Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Prsten - Karta Lenormand

25. Prsten - Karta Lenormand


Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ve vztazích:
Závazek, pouto, zodpovědnost. Manželství.

V zaměstnání:
Čeká vás nová smlouva, úkol, závazky. Taky se může něco opakovat.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


PRSTEN v kombinaci s kartou:

1. JEZDEC
Myšlenky na blízký vztah.
Vztah je blízko.
Příznivé nabídky
Dlouho očekávaná smlouva
Spěšná smlouva
Myšlenky na svazek
Nabídka k sňatku
Smluvní dokumenty
Myšlenky točící se v kruhu
Jezdec - Dopis: nabídka k sňatku
Prsten – Jezdec – Srdce: nabídka k sňatku2. JETEL
Svatba s následným šťastným manželstvím
Dobrá smlouva
Šťastný vztah
Krátký vztah, krátké spojení
Brzy se bude něco opakovat
Nový vztah za krátkou dobu
Vztah, který Tě baví3. LOĎ
Vztah na obzoru
Okružní cesta
Něco se bude opakovat
Svatební cesta
Vztah k někomu zdaleka
Smlouva se zahraničním partnerem
Prsten – Loď: touha po nějakém svazku, cestování s partnerem4. DŮM
Stabilní pevný dlouhodobý vztah, spojení
Smlouva na nemovitost
Okolí domu
Pevné vztahy v rodině
Domácí povinnosti5. STROM
Životní vztah, spojení pro život
Něco v životě se točí v kruhu
Problémy s oběhovým systémem
Prsten - Hvězdy: trvalý vztah (dlouhodobý)6. MRAK
Starosti se vztahem

