Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Had - Karta Lenormand

7. Had - Karta Lenormand


Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ve vztazích:
Komplikované city, na jednu stranu je tu určitý druh připoutanosti, na druhou by z toho možná rád/a vyklouzl/a. Nedůvěra, nějaký druh přetvářky nebo podvodu (nevěra). Vypočítavost a zájem nezdravě založený na pouhé sexualitě. Intriky, přetvářka, faleš a lež. Překážky ve vztahu.

V zaměstnání:
Komplikace nebo problémy. Intriky a pletichy na pracovišti, vypočítavost, zákeřnost, nefér boj - hlavně ze strany nějaké případné vychytralé kolegyně.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


HAD v kombinaci s kartou:

1. JEZDEC
Zprávy od chytré ženy.
Okliky na cestě.
Myšlenky na ženu nebo příbuznou nebo setkání s ní.
Naděje, že se něco dlouho potáhne anebo že přijdou zádrhele a komplikace.
Rozporuplné vystupování
Nezvaný host
Pomluvy
Had – Jezdec: Zprávy oklikou - opatrnost2. JETEL
Žena má štěstí
Malé problémy nebo komplikace
Krátkodobé problémy (několik dnů)
Malá přetvářka
Problémy se zdravím
Rozčarování
Závist a žárlivost
Žena to myslí dobře
Štěstí přijde oklikou
Had – Jetel: po zpoždění šťastná změna, krátké okliky, když bude vše promyšleno dopadne to dobře3. LOĎ
Cesta s oklikami
Dlouhá cesta, nebo cesta, která se protáhne
Komplikace, zádrhele na cestě, zrádná cesta
Cesta horskými serpentýnami, turistika
Cesta za matkou či jinou ženou
Nějaká žena po vás touží
Žena z daleka, cizinka
Žena která hodně cestuje
Touha po jiné ženě (než je partnerka)
+ Kosa – Had: cesta metrem, tramvaj
+ Had – Ryby: cesta po moři (po vodě)4. DŮM
Domácí problémy
Ochrana a jistota v matce
Zrada lidí, které nás obklopují, nedůvěryhodná osoba v okolí
Potíže s domem nebo bytem
Hledání domu/bytu nepřímou cestou
Had – Dům: zmatek doma, dvojí hra od někoho, komu věříte, cesta domů oklikou, žena v domě5. STROM
Nemocná žena
Snaha o osvobození se (had u kořenů a pomyslné vyklouznutí směrem vzhůru)
Životní úspěch který bude stát úsilí
Turistika lesem
Zdravotní problémy, komplikovaný průběh nemoci
Ostuda
Nedůvěryhodná nabídka
Žena lékařské profese
Dlouhé komplikace
Nemanželský vztah
Páteř
Starší žena
Nudná žena
Žena, kerou znáš dlouho6. MRAK
Žena způsobí mrzutosti
Nebezpečné komplikace

