Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Kříž - Karta Lenormand

36. Kříž - Karta Lenormand


Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ve vztazích:
Vztah pravděpodobně spěje k rozchodu nebo vám způsobí nějaké hodně velké trápení, bude bolestnou zkouškou. Trápení, bolest, smutek, deprese. Rozchod.

V zaměstnání:
Čekají vás těžkosti, velké trápení nebo velká zkouška. Hrozí nezdar, vyhazov, ukončení nějaké činnosti, projektu. Profese související s církví a náboženstvím.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


KŘÍŽ v kombinaci s kartou:

1. JEZDEC
Zpráva přinese starosti
Postupný rozpad úspěchu. Ztráta naděje.
Odchod s těžkým srdcem.
S dalšími negativními kartami – zapletení do nepříjemné situace.
Dobré zprávy už nepřijdou
Změna k horšímu, která se dá překonat
Kříž – Jezdec: důležitá zpráva2. JETEL
Konec rozpad něčeho
Něco může skončit do týdne
Žádné štěstí
Konec příjemného období
Šťastný konec
Kříž - Jetel: do týdne se stane něco důležitého (příznivá událost), velké štěstí3. LOĎ
O cestě je rozhodnuto
Osudová cesta
Ovládnout touhu
Loď – Kříž: cesta bez návratu (vystěhování, emigrace), odchod navždy, konec cesty
Kříž – Loď: důležitá cesta, nutno se připravit4. DŮM
Ztráta domu, domova, výpověď.
Rozpad domova
Rány osudu
Dům, nemovitost bude břemenem
Kříž nad Domem: osudový dům5. STROM
Postupný rozpad zdraví, síly nebo životního úspěchu
Problémy se zády
Kříž – Strom: zdůrazňuje zdraví a životní postoj6. MRAK
Osudová zkouška
Strastiplný čas
Starosti přestanou

