Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Strom - Karta Lenormand

5. Strom - Karta Lenormand


Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ve vztazích:
Životní (dlouhodobý) vztah. Pevný cit, stabilita, jistota, zakořeněnost. Nemožnost se odpoutat. Nuda a stereotyp, těžkopádnost, stagnace.

V zaměstnání:
Stabilní, solidní, dlouhodobá pozice s možností profesního růstu. Při problémech pomalé ale jisté zlepšování. Také stereotypní nudná práce, která je klidná ale i jednotvárná, ubíjející, i když z dlouhodobého hlediska přináší jistotu. Hrozí nuda nebo že vás to nebude zase až tak moc bavit. Práce související s přírodou nebo životním prostředím.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


STROM v kombinaci s kartou:

1. JEZDEC
Životní úspěch. Dobré zdraví.
Začátek dobrého plánu.
Rada více se hýbat kvůli zdraví.
Rada nechat se vyšetřit.
Průběh zaručující dlouhodobou spokojenost.
Zpráva týkající se zdraví – lékařský nález.
Strom - Jezdec: klouby, kolena, rychlé hojení, zprávy přinášející klid, dobrá kondice, životní elán, vytrvalost2. JETEL
Šťastný život
Správný, dobrý život
Dobré a trvalé zdraví
Částečná nuda
Kousek lesa
Dlouhotrvající štěstí
Přirozenost, prostota
Strom – Jetel: netrpělivost3. LOĎ
Dlouhá cesta
Před cestou budou průtahy
Cesta lesem, přírodou
Nenaplněné touhy, dlouhotrvající touha
Po dlouhé době po něčem toužit
Piknik
Cesta kvůli zdraví (lázně)
Strom – Loď: dlouhá nebo nudná cesta4. DŮM
Chata, chalupa – obydlí v otevřené přírodě, stan, delší pobyt na takovém místě, Rekreační pobyt
Doma jistota, stabilní domov
V domě/bytě bydlet dlouho
Být zdravý
Dlouhověkost
Stabilita
Nemoc v domě
Dům – Kosa: nemoc v rodině
Strom – Dům: dokončení započatých věcí, nemocnice6. MRAK
Ohrožené zdraví, překážky v životě
Nepřehledná životní situace

