Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Kniha - Karta Lenormand

26. Kniha - Karta Lenormand


Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ve vztazích:
Ještě nenazrál čas. Vztah pouze intelektuální (např. učitel a studentka). Mlčení mezi partnery – nedostatek komunikace nebo tichá domácnost. Tajnosti ve vztahu nebo tajný (utajovaný, nelegální) poměr.

V zaměstnání:
Dozvíte se něco důležitého, co zatím netušíte. Také můžete být zavaleni administrativou nebo být postaveni před úkol se dovzdělat, složit nějakou zkoušku nebo se třeba rekvalifikovat. Profese spojená s knihami, vědou a uchováváním informací.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


KNIHA v kombinaci s kartou:

1. JEZDEC
Milenec
Tajná zpráva
Tajné setkání
Opoždění dobré zprávy
Někdo se s něčím svěří
Důvěrné novinky2. JETEL
Malé tajemství
Tajné přání
Nečekaná podpora
Tajemství jen nakrátko
Ještě nenastal čas k zábavě
Štěstí u zkoušky
Štěstí ještě skryto3. LOĎ
Nečekaná cesta, cesta, o které se ještě neví
Tajné jednání
Neznámý cíl
Cesta za vzděláním, stáž, kurs
Cesta spojená s tajemstvím (např. k milence)4. DŮM
Knihovna, knihkupectví, vydavatelství
Škola
Tajemný dům
Tajemství v domě, rodinné tajemství
Na dům si ještě počkáš
Dokumenty týkající se nemovitosti, zápis do katastru nemovitostí
Intelektuálně založená rodina5. STROM
Celoživotní tajemství
Tajemná nemoc6. MRAK
Nejasné problémy
Ohrožení – nevíme odkud
Situace není zralá na rozhodnutí a řešení!7. HAD
Zatajování před ženou nebo v souvislosti s ní.
Mlčenlivá žena nebo zamyšlená
Milenka – utajovaná žena
Vědma, moudrá, sečtělá nebo studující žena
Kartářka
Žena, kterou ještě neznáte8. RAKEV
Nemoc, která se ještě neprojevila a nemocný o ní ještě neví
Mlčenlivost
Tíživé tajemství9. KYTICE
Přítelkyně se svěří s tajemstvím
Utajovaná návštěva
Žena má tajemství
Žena, kterou ještě neznáš
Důvěra
Studující žena10. KOSA
Varování před nějakým tajemstvím
Škodlivé tajnůstkářství či mlčenlivost
Odhalení tajemství
Neúspěch u zkoušky
Kniha – Kosa: náhle přijde něco, co ještě netušíme11. PRUTY
Tajné knihy a písemnosti
Tajné rozhovory, svěřit se
Jednání není zralé na řešení
Jednat podvědomě
Rozhovory o něčem, co se tají
Odhalení tajemství
Pruty – Kniha – Dopis: zkoušky ve škole12. PTÁCI
Problémy o kterých zatím nevíme nebo je utajujeme
Svízelné situace, které zatím nejsou dořešené
Problémy vznikající ze zatajování nebo mlčenlivosti
Potlačované starosti
Nelze se svěřit se starostmi13. DÍTĚ
Malá tajemství
Studium dítěte, škola, vzdělávání
Dítě něco tají
Nový začátek za tři týdny
Nové tajemství
Inteligentní dítě
Uzavřené dítě
Utajené dítě
Nový začátek lépe zamlčet
Kniha – Slunce / Hvězdy: úspěch při studiu
Kniha – Rakev / Kříž: neúspěch při studiu
Kniha – Kosa: přerušení studia14. LIŠKA
Skrytá faleš nebo past
Odkrytí zrady
Špatné studium
Špatné dokumenty (např.padělané, zfalšované, lživé)15. MEDVĚD
Muž, kterého ještě neznáme
Tajný přítel
Otevřený úřední případ (neví se výsledek)
Vědec, vědkyně
Zamlklý, mlčenlivý muž
Velké tajemství16. HVĚZDY
Nejasnosti, tápání
Vysoké IQ
Úspěch u zkoušky
Studium okultismu17. ČÁP
Změna, o které se ještě neví, nebo nemluví, tají se
Změna není patrná
Prolomit uzavřenost
Tajné cesty
Narození nemanželského dítěte18. PES
Tajný přítel
Přítel, kterého ještě neznáme
Dlouhodobě něco udržovat v tajnosti
Přítel něco tají
Něco nečekaného od přítele
Zamlklý přítel19. VĚŽ
Tajit osamělost
Vědec, učenec
Neodhalené tajemství
Škola
Neplánovaný, netušený rozchod (před tím o něm nebyly signály)
Matrika20. PARK
Tajná organizace
Utajované kontakty
Zveřejnit styky
Knihkupectví
Tajná nebo ilegální akce
Složit zkošku, udělat konkurs21. HORA
Tajní nepřátelé (nevíme o nich)
Problém, který nebudeme moci vyřešit, bude nutno znovu uvážit
Blokáda vskrytu, skryté nepřátelství
Náročnost při učení22. CESTY
Není vhodná doba na rozhodování, situace není zralá na řešení
Tajné rozhodnutí, zatím o něm nevíme
Nevíme na čem jsme, o věci se ještě nerozhodlo23. MYŠI
Tajemství se pomalu odhaluje – něco bude vyzrazeno
Lži
Oddalování studia nebo nedořešených věcí24. SRDCE
Tajná láska nebo láska o které ještě nevíme
Láska se ještě neobjevila25. PRSTEN
Tajný, utajovaný vztah
Tajnosti ve vztahu
Vztah, o kterém tazatel ještě neví
Milenec, milenka (nevěra)
Závazek k mlčení a utajování
Tajný spolek27. DOPIS
Škola, učení, sebevzdělávání
Tajná informace
Vykládání karet
Zveřejněné tajemství
Kartotéka
Zprávu ještě nedostaneš28. PÁN / 29. DÁMA
Učený, vzdělaný člověk
Uzavřený člověk
Osoba, kterou neznáme
O něčem nevíme, nevíme, na čem jsme
Osoba uzavřená, málomluvná30. LILIE
Rodinné tajemství
Tajit rodinu
Nevědomé těhotenství
Tajné sexuální touhy
Tajný milenecký (sexuální) poměr31. SLUNCE
Úspěch a radost, o kterých ještě nevíme
Úspěšná zkouška
Vzdělání32. LUNA
Skrývané pocity, nemluvit o nich
Vnitřní napětí, myšlenky nahromaděné v sobě
Instinkt
Věštění
Paměť
Při studiu pochvala nebo uznání33. KLÍČ
Počátek úspěchu o kterém ještě nevíme
Někdo nás nechá v nejistotách (hlavně s Mrak, Rakev, Hora)
otevřená strana Knihy – tajemství bude prozrazeno
hřbet Knihy – tajemství zůstane zachováno
Úspěch ve studiu (ukončení)34. RYBY
Utajované peníze
Peníze o kterých nevíme
Peníze přijdou později
Finance nejsou zralé na řešení
Je nutno něco opětovně uvážit
Vzdělání nebo vědomosti přinesou zisk
Alkoholismus35. KOTVA
Spisovatelská činnost
Práce související s knihami
Tajnosti na pracovišti
Závaznost k mlčení v rámci povolání (např. výrobní tajemství)
Práce související s vědou36. KŘÍŽ
Tajemství se postupně odhalí
Záležitost bude uzavřena
Úspěšně složená významná zkouška (při studiu)
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2022
Lunární kalendář
Luna v KozorohKozorohu
ukázat kalendář »