(světlá strana): nepřehlednost, zmatek, zlost, závist, nebezpečná žena
(tmavá strana): dispozice ke kriminalitě, nebezpečí, nebezpečná nebo neupřímná žena, nemoc matky8. RAKEV
Žena zažije šok
Nemocná žena
Zlá žena
Špatný průběh nemoci, komplikace v nemoci, infekce9. KYTICE
Falešná žena, intrikánka, protřelá „přítelkyně“.
Falešná ženská společnost.
Dvě ženy.10. KOSA
Nebezpečná žena
Nečekané problémy
Žena-chirurg, stomatoložka
Konec vztahu
Nečekané problémy
Problémy s přítelkyní
Matka v nebezpečí
Kosa nad Hadem: žena, která přináší skrytý problém, který se projeví až posléze (jinými slovy: opatrnost je na místě, není třeba znát vše – stačí vědět, že problém je možný a riziko proto podstupuj jen s rozmyslem)11. PRUTY
Dobrý řečník, ostrý jazyk, výřečná osoba.
Intriky
Právní spor
Nebezpečí hádek, nebezpečné hádky12. PTÁCI
Dvě ženy, více žen (spíše starších)
Strach o nějakou ženu (o matku)
Nervózní žena
Žena má starosti
Zoufalství, protože něco nejde dost rychle13. DÍTĚ
Začátek cesty, která bude stát hodně úsilí, ale dobře skončí
Malé komplikace, drobné starosti
Matka dítěte, žena s dítětem
Naivní žena
Žena začne znovu
Potíže s dětmi
Nový začátek přijde oklikami
Povrchní sliby
Komplikace způsobené naivitou14. LIŠKA
Vychytralá zákeřná nebezpečná žena
Faleš dvou lidí, oba lidé lžou a intrikují – spolčení z rozumu s cílem poškodit.
Znásobená faleš, podraz, vychytralý postup
Partnerka způsobí nepříjemnosti (malicherné spory, výbuchy)
Žárlivost
Neupřímné lichocení15. MEDVĚD
Falešný muž (milý jen zdánlivě)
Vlivná mocná žena
Oklikou přijít k nějakému (jinému) muži
Partner nějaké ženy
Starší manželský pár (medvěd je muž), někdy rodiče (s Věží)
Korpulentní žena16. HVĚZDY
Jasno vám bude až oklikou
Vyjasnění komplikací
Duchovně nebo esotericky založená žena17. ČÁP
Komplikované změny
Změna až oklikou
Žena se změní nebo způsobí změnu
Had – Čáp: dlouhodobé problémy povedou ke změně
Čáp – Had: změna způsobí zádrhele a komplikace18. PES
Přátelská žena, kolegyně, kamarádka
Přátelští manželé, pár – přesto rada „nedůvěřovat“.
Nevěra (ženy)19. VĚŽ
Vše mezi těmito dvěmi kartami se týká matky
Tchýně
Problémy způsobené vlastní vinou
Problémy na hranicích
Hrozí rozchod s nějakou ženou, izolace
Osamělá žena
Žena ve státní službě20. PARK
Pouze oklikami se dostanete do vytoužené společnosti nebo k cíli
Nutnost otevřít se lidem
Veřejně činná, aktivně vystupující ženská osoba.
Špatná společnost21. HORA
Jen oklikou se lze dostat k cíli
Jen oklikou lze udělat konec problémům
Nepříjemná žena, lstivá a zrádná
Nepříjemná šéfová
Frustrovaná žena
Žádný postup
Žena před překážkou nebo před nepřítelem22. CESTY
Vyhnout se problémům
Rozhodnout se pro postup oklikou
Rozhodnutí přinese komplikace
Žena stojí před rozhodnutím
Bát se rozhodnutí (snažit se vykroutit, vyhýbat se mu)
Rozhodnutí kvůli ženě23. MYŠI
Ztráta falešných úmyslů
Ztráta problémů
Opustit, ztratit matku nebo jinou ženu
K odhalení zrady, podrazu dojede dřív, než se něco stane
Oddálení problémů
Velký podvod přinese ztráty
Myš - Had: problémy, které nestojí za to24. SRDCE
Milovaná žena (jiná než partnerka nebo ještě ne partnerka)
Návštěva ženy, spíše však žena, která může způsobit komplikace a problémy v naší lásce.
Narušení vztahu, komplikace v lásce
Problémy s přemírou citů a pocitů (žárlivost)25. PRSTEN
Pevný vztah k něčemu, nebo někomu – doslova vazba,z níž bude těžké se vysmeknout.
Spletitost a intriky ve vztahu
Falešný vztah (lhaní, přetvářka)
Opakující se situace
Vztah k ženě ((jiná než partnerka nebo ještě ne partnerka)
Vdaná žena, zadaná žena
Problematická smlouva – pozor na ni26. KNIHA
Zatajování před ženou nebo v souvislosti s ní.
Mlčenlivá žena nebo zamyšlená
Milenka – utajovaná žena
Vědma, moudrá, sečtělá nebo studující žena
Kartářka
Žena, kterou ještě neznáte27. DOPIS
Zpráva oklikou.
Falešnou či účelová zpráva.
Zpráva od ženy nebo ženě
Povrchnost
Krátkodobé těžkosti28. PÁN / 29. DÁMA
Mazaný, chytrý člověk
Podvod, klam a závist poblíž
Zrada, ztráta, přetvářka
Matka
Manželka (spíše bývalá nebo nemilovaná - možnou milenku pak může představovat Dáma, Dítě nebo Kytice)30. LILIE
Vazba na rodinu
Rodinné problémy
Turistika s rodinou
Čestná žena
Sexuální vztah, intriky spojené se sexuálním vztahem
Zamotat se do vztahu s nějakou ženou31. SLUNCE
Letní turistika
Po velkém úsilí radost
Radost s nějakou ženou
Uzdravení (doslova i metaforicky)
Úspěšná žena32. LUNA
Citové komplikace a pletky
Zklamání (zbytečná citová investice)
Snaha ženy o rozmluvu s námi
Nervově labilní, náladová žena
Sláva a uznání přijde až oklikou33. KLÍČ
Zisk, ale za cenu úsilí
Ziskuchtivá žena, chladná a vypočítavá
Žena, která něco lehce získá nebo vyřeší
Jisté okliky
Jistota jen zdánlivá34. RYBY
Opatrnost na peníze, hrozí ztráta nebo těžkosti
Obchodnice
Finančně zajištěná žena, bohatá
Komplikace s alkoholem
Chamtivost
Peníze získané lstivostí35. KOTVA
Neschopnost se pustit něčeho nebo někoho, osoby či vztahu - závislost.
Zaměstnání: cestovní ruch, turistika
Problematiká žena v zaměstnání
Komplikace na pracovišti
Zaměstnaná žena
Spolehlivá žena36. KŘÍŽ
Rozpad dlouhodobých problémů, konec komplikacím
Osudová žena
Kříž - Had: zdůrazňuje zradu, faleš, komplikace
Kříž nad Hadem: osudová zrada nebo osudová žena
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna v PannaPanně
ukázat kalendář »