(světlá strana): nejasnosti ve vztahu,
(tmavá strana): starosti a těžkosti ve vztahu.Rozchod. Rozvod.7. HAD
Pevný vztah k něčemu, nebo někomu – doslova vazba,z níž bude těžké se vysmeknout.
Spletitost a intriky ve vztahu
Falešný vztah (lhaní, přetvářka)
Opakující se situace
Vztah k ženě (jiná než partnerka nebo ještě ne partnerka)
Vdaná žena, zadaná žena
Problematická smlouva – pozor na ni8. RAKEV
Ukončení vztahu, možné i ovdovění (někdy rozvod)
Smutek ve vztahu, trápení
Vztah, který ubírá energii a není zlepšení
Ve vztahu zásadní problémy
Láska zmírá9. KYTICE
Zásnuby, žádost o ruku, společný život
Dobrá smlouva
Vdaná žena
Vztah se ženou (spíš mladou)
Pěkný vztah10. KOSA
Špatné spojení, nebezpečná smlouva
Vztah v nebezpečí
Vztah se rozpadne (bude „rozseknut“)
Ochlazení a nezájem ve vztahu, rozchod, rozvod
Agrese ve vztahu
Náhlý vztah
Prsten – Kosa: nečekané seznámení
Kosa nad Prstenem: vztah přinášející útlak a nesvobodu11. PRUTY
Spor ve vztahu
Manželské hádky, hrozba rozvodu
Neporozumění
Víceré vztahy
Právní dohoda, smlouva, vyjednávání12. PTÁCI
Vztah je velmi rozporuplný a vyžaduje velké úsilí se v něm zorientovat
Problémy ve vztahu nebo kvůli smlouvě
Trojúhelníkový vztah13. DÍTĚ
Nový vztah, začátek ve vztahu
Manželské dítě
Nová smlouva nebo závazek
Velmi blízký vztah k nějakému dítěti
Malý okruh
naivita při uzavírání smluv
Dar14. LIŠKA
Špatná smlouva (nečestná)
Nevhodná doba pro uzavírání smluv či vztahů
Nedobrý vztah, neupřímný, lhaní, přetvářka.
Nevěra nebo nějaký klam v partnerském vztahu15. MEDVĚD
Úřední smlouva
Smluvně zadaná osoba
Vazba na otce
Posílení vztahu
Spolehlivá smlouva
Spolehlivý partner
Manželství
Starší partner
Stabilní vztah16. HVĚZDY
Šťastný citový vztah
Dobrá smlouva
Svatba
Být duševně spřízněn s partnerem17. ČÁP
změna povede k novému vztahu nebo nabídce nebo smlouvě
Karta před Čápem povede k partnerství nebo uzavření smlouvy
Prsten - Čáp: vztah nebo nabídka nás bude motivovat ke změně (postoje, místa, chování)18. PES
Dlouhotrvající vztah nebo dlouhodobá smlouva
Věrnost ve vztahu
Těsný vztah s některým z přátel19. VĚŽ
Rozvod – i pokud jsou karty daleko od sebe – musí ale stát v přímé linii
Porušení, zrušení smlouvy
Vztah jako v kleci20. PARK
Svatba nebo pozvání na svatbu
Uzavření smlouvy
Vztah s nějakou společností
Dopis – Prsten – Park – Srdce: nabídka k sňatku, uzavření manželství a svatba21. HORA
Zablokovaný vztah
Vztah, který neplní svou funkci
Možné přerušení vztahu
Frustrující vztah
Tíživý vztah
Překážky ve vztahu
Smlouvy nemusí být uzavřeny22. CESTY
Rozhodování ohledně vztahu nebo smlouvy
Pohybovat se v kruhu
Rozcestí nad Prstenem: dva vztahy23. MYŠI
Vztah nestojí za nic
Nerovnocenní partneři
Špatná smlouva, žádná smlouva
Vztah není důležitý nebo chtěný
Konec vztahu, ztráta vztahu
Neschopnost vstoupit do vztahu
Vztah někdo nebo něco nahlodává24. SRDCE
Láska
Manželství
Srdečný milostný vztah
Milostné vyznání
Zasnoubení, svatba z lásky26. KNIHA
Tajný, utajovaný vztah
Tajnosti ve vztahu
Vztah, o kterém tazatel ještě neví
Milenec, milenka (nevěra)
Závazek k mlčení a utajování
Tajný spolek27. DOPIS
Nabídka k sňatku, svatební oznámení
Zprostředkování smlouvy
Krátkodobá smlouva
Písemná smlouva
Milostný dopis, zpráva
Opakované informace, opakovaný telefonát
Přechodný povrchní vztah28. PÁN / 29. DÁMA
Osoba má závazek, je vdaná, ženatý
Také spojení s něčím jiným, např. zaměstnáním30. LILIE
Pevný vztah k rodině
Vztah založený na sexu
Pevný vztah vůbec, harmonický
Platonické láska31. SLUNCE
Vztah s vlivným člověkem
Vztah mimořádně užitečný
Šťastný vztah
Úspěšná smlouva
Plodný vztah32. LUNA
Cituplný vztah – ale city jsou proměnlivé, ve vztahu není vše jasné.
Vášnivý vztah
Úspěšná smlouva nebo spojení
Přemýšlet o vztahu, smlouvě
Nespolehlivý vztah, smlouva, spojení33. KLÍČ
Solidní bezpečný vztah nebo partner
Zaručené spojení
Smlouva najisto34. RYBY
Výhodná lukrativní smlouva či vztah
Duševní vztah k někomu
Vlastní majetek
Vztah kvůli penězům
Vztah s bohatým partnerem35. KOTVA
Nové zaměstnání nebo smlouva v zaměstnání
Závislost na partnerovi36. KŘÍŽ
Osudové spojení
Vztah se rozpadá
Smlouva se ruší, je rozvázána, nebude uzavřena
Kříž – Prsten: dobrý pevný vztah
Kříž nad, pod Prstenem: karmický vztah; vztah bude dobrý a pevný, bude mít trvání
Kříž za Prstenem: vztah se postupně rozpadne
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna v BlíženciBlížencích
ukázat kalendář »