Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Hora - Karta Lenormand

21. Hora - Karta Lenormand


Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ve vztazích:
Blok, nepřátelství, antipatie. Zabejčenost, tvrdohlavost, srdce z kamene. Uzavřenost, tvrdost, nepřístupnost. Ve vztahu přijdou překážky,velké problémy, nemožnost se posunout někam dál. Pravděpodobný je rozchod, odluka, nebo tichá domácnost. Bude problém si partnera získat, usmířit.

V zaměstnání:
Čekejte překážky a protivenství. Možná přijde úkol nad vaše síly, možná nějaké nepřátelství. Budete muset vydat hodně sil. Nebude se dařit.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


HORA v kombinaci s kartou:

1. JEZDEC
Iniciativa se setká s překážkami
Dobré zprávy nepřichází, zpráva přijde zadlouho
Příliš mnoho přemýšlení je na škodu
Nebrat na vědomí dobré věci
Věc ještě nedozrála
Zpráva přináší velkou zodpovědnost2. JETEL
Brzká překážka
Překážka ve štěstí, která se těžko odstraňuje
Šťastný, ale tvrdý život
Horečky (teploty)
Krátkodobé ale velké překážky
Skleslost, pesimismus, sklíčenost (nebýt happy)
Z legrace se stanou vážné věci
Něco zkazí radost
Hora – Jetel: smířit se3. LOĎ
Cesta do hor nebo hornaté země
Bokáda, frustrace
Těžkosti, které je nutno řešit diplomaticky
Riskantní cesta
Frustrující cesta
Nesplněná přání4. DŮM
Izolace (nemoc, vězení)
Distanc v rodině
Frustrující bytová situace
Dům v horách5. STROM
Život plný překážek (nejen skutečných, ale i domnělých)
Životní překážka, kterou půjde těžko zdolat
Nemocný je dál v nebezpečí6. MRAK
Masivní překážka
Z problémů vidět jen špičku (je toho víc)

