Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Jezdec - Karta Lenormand

1. Jezdec - Karta Lenormand


Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ve vztazích:
Sympatie, náklonnost, flirt, myslet na někoho, nové zaujetí. Toužení, očekávání, plánování, jiskření. Partner se vzdaluje a přibližuje, stále se ohlíží a vrací. Svobodymilovnost, nestabilita.

V zaměstnání:
Lehce pozitivní vývoj, pravděpodobně budou nějaké příjemné změny, budete aktivní, bude vás to bavit. Nové obchody, zprávy, impulsy, nápady, příležitosti nebo nabídky. Možné je hodně cestování, rychlé jednání, práce aktivní - „na nohách“ nebo ve shonu.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


JEZDEC v kombinaci s kartou:

2. JETEL
Malé překvapení, dary, pozornost.
Něco přijde do týdne.
Dobrá zpráva, informace, nabídka, popř. tato dorazí za 2-3-4 dny, štěstí je na cestě, také představa o štěstí.
Pozitivní události v krátké době.
Naděje na nový začátek.
Pozitivní myšlenky.
Zpráva o výhře.3. LOĎ
Jízda autem (dopravním prostředkem).
Úspěšná cesta. Zprávy z daleka.
Cesta přes moře (s Rybami)
Přemístění
Služební cesta nebo setkání s cizincem
Zpráva nebo návštěva zdaleka
Bezodkladná cesta , cesta brzy
Loď – Jezdec: dobré zprávy jsou na cestě. Krátká cesta.4. DŮM
Dobrá zpráva do domu.
Myšlenky na domov, pevnost, stabilitu.
Spokojený život, nadbytek.
Pěkně zařízená domácnost.
Návštěva na cestě.
Úspěch při hledání bytu, nemovitosti.
Malé změny v domě.
Dům – Jezdec: novinky vztahující se k domu, příjezd hostů5. STROM
Životní úspěch. Dobré zdraví.
Začátek dobrého plánu.
Rada více se hýbat kvůli zdraví.
Rada nechat se vyšetřit.
Průběh zaručující dlouhodobou spokojenost.
Zpráva týkající se zdraví – lékařský nález.
Strom - Jezdec: klouby, kolena, rychlé hojení, zprávy přinášející klid, dobrá kondice, životní elán, vytrvalost6. MRAK
Negativní myšlení, starosti, nejasná nebo nesrozumitelná zpráva, nepředvídané setkání, špatné zprávy, zprávy vylovájící nejistotu.

