestnými úmysly. Budete muset být hodně obezřetní a mazaní. Profese související s lovem (i v přeneseném slova smyslu) nebo reklamou.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


LIŠKA v kombinaci s kartou:

1. JEZDEC
Vychytralé lstivé a zákeřné úmysly.
Tajné setkání
Chybné myšlenky
Lži
Zprávy dobré jen na pohled
Dobré zprávy jsou vylhané
Setkání od kterého se nedá očekávat mnoho
Liška – Jezdec: cestovatel obchodník, chytrá zpráva nebo myšlenka2. JETEL
Malá lest
Malé zvíře
Zdraví není v pořádku
Úskočnost, strategie
Chopit se příležitosti
Předstíraná radost nebo štěstí
V krátké době čekej nějakou faleš
Liška – Jetel: vrtkavé štěstí, bezvýznamný podvod, chytrá reakce povede k dobrému konci3. LOĎ
Opatrně na cestách, špatná doba pro cestování
Rada: nic nepodnikat!
Falešné naděje ohledně cesty
Podvod od cizince
Nevěřte známostem vzniklým během cesty
Lhát kvůli cestě
Liška – Loď: pochybné podnikání, nesprávné místo pobytu4. DŮM
Nevhodný dům k bydlení
Intriky v rodině, podvod od někoho blízkého
Návštěva falešné osoby
Chovná stanice, dům se zvířaty5. STROM
Špatný způsob života, nesprávný náhled na život
Vychytrale procházet životem
Zdánlivý životní úspěch
Předstírání nemoci, zdánlivá nemoc6. MRAK
Neprůhledná osoba (schválně – z falše)
Nepřehledná situace

(světlá strana): nemožnost včlenit se mezi ostatní, izolace
(tmavá strana): úmyslný podraz a faleš, neupřímnost a pokrytectví7. HAD
Vychytralá zákeřná nebezpečná žena
Faleš dvou lidí, oba lidé lžou a intrikují – spolčení z rozumu s cílem poškodit.
Znásobená faleš, podraz, vychytralý postup
Partnerka způsobí nepříjemnosti (malicherné spory, výbuchy)
Žárlivost
Neupřímné lichocení8. RAKEV
„Natvrdlý“, nechápavý člověk , primitiv
Dobře skrytá faleš, těžká cesta k odhalení (zpravidla zklamání, které si nechceme přiznat)
Předstíraná nemoc
Zdánlivá nemoc, chybná diagnóza
Závist a žárlivost9. KYTICE
Pomluvy, klevety – pozor co komu říkáte, falešné informace
Falešná kamarádka
Falešné štěstí
Předstíraná radost
Úplatek
Danajský dar10. KOSA
Nečestné jednání s velkými následky, faleš, která nám může uškodit
Velké nebezpečí
Dvojnásobné lži, intriky, faleš, podvod
Nebezpečí je pouze zdánlivé11. PRUTY
Neupřímný rozhovor
Vést spor není správné
Pozor na nesprávného člověka
Špatný kontakt, nesprávný partner.
Komplikované jednání nebo nesprávně projednaná záležitost.
Právní záležitosti nejsou v pořádku.
Křivá svědectví. Lži.
Vada řeči.
Nesmíme věřit všemu, co se řekne.
Zákeřnost
Zbytečný spor
Porucha12. PTÁCI
Pomluvy, žvanění, lhaní
Zbytečné řeči, hlouposti
Rozčilení se špatným koncem
Falešné, zbytečné starosti13. DÍTĚ
Lest (útok na vaši důvěřivost)
Malá lest
Nevlastní dítě
S dítětem není něco v pořádku (lže)
Mladá milenka partnera
Počátek známosti s neupřímnou nedobrou osobou
Prohnané dítě
Nesprávná doba pro začátek
Čáp – Dítě – Lilie – Liška: zdánlivé těhotenství, potrat, snaha o potrat15. MEDVĚD
Intriky jsou vytrvalé a silné
Hádky – „itálie“
Zákeřný přítel nebo kolega
Nevlastní otec
Kožešina, kožešník (starší a movitý)
Nečestný šéf (zvláště pak ve spojení s Věží)
Zištnost, prospěchářství16. HVĚZDY
Zdánlivé štěstí
Originalita, důvtip
Svádění
Výhra