(světlou stranou) vyjasnění, zlepšení zdravotního stavu, osoba nechápe potřebu získat přehled, nechce vědět (vidět) souvislosti, dojít klidu postupně
(tmavou stranou) velmi špatné zdraví, nemocné plíce, ztratit o něčem přehled, nejistota, nedokončit věci, deprese, špatná nálada7. HAD
Nemocná žena
Snaha o osvobození se (had u kořenů a pomyslné vyklouznutí směrem vzhůru)
Životní úspěch který bude stát úsilí
Turistika lesem
Zdravotní problémy, komplikovaný průběh nemoci
Ostuda
Nedůvěryhodná nabídka
Žena lékařské profese
Dlouhé komplikace
Nemanželský vztah
Páteř
Starší žena
Nudná žena
Žena, kerou znáš dlouho8. RAKEV
Zdraví není v pořádku, ve výhledu je nemoc!
Ztráta klidu, životní síly, životního úspěchu
Nemoc psychického charakteru (deprese)9. KYTICE
Radost ze života, harmonie, velké štěstí, klid a pohoda
Dobrá kamarádka
Žena léčitelka
Zůstat klidný a nenechat se vyprovokovat
Alternativní léčba
Příroda
Spojení příjemného s užitečným10. KOSA
Nečekané zdravotní problémy i nečekané uzdravení
Nečekaný životní úspěch
Traumata
Zuby
Horečka, bolest
Kosa – Strom: nutnost operace11. PRUTY
Řečnické nadání, možná i přetvářka
Nudný rozhovor
Klidný rozhovor, nevzrušená komunikace
Hádka s dopadem na zdraví
Horečka12. PTÁCI
Nezatěžující (osoba nebo záležitost)
Bezstarostnost
Neklidný život
Nevyrovnanost13. DÍTĚ
Upozornění na zdraví dítěte
Klidné dítě
Začátek životního úspěchu
Nový začátek v životě
Málo životní síly
Nevyzrálost, nevyspělost, nedospělost
Dítě + Kotva: vzdělání v lékařské oblasti14. LIŠKA
Špatný způsob života, nesprávný níhled na život
Vychytrale procházet životem
Zdánlivý životní úspěch
Předstírání nemoci, zdánlivá nemoc15. MEDVĚD
Přítel, kterému lze důvěřovat
Životní přítel
Lékař, učitel, vůdce
Stabilní zdraví16. HVĚZDY
Brát ohledy na zdraví
Nemoci kůže
Jasný životní cíl
Prsten - Hvězdy: trvalý vztah (dlouhodobý)17. ČÁP
Životní změna, život se mění
Strom – Čáp: zdraví bude příčinou změny
Čáp – Strom: změna povede ke zdraví18. PES
Přátelství na celý život
Nemocný přítel19. VĚŽ
Zdravotnická instituce
(vedle OSK) dlouhý život
Životní překážka způsobená vlastní vinou20. PARK
Práce s veřejností, pro lidi
Společenský život
Nemocnice
Strom – Park – Srdce: práce ve smyslu pomoci a rad lidem21. HORA
Život plný překážek (nejen skutečných, ale i domnělých)
Životní překážka, kterou půjde těžko zdolat
Nemocný je dál v nebezpečí22. CESTY
Životní rozhodnutí, životní ceta
Možnost vyhnout se existuje23. MYŠI
Ztráta zdraví, onemocnění
Ztráta životního klidu
Nemoc se vstřebá
Myš – Strom: život, který nestojí za nic, nízká životní úroveň, podceňování zdraví
Myš pod Stromem: podlomené zdraví24. SRDCE
Životní láska
Být nemocen láskou
Strom – Srdce – Hvězdy: láska, která dojde naplnění25. PRSTEN
Životní vztah, spojení pro život
Něco v životě se točí v kruhu
Problémy s oběhovým systémem
Prsten - Hvězdy: trvalý vztah (dlouhodobý)26. KNIHA
Celoživotní tajemství
Tajemná nemoc27. DOPIS
Na zprávu budeme čekat
Dobrá zpráva
Krátkodobý životní úspěch
Zpráva zasahující do života, ovlivňující život
Lékařská zpráva
Povrchní přístup k životu28. PÁN / 29. DÁMA
Klidná osoba – až nudná
Partner pro život
nemocný člověk
nad OSK: těžkopádnost, hypochondrie
pod OSK: ohrožené zdraví
daleko od OSK: dobré zdraví a štěstí
blízko OSK: měli bychom se starat více o své zdraví
Strom mezi dvěma OSK: nudný jednotvárný život, každý si půjde svou cestou30. LILIE
Rodina je zdroj životního štěstí
Nemoc v rodině
Život v harmonii31. SLUNCE
Životní síla, energie, vitalita
Štěstí, radost ze života
Veliký životní úspěch32. LUNA
Proměnlivé nálady, churavá duše
Citlivý nervový systém
Poruchy spánku33. KLÍČ
Obrat k lepšímu ve zdraví
Životní jistota
S jistotou nemoc34. RYBY
Život v blahobytu
Finanční a materiální úspěchy v životě
Chorobný přístup k penězům
Životní štěstí závislé na financích35. KOTVA
Životní postoj, zakotvení v životě
Celoživotní zaměstnání
Klidné zaměstnání
Odpolední směna
Práce se dřevem nebo v lese
Práce ve zdravotnictví
Onemocnění z práce
Odvolání
Práce je smyslem života36. KŘÍŽ
Postupný rozpad zdraví, síly nebo životního úspěchu
Problémy se zády
Kříž – Strom: zdůrazňuje zdraví a životní postoj
Kříž nad Stromem: karmicky podmíněné zdraví (nebo životní úspěch)
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna v PannaPanně
ukázat kalendář »