Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Pruty (Rákoska) - Karta Lenormand

11. Pruty (Rákoska) - Karta Lenormand


Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ve vztazích:
Napětí. Komunikace, diskuze nebo dokonce konflikty, podrážděnost, spory a hádky.Vnitřní rozpor nebo dokonce bolest. Naštvanost nebo výčitky, potřeba si o tom promluvit nebo něco vyventilovat. Něco si vyříkat, na něčem se domluvit, něco projednat.

V zaměstnání:
Budou probíhat jednání, bude nutná zvýšená komunikace nebo zažijete dokonce nějaké spory, konflikty, hádky. Můžete být za něco trestáni (pokárání nebo nějaká sankce, napomenutí). Dvě pracovní místa nebo práci na směny. Profese související s cizími jazyky, komunikací a dorozumíváním.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


PRUTY v kombinaci s kartou:

1. JEZDEC
Kontakt, komunikace
Zprávy získané prostřednictvím telefonu, e-mailu apod.
Zprávy vedoucí k rozepřím.
Úspěch v úředních záležitostech.
Ústní zpráva, jednání, rozhovory
Iniciativa a následný vývoj
Nepatrné konflikty, drobné hádky
Rozhovory spíše pozitivní.
Pruty – Jezdec: putování, krátký výlet, provokace. Při sporu dobrý konec.2. JETEL
Krátký rozhovor nebo kontakt
Jednání do týdne,diskuze
Jednejte co nejdříve!
Malé rodinné starosti
Žádné zvláštní štěstí
Výmluvnost, ostrý jazyk
Za několik dní nebo nakrátko hádky
Příjemné rozmluvy
Pruty – Jetel: rozhovor, který má něco vyjasnit3. LOĎ
Starosti nebo úřední záležitosti na cestě
Vyřizování
Úřední cesta
Diskuze o cestě, spory kvůli tomu
Vyprávění o zážitcích z cest
Hrozící hádka
Cesta, kde se hodně mluví4. DŮM
Hádky doma nebo s okolím (sousedy)
Úřední spory týkající se nemovitosti
Tělesné tresty
Oddělené bydlení
Tvrdohlavost, hádka, rodinný skandál
Hovořit, jednat o domě nebo nemovitosti
Dům za Pruty: rozčilování kvůli spolubydlícím nebo sousedům
Dům před Pruty: dobrá komunikace s okolím
Dům nad Pruty: dvě bydliště tazatele
Dům nad Pruty + Liška: jedno bydliště hlavní, druhé přechodné či rekreační.
Dům pod Pruty: dva domy nebo dvě bydliště5. STROM
Řečnické nadání, možná i přetvářka
Nudný rozhovor
Klidný rozhovor, nevzrušená komunikace
Hádka s dopadem na zdraví
Horečka6. MRAK
Nepřehledná situace
Bezvýsledná jednání

