Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Měsíc - Karta Lenormand

32. Měsíc - Karta Lenormand


City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ve vztazích:
Nevyrovnané nejasné city, přecitlivělost. Mučivý vztah. Nejistota, neporozumění. Trápení, sny, iluze a představy – dokonce mohou převažovat nad skutečnými reálnými prožitky. Problematická možnost soužití – opakované scházení se a rozcházení. Nevěra, žárlivost nebo nějaké zatajování nebo strach o partnera a vztah. Fascinace partnerem, okouzlení (jako drogou). Směsice přitažlivosti a antagonismu. U žen touha po mateřství.

V zaměstnání:
Nejasná situace, podvody, utajování, hrozící vyhazov nebo strach z něj. Může přijít nervozita z kolegů nebo si nebudete vědět rady s pracovními úkoly nebo něčemu nerozumět. Spíše budete cítit obavy, deprese nebo úzkost, bude to psychicky vyčerpávající. Práce v noci.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


MĚSÍC / LUNA v kombinaci s kartou:

1. JEZDEC
Proměnlivé nálady, myslet každou chvíli jinak.
Doporučení meditovat o sobě.
Psychické uzdravení.
Zpráva dotýkající se citů a pocitů.
Projev vděčnosti2. JETEL
Neuskutečnitelný sen
Stres, vyčerpání
Přemýšlet o něčem několik dnů
Krátkodobé uznání
Úspěch v citových záležitostech
Luna – Jetel: šťastné pocity3. LOĎ
Hloubavost, přemýšlivost, zasněnost, fantazie, iluze
Proměnlivost nálad
Snění o cestě
Mnoho nesplněných přání
Úspěšná cesta přinese uznání
Cesta v noci4. DŮM
Přecitlivělost (nervový systém v těle)
Emocionální stabilita
Respekt doma
Myšlenky týkající se domu/bytu
Matka
Slavná budova
Úspěšný dům (spojený s úspěchem)5. STROM
Proměnlivé nálady, churavá duše
Citlivý nervový systém
Poruchy spánku6. MRAK
Zmatenost
Bezúspěšnost