(světlá strana) překážka, kterou nelze blíž určit, konec překážek, chemikálie, plyny
(tmavá strana) Velká překážka.7. HAD
Jen oklikou se lze dostat k cíli
Jen oklikou lze udělat konec problémům
Nepříjemná žena, lstivá a zrádná
Nepříjemná šéfová
Frustrovaná žena
Žádný postup
Žena před překážkou nebo před nepřítelem8. RAKEV
Překvapivá událost
Problém nelze překonat
Zábrana v uzdravení
Nepříjemná skutečnost
Strach9. KYTICE
Překážka na cestě vašemu štěstí
Nepříjemná oslava, frustrující návštěva
Oslava blokována, zrušena nebo odložena
Návštěva nesplní očekávání10. KOSA
Nebezpečné překážky (snažte se ji obejít)
Velké problémy
Těžkosti, které je nutno řešit diplomaticky
Nebezpečná tvrdohlavost
Operace
Pozor na kosti!
Nečekané překážky
Překážky náhle zmizí
Hora – Kosa: překážky, které vzniknou náhle!11. PRUTY
Jednání budou bezpředmětná nebo nikam nevedoucí
Přerušení nebo zabránění svědectví, výkladu, jednání
Nic nevyřídíme
Zablokovaná komunikace.
Zdráhání12. PTÁCI
Těžko odstranitelná překážka, je potřeba mít chladnou hlavu
Problém, který nepůjde řešit okamžitě
Konkurence
Nahromaděný stres
Blok pro který se nelze dostat z problému
Nejistota13. DÍTĚ
Omezení kvůli dítěti (oběť)
Dítě bude mít blok v jednání s vámi nebo v něčem jiném, frustrované dítě
Vzdorovité dítě
Těžké dětství
Problém s dítětem
Malá překážka
Slibně se rozvíjející věc bude stagnovat14. LIŠKA
Frustrující faleš a neupřímnost
Lžím bude zabráněno
Vychytralý nepřítel
Zdánlivé těžkosti
Zdánlivý nepřítel – my sami sebe přesvědčujme, že existuje15. MEDVĚD
Tvrdohlavý nepříjemný člověk – šéf, otec
Člověk trpící zábranami, frustrací
Úřední věci stojí na místě, nic se neděje
Velká blokáda16. HVĚZDY
Porucha paměti, „okno“, zapomnětlivost, roztržitost = nebudete mít jasno díky nějaké překážce17. ČÁP
Změna nebude bez překážek
Změna přinese frustraci
Díky změně dojdete omezení (značného)
Změně budou do cesty kladeny překážky, je blokovaná18. PES
Někdo (něco) kazí přátelství
V přátelství vzniknou spory nebo překážka
Špatná zkušenost s přítelem
Žádní přátelé
Egoistické vztahy s přáteli
Velká oběť pro udržení přátelství, zvažte, zda chcete tolik investovat
Zklamat se v příteli19. VĚŽ
Tvrdohlavost, sobectví
Dvojitá překážka
Překážky ze všech stran
Na rozchodu mají podíl oba dva
Na úřadu nic nevyřešit20. PARK
Tréma před lidmi
Špatní přátelé
Frustrující společnost
Problémy s okolím, izolování se od veřejnosti
Byrokracie
Žádní zákazníci
Odřeknutí akce
Akce jen pro VIP nebo kam nemůže každý22. CESTY
Východisko není, žádné alternativy
Cesty jsou zablokovány
Únava, malátnost
Rozhodnutí pod tlakem
Těžko se nalézá řešení
Rozhodnutí se odloží
Po frustrující situaci padne rozhodnutí23. MYŠI
Zdolání silného nepřítele
Překonání překážek
Zpoždění
Chudoba
Nepřítel ztratí sílu
Myš – Hora: podceňování nepřítele nebo překážky, oddalování nepříjemných záležitostí24. SRDCE
Nepřipouštět si city
Smutný vývoj v citových záležitostech
Své pocity nemůžete otevřeně projevovat
Zábrany v lásce, citový blok
Vyhasnutí lásky
Zábrany v lásce25. PRSTEN
Zablokovaný vztah
Vztah, který neplní svou funkci
Možné přerušení vztahu
Frustrující vztah
Tíživý vztah
Překážky ve vztahu
Smlouvy nemusí být uzavřeny26. KNIHA
Tajní nepřátelé (nevíme o nich)
Problém, který nebudeme moci vyřešit, bude nutno znovu uvážit
Blokáda vskrytu, skryté nepřátelství
Náročnost při učení27. DOPIS
Zpráva nepřijde
Žádná komunikace
Potíže s úředními dokumenty
Zpráva nás donutí zastavit
Odmítnutí28. PÁN / 29. DÁMA
Člověk trpící zábranami, frustrovaný, zakomplexovaný
Člověk tvrdohlavý, nepoddajný, nepříjemný, přísný
Osoba je sobecká nebo paličatá
Osoba neumí nebo nechce projevit city
Přehnaně dominantní člověk – vytváří kolem sebe blok
Osoba má velké problémy
Osoba se setká se silným nepřítelem nebo překážkami30. LILIE
Překážky nebo nepříjemnosti v rodině
Žádný kontakt s rodinou
Zábrany nebo problémy v sexuální oblasti, celibát
Konec s nějakou sexuální aférkou31. SLUNCE
Blokovaná energie, bezmocnost
Ztratit sílu
Nad problémy nebo nepříteli zvítězit
Překonat překážku
Úleva32. LUNA
Zablokované myšlení
Mít „nervy“
Psychické problémy
Frustrace a nevyrovnanost
Žádný úspěch
Citová vyprahlost33. KLÍČ
Překážky se podaří překonat, ale s velkou námahou
Překážky jsou jisté
Operace nebo zákrok34. RYBY
Blokované peníze, peníze nepřijdou, nebudou
Finanční problémy
Zablokování účtu
Hora – Ryby – OSK: nedostatek peněz
Ryby – Hora – OSK: šetrnost35. KOTVA
Přísný nepřátelský šéf
Žádný pracovní postup
Žádná práce, nezaměstnanost
Povolání související s kamením
Překážky v zaměstnání
Zahraniční možnosti zaměstnání
Houževnatost v obchodu
Dlouhodobé problémy36. KŘÍŽ
Postupný rozpad dlouhodobých překážek
Osudové problémy (nevyhnete se jim)
Kříž – Hora: zdůrazňuje setkání s mocným nepřítelem nebo odporem či překážkami, nepříjemnostmi
Hora pod Křížem: tvrdé překážky osudového charakteru
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna v PannaPanně
ukázat kalendář »