(světlá strana) nedorozumění, neshoda v jednání a činech, bezvýchodný stav jednání dvou stran.
(tmavá strana) pozor na provokace druhou stranou, popichování7. HAD
Dobrý řečník, ostrý jazyk, výřečná osoba.
Intriky
Právní spor
Nebezpečí hádek, nebezpečné hádky8. RAKEV
Nejistota ve vyjadřování, komunikační blok, ztráta hlasu
Ztráta starostí
Hovor se neuskuteční
Diskuze se uzavírají
Pesimistické hovory (mohou vést až k onemocnění)
Hádka9. KYTICE
Zdvořilostní rozhovor – pouze pro navázání kontaktu nebo formální
Veselost
Šetrné sdělení
Dvě přítelkyně
Hádka s přítelkyní
Blahopřání
Společenské tlachání10. KOSA
Bouřlivé, agresivní, zraňující rozhovory, spory
Hádka
Drzost, výtržnost, skandál12. PTÁCI
Hádky, rozčilování
Konfliktní situace
Zarmucující spor
Hádky dvou osob
Tlachání
Psychické problémy
Spory, které rozčílí ale nic nevyřeší13. DÍTĚ
Rozmluva o dětech , nebo starosti s dětmi.
Dvě děti.
Hádavé dítě
Krátký rozhovor.
Malý spor
Nevědění si rady.
Spory o maličkosti
Rozhovor týkající se něčeho nového či začínajícího
Nedůvěra14. LIŠKA
Neupřímný rozhovor
Vést spor není správné
Pozor na nesprávného člověka
Špatný kontakt, nesprávný partner.
Komplikované jednání nebo nesprávně projednaná záležitost.
Právní záležitosti nejsou v pořádku.
Křivá svědectví. Lži.
Vada řeči.
Nesmíme věřit všemu, co se řekne.
Zákeřnost
Zbytečný spor
Porucha15. MEDVĚD
Obhájce v soudní při, někdo se nás zastane (zpravidla starší muž či nadřízený), právní zástupce
Úřední vyjednávání, vyřizování úředních záležitostí.
Diskuze nebo spor s mužem
Diskuze nebo konflikt s nadřízenou osobou
Projev žárlivosti
Agresivita
Soutěživost16. HVĚZDY
Vyjasňující rozhovor
Spory duševně škodí
Úspěšná diskuze
Příměří, přestávka
Potěšující hovory, vzájemné porozumění
Hudební nadání
Duchovno
Rozhovory o duchovních věcech
Nadání k proutkaření, umění zacházení s kyvadlem17. ČÁP
Debaty povedou ke změně
Spor s následky
Změny vyvolají debaty nebo změny
Starosti, které vyvolají nějakou změnu.
Čáp – Pruty: změna povede ke starostem nebo nějakému jednání18. PES
Kontakt s přítelem
Poradit se s přítelem
Hádky s přítelem
Starosti o přítele
Soustavné dlouhodobé hádky
Dva přátelé19. VĚŽ
Právní řešení, soudní jednání, soud
Jednání s úřady
Pruty – Medvěd – Věž: vysoce postavený právník, soudce, soud s advokátem
Věž – Park: budova soudu, dobrovolná samota – stažení se do
sebe, nebo odchod do ústraní20. PARK
Smlouva, či veřejné vystoupení (oficialita)
Spor na veřejnosti
Debaty nebo spor do nichž je zataženo více lidí
Věž – Park: budova soudu, dobrovolná samota – stažení se do
sebe, nebo odchod do ústraní
Pruty – Park – Dopis: přednáška, veřejná akce, divadlo21. HORA
Jednání budou bezpředmětná nebo nikam nevedoucí
Přerušení nebo zabránění svědectví, výkladu, jednání
Nic nevyřídíme
Zablokovaná komunikace.
Zdráhání
Pruty – Hora – OSK: osoba kličkuje, odmítá odpovídat, odpovídá vyhýbavě22. CESTY
Nutnost rozhodnout se jak jednat
Možnost vyhnout se jednání
Rozvory o nějakém rozhodnutí
Rozhodující rozhovor
Výmluva
Východisko hledejte v komunikaci23. MYŠI
Jednání se neuskuteční, rozhovor nebude
Ztráta starostí, sporu nebo konfliktních situací
Rozhovor nic nevyřeší
Myš – Pruty: moc mluvíš! Starosti, které nestojí za to, odložené jednání24. SRDCE
Spory v lásce
Stres ve vztahu
Rozhovory o lásce
Emocionální konflikt
Žárlivost
Nevítaná návštěva25. PRSTEN
Spor ve vztahu
Manželské hádky, hrozba rozvodu
Neporozumění
Víceré vztahy
Právní dohoda, smlouva, vyjednávání26. KNIHA
Tajné knihy a písemnosti
Tajné rozhovory, svěřit se
Jednání není zralé na řešení
Jednat podvědomě
Rozhovory o něčem, co se tají
Odhalení tajemství27. DOPIS
Důležitá (úřední) zpráva
Spor nebo diskuze kvůli nějaké zprávě
Povrchní řeči
Agresivní zpráva28. PÁN / 29. DÁMA
Výřečná, komunikativní nebo verbálně agresivní osoba – hádavý člověk
Člověk je v nějakém sporu
Pruty – Hora – OSK: osoba kličkuje, odmítá odpovídat, odpovídá vyhýbavě30. LILIE
Rodinné spory, starosti a problémy
Spor kvůli sexu31. SLUNCE
Úspěšné nebo pozitivní rozhovory
Živé rozhovory
Úsmíření po hádce
Popichování, škádlení, spor netřeba brát vážně
Duchovní léčba, telepatie32. LUNA
Emocionálně zraňující spor
Mediální schopnosti, schopnost dobrého vyjadřování (řečnictví)
Dva měsíce
Náladovost v jednání
Nervové vypětí, deprese
Neshody s matkou33. KLÍČ
Jednáním něco získat
Úspěšné hovory
Hovory přinesou jistotu
Diskuze je nezbytná
Konflikt přinese nakonec zisk
Máme vydržet v plánech, nastane dobrý obrat34. RYBY
Spor kvůli financím
Komunikace o obchodu
Finanční transakce, výměna zboží35. KOTVA
Spor na pracovišti
Pracovní debata nebo konflikt
Komunikace o závislosti
Směnnost, dělený čas
Dvě zaměstnání
Zaměstnání, kde je potřeba schopnost rozhodování
Poradenská činnost, advokáti36. KŘÍŽ
Konec hádek, starostí a problémů
Ukončení komunikace mezi osobami
Zasloužený trest
Kříž – Pruty: zdůrazňuje starosti, které přijdou
Kříž nad Pruty: starostmi si musíme projít, jsou osudové
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna v PannaPanně
ukázat kalendář »