(světlá strana): zdravá medialita, všeobecně známý člověk s dobrou pověstí,
(tmavá strana): negativní myšlenky a deprese7. HAD
Citové komplikace a pletky
Zklamání (zbytečná citová investice)
Snaha ženy o rozmluvu s námi
Nervově labilní, náladová žena
Sláva a uznání přijde až oklikou8. RAKEV
Silné deprese
Propadání se do sebe, stres
Žádný úspěch
Nespavost
9. KYTICE
Nestálá náladová přítelkyně
Citlivá žena – nebo nervózní
Návštěva nepotěší
Žena myslí na...další karta10. KOSA
Nebezpečné a těžké deprese
Sebezničení
Nebezpečné myšlenky
Sadismus
Bezcitnost
Bezútěšnost
Měsíc – Kosa: náhlé změny nálad11. PRUTY
Emocionálně zraňující spor
Mediální schopnosti, schopnost dobrého vyjadřování (řečnictví)
Dva měsíce
Náladovost v jednání
Nervové vypětí, deprese
Neshody s matkou12. PTÁCI
Proměnlivá nálada, zármutek
Zraňující starosti
Dvojnásobné uznání
Citové výkyvy, změny nálad
Nedůvěra13. DÍTĚ
Dětinské myšlení, naivita
Myslet na dítě, přát si dítě
Zamyšlené dítě
Mateřství
Malý úspěch
Citlivé dítě14. LIŠKA
Špatný vnitřní postoj k někomu, něčemu
Sebeklam
Pomlouvání
Předstírání
Mít dvě tváře15. MEDVĚD
Můžeme důvěřovat pocitům a intuici
Myšlenky na otce nebo nějakého muže
Silné napětí (nervové)
Intuitivní citlivý muž
Úspěšný člověk16. HVĚZDY
Telepatie
Jasno v duši, duševní rovnováha
Spokojenost17. ČÁP
Změny myšlení nebo pocitů
Změna znervózňuje
Úspěšná změna18. PES
Náladový a nestálý přítel
Nízké sebevědomí a komplexy
Citlivé záležitosti týkající se přítele
Citlivý přítel
Úspěšný přítel
Ovlivnitelný přítel
Myslet na přítele19. VĚŽ
Zištný člověk
Citově vyprahlý člověk (může jít přes mrtvoly)
Rozchod, který citově zasáhne
Deprese mohou vést k osamělosti20. PARK
Noční podnik
Ohleduplná společnost
Úspěch ve společnosti
Večerní akce21. HORA
Zablokované myšlení
Mít „nervy“
Psychické problémy
Frustrace a nevyrovnanost
Žádný úspěch
Citová vyprahlost22. CESTY
Zabývat se v duchu nějakým rozhodnutím
Rozhodnutí může přinést uznání
Nervozita z rozhodování nebo nejistoty ohledně dalšího postupu
Labilita v rozhodování, rozhodnutí nejsou pevná, nejsme si jisti
Vnitřní napětí po dobu 7 týdnů23. MYŠI
Labilní psychika, deprese
Povrchnost – málo přemýšlet
Žádné uznání, neúspěch
Měsíc – Myš: ztráta úcty24. SRDCE
Nejistota v lásce
Láska vás velmi zaměstnává
Velmi hluboká láska
Ideál
Oddanost25. PRSTEN
Cituplný vztah – ale city jsou proměnlivé, ve vztahu není vše jasné.
Vášnivý vztah
Úspěšná smlouva nebo spojení
Přemýšlet o vztahu, smlouvě
Nespolehlivý vztah, smlouva, spojení26. KNIHA
Skrývané pocity, nemluvit o nich
Vnitřní napětí, myšlenky nahromaděné v sobě
Instinkt
Věštění
Paměť
Při studiu pochvala nebo uznání27. DOPIS
Zpráva zapůsobí na psychiku (jde na nervy)
Zpráva týkající se matky
Zamilované dopisy, básně
Povrchní, proměnlivé city28. PÁN / 29. DÁMA
Citlivost, nervozita, intuitivnost
Uzavřenost, přemýšlivost
Osoba se těší úctě, ale v citech je nestálá
Senzibilní člověk, pokud Měsíc obklopují nepříznivé karty není takový, jaký se zdá být
Sentimentální zasněný člověk stavící si vzdušné zámky.30. LILIE
Sexuální vztah, který bude provázen projevy něžnosti; romantikou
Příjemný milenecký vztah
Citová vazba na rodinu
Sexuální zkušenosti
V myšlenkách se zaobírat rodinou a být z toho rozjitřený
V myšlenkách se zaobírat sexem a být z toho rozjitřený31. SLUNCE
Politika
24 hodin
Ve vztazích velká sounáležitost a kompatibilita (jing a jang)
Velké medialita – schopnost vnímání – intuice33. KLÍČ
Pocit bezpečí, myslet na bezpečí
Sebejistota, sebevědomí
Pevné nervy
Jistý úspěch34. RYBY
Velmi hluboký duševní vztah a cit
Hluboké pocity
Úspěch a bohatství
Myslet na peníze
Cit pro peníze35. KOTVA
Workoholismus, myslet na práci
Nervozita na pracovišti
Práce v noci
Hluboký cit, který vede k vydírání druhé osoby nebo k závislosti
Zaměstnání spojené s duševnem36. KŘÍŽ
Člověk by mohl být psychicky nemocen, pozor na přílišné nervové vypětí
Předurčení úspěchu
Úspěch nebude
Nervozita přejde
Kříž – Měsíc: zdůrazněná senzibilita
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna v BlíženciBlížencích
ukázat kalendář »