- dívá se na Hvězdy: prohnaná osoba, která lže a intrikuje bez skrupulí;
- odvrácený pohled: vesmírné síly jsou využívány velice špatně.
- svislá poloha – teď není vhodná chvíle pro řešení či čin.17. ČÁP
Špatné se v dobré obrátí
Odhalený podvod
Špatná změna – varujte se jí!
Chytrá změna
Nesprávný čas na změny
Změny jako důsledek intrik
Čáp – Liška: změna nevede k dobrým koncům
Čáp – Dítě – Lilie – Liška: zdánlivé těhotenství, potrat, snaha o potrat18. PES
Přítel, který se staví jako přítel a přitom je snadno ovlivnitelný.
Muž v podřízeném postavení (prašivý pes)
Malé sebevědomí
Nečestní přátelé19. VĚŽ
Úřední nepříjemnosti, tlak shora (šéf, vedení, státní moc)
Nesprávný rozchod
Právní problém (klička)
Spiknutí
Karty mezi Liškou a Věží se týkají neoblíbené tchýně.
(Ryby – Park) – Věž: finanční úřad20. PARK
Špatná společnost
Chytré (vychytralé) jednání na veřejnosti
Společenské lži
Lži, podvody nebo intriky se týkají více lidí
(Ryby - Park) – Věž: finanční úřad21. HORA
Frustrující faleš a neupřímnost
Lžím bude zabráněno
Vychytralý nepřítel
Zdánlivé těžkosti
Zdánlivý nepřítel – my sami sebe přesvědčujme, že existuje22. CESTY
Jste na špatné cestě
Nesprávné rozhodnutí
Chytré rozhodnutí
Špatný čas na rozhodování23. MYŠI
Drobné intriky
Odhalení nepoctivosti
Krádež, loupež
Myš – Liška: nebezpečné vloupání
Sviská poloha: nebezpečí krádeže, ztráty, obelhání24. SRDCE
Falešná láska, neupřímná, nepravá nebo jen zdánlivá
Nevěra
Láska jen za účelem sexu
Žárlivost
Předstírané city25. PRSTEN
Špatná smlouva (nečestná)
Nevhodná doba pro uzavírání smluv či vztahů
Nedobrý vztah, neupřímný, lhaní, přetvářka.
Nevěra nebo nějaký klam v partnerském vztahu26. KNIHA
Skrytá faleš nebo past
Odkrytí zrady
Špatné studium
Špatné dokumenty (např.padělané, zfalšované, lživé)27. DOPIS
Špatná zpráva
Falešná informace
Lež vyjde najevo
Falsifikát
- Zahrada: reklama28. PÁN / 29. DÁMA
Falešná osoba
Chytrá osoba
pod OSK – potlačování nečestnosti, tzn. čestnost, nebo nevěřit v nečestnost
za OSK – lež ze zbabělosti, prospěchářství, postranní úmysly, nedůvěra, zamlčování, neupřímnost
před OSK – lež úmyslná z nečestných důvodů, snaha obelhat, podvodné záměry a jednání30. LILIE
Nesprávný postoj k sexualitě
Milosrdná lež
Špatný postoj k rodině
Faleš v rodině
Příbuzná (tchyně, teta apod.)
Vychytralé využívání sexu za nějakým účelem31. SLUNCE
Vyhazovat si „z kopýtka“
Přestíraná síla
Krádež, loupež
Vítězství nad soupeři
Nesprávně vynakládaná energie32. LUNA
Špatný vnitřní postoj k někomu, něčemu
Sebeklam
Pomlouvání
Předstírání
Mít dvě tváře33. KLÍČ
Zlo odvrátíme jen s námahou a bude nás to stát mnoho sil a energie
Snažit se dosáhnout nějaké jistoty pomocí falše
Falešná hra na 100%
Odhalení
Falešná jistota34. RYBY
Vychytralost v finančních otázkách
Materialismus
Finanční podvod
Úplatek
Nesprávné zacházení s financemi
Krádež, oloupení

dívá se na Ryby: osoba špatně hospodaří s penězi
hledí jinam: pozor na krádež a ztrátu. Ztráta v důsledku machinace, podvodu a lsti.35. KOTVA
Špatně zvolené povolání
Faleš a intriky na pracovišti
Špionáž
Chyby v zaměstnání
Kolegyně v zaměstnání
Práce vyžadující prohnanost36. KŘÍŽ
Trest za lež
Lži končí, ubývá jich
Falešné obvinění
Liška – Kříž: konec nepříjemností a podrazů
Kříž – Liška: zdůrazňuje faleš a přetvářku
Liška pod Křížem: osudově podmíněná faleš na kterou musíme doplatit
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna v PannaPanně
ukázat kalendář »