(světlá strana): konec vyjasňování, chemický rozklad
(tmavá strana): špatná doba na řešení, nutno víc dbát na zdraví7. HAD
Rozpad dlouhodobých problémů, konec komplikacím
Osudová žena
Kříž-Had: zdůrazňuje zradu, faleš, komplikace
Kříž nad Hadem: osudová zrada nebo osudová žena8. RAKEV
Ztráta
Velký žal, který bude bolestivý a bude dlouho se hojit, ale pozvolna pomine
Nedojde ke ztrátě
Nemoc je osudová
Konec utrpení, starosti ubývají
Nemoc ustává, uzdravení (jsou-li za Křížem pozitivní katy)9. KYTICE
Konec klidu a pohody, konec štěstí a radosti
Návštěva nepřijde
Vliv ženy skončí10. KOSA
Zraňující konec
Překonání nebezpečí
Rána osudu, životní zkouška
Kříž – Kosa: náhlý, nečekaný konec11. PRUTY
Konec hádek, starostí a problémů
Ukončení komunikace mezi osobami
Zasloužený trest
Kříž – Pruty: zdůrazňuje starosti, které přijdou12. PTÁCI
Postupný rozpad všech starostí
Osudový telefonát
Těžké životní období
Kříž – Ptáci: starosti ještě zůstanou13. DÍTĚ
Nová věc se neuskuteční
Ztráta kontaktu s dítětem
Kříž – Dítě: nový začátek je nyní důležitý14. LIŠKA
Trest za lež
Lži končí, ubývá jich
Falešné obvinění
Liška – Kříž: konec nepříjemností a podrazů
Kříž – Liška: zdůrazňuje faleš a přetvářku15. MEDVĚD
Ztráta důvěry
Ztráta otce nebo nějakého muže nebo kontaktu s ním
Postupný rozpad, konec úředních záležitostí
Církevní hodnostář
Kříž – Medvěd: otec je nyní důležitý16. HVĚZDY
Víra
Počátek nejasností
Karma – plníte svůj karmický dluh (odplata, lekce)17. ČÁP
Změny nebudou
Změny končí
Nenajdeme řešení, nepochopíme okolnosti
Konec do tří týdnů
Kříž – Čáp: změna do tří týdnů
Kříž nad Čápem: osudová změna18. PES
Postupný rozpad přátelství
Osudové přátelství
Kříž – Pes: toto přátelství je důležité19. VĚŽ
Osamění brzo skončí
Překážka bude odstraněna
Zdůraznění překážky, kterou jsme si sami způsobili
Kostel, klášter
Kříž – Věž: osamělost ještě potrvá20. PARK
Rozpad společnosti – dosavadní společnost pro vás přestane být důležitá
Příležitost nenastane
Akce je nepříjemná
Hřbitov
Park pod Křížem: osudové setkání a navázání přátelství s vlivným člověkem21. HORA
Postupný rozpad dlouhodobých překážek
Osudové problémy (nevyhnete se jim)
Kříž – Hora: zdůrazňuje setkání s mocným nepřítelem nebo odporem či překážkami, nepříjemnostmi
Hora pod Křížem: tvrdé překážky osudového charakteru22. CESTY
Rozhodnutí je nezbytné
Cesta dál nevede, konečné rozhodnutí
Rozhodnutí nebude důležité
Rozhodujete se špatně
Něco postupně skončí do 7 týdnů23. MYŠI
Rozpad , objasnění
Oddálený konec
Ztráta přestane být důležitá
Totální ztráta
Ztratit všechno
Kříž – Myš: úplná, definitivní ztráta24. SRDCE
Konec lásky, rozchod
Osudová láska
Utrpení z lásky
Zkouška v lásce
Utrpení z lásky
Kříž – Srdce: zdůrazňuje nově přicházející lásku, románek, radost
Srdce pod Křížem: osudová láska25. PRSTEN
Osudové spojení
Vztah se rozpadá
Smlouva se ruší, je rozvázána, nebude uzavřena
Kříž – Prsten: dobrý pevný vztah
Kříž nad, pod Prstenem: karmický vztah; vztah bude dobrý a pevný, bude mít trvání
Kříž za Prstenem: vztah se postupně rozpadne26. KNIHA
Tajemství se postupně odhalí
Záležitost bude uzavřena
Úspěšně složená významná zkouška (při studiu)
Kříž – Kniha: tajemství, nebo něco, o čem ještě nevíme
Kniha pod Křížem: tajemství má osudový původ27. DOPIS
Konec, rozpad za krátkou dobu
Žádné zprávy nebo dopis neobdržíme
Nic se prověřovat nebo zkoušet nebude
Zpráva o konci, ukončení
Kříž – Dopis: zdůrazňuje nějakou zprávu nebo nabídku
Dopis pod Křížem: osudová zpráva nebo nabídka28. PÁN / 29. DÁMA
Osoba důležitá pro OSK
Člověk má trápení
Věřící člověk
OSK – Kříž: má před sebou konec něčeho
Kříž – OSK: těžkosti přejdou a pominou
OSK pod Křížem: projde něčím, co je karmicky podmíněno30. LILIE
Postupný rozpad rodiny
Ukončení sexuální aférky
Harmonie je pryč
Těžkosti v rodině31. SLUNCE
Postupný rozpad energie, vitality, životní síly
Postupná ztráta zraku
Ztráta úspěchu
Ztráta vysokého postavení
Ztráta cti, důvěry
Ztráta otce
Konec léta
Budoucí úspěch
Konec dobrý – všechno dobré
Kříž – Slunce: zdůrazňuje štěstí, radost, životní sílu, životní úspěch, tvořivost a vytrvalost
Slunce pod Křížem: karmicky podmíněná životní síla a vitalita32. LUNA
Člověk by mohl být psychicky nemocen, pozor na přílišné nervové vypětí
Předurčení úspěchu
Úspěch nebude
Nervozita přejde33. KLÍČ
Tato záležitost je nejistá, stojí na vratkých základech
Něco se chýlí ke konci
Riziko
Kříž – Klíč: spolehlivá věc
Klíč pod Křížem: osudem daný úspěch nebo zisk.34. RYBY
Stálý finanční příjem
Nebezpečí ztráty financí
Ryby pod Křížem: karmicky podmíněné bohatství a blahobyt35. KOTVA
Předurčená práce
Ztráta práce
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna v BlíženciBlížencích
ukázat kalendář »