(světlou stranou) pozitivní myšlení, postupné získání
přehledu – vyjasnění, produchovnění, pomalý vývoj
(temnou stranou) negativismus v myšlení (temné
myšlenky) a z toho nepříznivé zprávy. Špatné zprávy. Hrozí nemoc.7. HAD
Zprávy od chytré ženy.
Okliky na cestě.
Myšlenky na ženu nebo příbuznou nebo setkání s ní.
Naděje, že se něco dlouho potáhne anebo že přijdou zádrhele a komplikace.
Rozporuplné vystupování
Nezvaný host
Pomluvy
Had – Jezdec: Zprávy oklikou - opatrnost8. RAKEV
Ztráta úspěchu. Přichází smutek nebo smutné zprávy.
Zpráva nepřijde.
Zpráva přinese zásadní změny.
Oznámení o smrti nebo nemoci
Fáze klidu – nucený odpočinek.
Pesimismus.
Dočasná pauza.
Nechuť něco podnikat, omezení aktivity.
Rakev – Jezdec: uzdravení, konec starostem, dobré zprávy o zdraví9. KYTICE
Setkání, návštěva, pozornost, dárek.
Pozvání.
Usmíření.
Vítězství!
Radostná zpráva
Zvýšení platu
Návštěva
Oslava, zábava ve společnosti, nebo pozvání
Dobré zprávy týkající se nějaké ženy.
Příjemné očekávání
Zprávy získané „mezi řečí“.10. KOSA
Náhlý úspěch, vzestup, pokrok.
Zprávy přinášející neklid
Náhlé nebo překvapivé zprávy
Náhlé zrušení schúzky či návštěvy.
Zpráva o rozchodu.
Kosa – Jezdec (hrot směrem k Jezdci): nebezpečné myšlenky, zpráva – nebo zpráva dobrá jen zdánlivě! Útok.11. PRUTY
Kontakt, komunikace
Zprávy získané prostřednictvím telefonu, e-mailu apod.
Zprávy vedoucí k rozepřím.
Úspěch v úředních záležitostech.
Ústní zpráva, jednání, rozhovory
Iniciativa a následný vývoj
Nepatrné konflikty, drobné hádky
Rozhovory spíše pozitivní.
Pruty – Jezdec: putování, krátký výlet, provokace. Při sporu dobrý konec.12. PTÁCI
Hněv
Zprávy přinášející starosti či rozruch
Vzrušující zprávy.
Stress. Nerozhodnost.
Klepy. Fámy.13. DÍTĚ
Myšlenky na něco nového nebo na dítě, nebo zprávy o nich.
Naivně si myslet.
Dozvědět se novinku
Nový začátek,start, narození
Krátké sdělení, krátké setkání, na krátkou dobu
Zprávy od někoho z mládí nebo dětství.
Kotva – Jezdec – Dítě: změna organizace14. LIŠKA
Vychytralé lstivé a zákeřné úmysly.
Tajné setkání
Chybné myšlenky
Lži
Zprávy dobré jen na pohled
Dobré zprávy jsou vylhané
Setkání od kterého se nedá očekávat mnoho
Liška – Jezdec: cestovatel obchodník, chytrá zpráva nebo myšlenka15. MEDVĚD
Zprávy od staršího nebo vlivného muže.
Myšlenky na něco co se týká úřadů.
Myšlenky na otce (přítele, lékaře).
Vlivný muž přinášející užitek a prospěch
Nový kontakt s mužem
Zpráva nás bude stát mnoho sil
Těžké nohy, otékání
Medvěd – Jezdec: optimismus, dominance, zprávy od nějakého muže, akce, zpráva dodá sílu16. HVĚZDY
Šťastná zpráva
Zpráva o úspěchu
Čistota myšlení, intuitivní myšlení.
Cestování v astrálu.
Zprávy či setkání přinesou vyjasnění nebo naději
Štěstí
Hezké zážitky
Noční kontakt
Hvězdy – Jezdec: šťastné a očekávané sblížení17. ČÁP
Zpráva přinese změny
Zprávy o stěhování
Myšlenky mohou vyvolat změnu.
Změna povede k pokroku, vzestupu.
Přírůstek do rodiny
Cesta letadlem
Změna cílů
Cestovatel
(úplně vpravo) – teď to půjde rychle
Jezdec – Ryby – Kotva: změny v zaměstnání (dobrovolná změna místa)
Jezdec – Ryby: materiální výhody, dokážeme si je získat18. PES
Zprávy o kamarádovi – od kamaráda
Důvěryhodné zprávy
Myšlenky na přítele nebo na někoho myslet soustavně.
Dobrý přítel. Spokojenost. Věrnost.
Návštěva přítele
Pomoc od přítele
Aktivity s přítelem
Setkání nebude přerušeno a bude trvat19. VĚŽ
Rozchod (myšlenkově), myšlenky na změnu místa, na odchod.
Cestovat sám.
Úřední zpráva
Věž – Jezdec (dívá se do Věže): arogance (okolí řekne odkud), nadutost, zpupnost, domýšlivost, hrubost, být sám na cestě, tajné setkání, svoboda, rychlá kariéra mladého muže (+Kytice mladé ženy)20. PARK
Pozvání do společnosti, slavnostní společnost
Proniknutí do společnosti
Schůzka
Drby o někom známém
Nové známosti
Podnikaví lidé v okolí21. HORA
Iniciativa se setká s překážkami
Dobré zprávy nepřichází, zpráva přijde zadlouho
Příliš mnoho přemýšlení je na škodu
Nebrat na vědomí dobré věci
Věc ještě nedozrála
Zpráva přináší velkou zodpovědnost
Jezdec – Hora – Pán nebo Dáma – Jezdec – Hora: Vaše vlastní myšlenky vás blokují a omezují22. CESTY
Informace přinášející rozhodnutí
Hledání alternativ.
Snaha se něčemu vyhnout.
Rychlé rozhodnutí
Rozhodnutí ve svůj prospěch
Ochota k rozhodování
Kontakty mají vliv na naše rozhodování
Dobrý nápad přinese dobré řešení
Cesty – Jezdec: být na správné cestě23. MYŠI
Hlodající myšlenky
Zráta naděje nebo úspěchu.
Bezmyšlenkovitost - „jednoduchý člověk“.
Informace je ztracena nebo postrádána nebo bude mít zpoždění
Poškozené auto
Jezdec - Myši: negativní myšlenky, ztratit se
Myši – Jezdec: příliš kontaktů a setkání24. SRDCE
Milá návštěva.
Usmíření
Radost
Nová známost, nová láska
Dobrá zpráva
Vyznání lásky
Vzpruha ve vztahu
Láska k dopravním prostředkům
Jezdec - Prsten: vyznání lásky
Prsten – Jezdec – Dopis: nabídka k sňatku
Prsten – Jezdec – Srdce: nabídka k sňatku25. PRSTEN
Myšlenky na blízký vztah.
Vztah je blízko.
Příznivé nabídky
Dlouhoočekávaná smlouva
Spěšná smlouva
Myšlenky na svazek
Nabídka k sňatku
Smluvní dokumenty
Myšlenky točící se v kruhu
Jezdec - Dopis: nabídka k sňatku
Prsten – Jezdec – Srdce: nabídka k sňatku26. KNIHA
Milenec
Tajná zpráva
Tajné setkání
Opoždění dobré zprávy
Někdo se s něčím svěří
Důvěrné novinky27. DOPIS
Touha po zprávě, očekávání (okolí řekne čeho).
Dar, dopis nebo zpráva je na cestě – přijde rychle
Zakrátko setkání
Pokuta kvůli překročení rychlosti28. PÁN / 29. DÁMA
Dáma, pán dostene zprávu.
OSK „jezdí příliš rychle

Mladší, rozpustilý, aktivní, zaměřený na veřejnost, často není doma, rád cestuje, obratný, přátelský. Kontaktní. Hyperaktivní. Sportovní typ. Může být povrchní.

U osoby za zády – nepřítomnost.
„Nad“ nebo „pod“ – zprávy týkající se přítomnosti.
Leží-li v minulosti, pak se zprávy týkají minulosti nebo byly dlouho na cestě než dorazily.

U Dámy – žena s mladším přítelem
Jezdec – Hora – Pán nebo Dáma – Jezdec – Hora: Vaše vlastní myšlenky vás blokují a omezují30. LILIE
Osoba s vícečetnými sexuálními vztahy.
Aktivní sexuální život
Okouzlující osoba
Dobré zprávy v rodině
Rodinný výlet
Lilie – Jezdec: zpráva nebo návštěva rodinných příslušníků, kontakty s několika partnery, pozitivní myšlenky, sexuálně zdatný muž, sexuální zájem31. SLUNCE
Sugesce (přenos myšlenek), schopnost ovlivnit okolí
svým postojem.
Životní úspěch, štěstí, radost.
Potěšující zpráva
Svoboda, dobrosružnost
Mnoho aktivit.
Hezká doba.32. LUNA
Proměnlivé nálady, myslet každou chvíli jinak.
Doporučení meditovat o sobě.
Psychické uzdravení.
Zpráva dotýkající se citů a pocitů.
Projev vděčnosti33. KLÍČ
Spolehlivá zpráva
Vydržet v plánech, nastane dobrý obrat!
Něco záskat nebo odvrátit zlo.
Změna k lepšímu.
Zprávy přinášející jistotu.
Úspěch
Rychlé řešení
Setkání dopadne podle představ34. RYBY
Peníze nebo důležité doklady poštou.
Zprávy související s financemi
Účty
Dobré schopnosti v matematice nebo účetnictví.
Intelektuální způsobilost.
Převod peněz
Důležité dokumenty
Peníze na cestě, peníze přijdou
Zpráva vyvolá oduševnění35. KOTVA
Zaměstnání „na nohou“ (číšník), práce v dopravě, obchod se sportovním zbožím, zástupce, zprostředkovatel, taxikář, řidič
Žádost o práci nebo rozhodnutí ohledně žádosti o práci
Přítomnost nebo nepřítomnost v zaměstnání.
Dokončení podniku s úspěchem
Nové šance nebo dobré zprávy v zaměstnání
Povýšení
Práce spojená s častou nepřítomností
Kotva – Jezdec – Dítě: změna organizace36. KŘÍŽ
Zpráva přinese starosti
Postupný rozpad úspěchu. Ztráta naděje.
Odchod s těžkým srdcem.
S dalšími negativními kartami – zapletení do nepříjemné situace.
Dobré zprávy už nepřijdou
Změna k horšímu, která se dá překonat
Kříž – Jezdec: důležitá zpráva
„pod“ Křížem: osudem daný úspěch (nesmí být v okolí Mrak)
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna v BlíženciBlížencích
ukázat kalendář »