Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Kotva - Karta Lenormand

35. Kotva - Karta Lenormand


Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ve vztazích:
Životní přístav, stabilní a poskytujícím jistotu a oporu. Láska a naděje na dlouhý svazek. Závislost, nezdravá připoutanost, vztah, který bude těžko opustit. Pevné a stálé city, závazky.

V zaměstnání:
Práce, kde vás čeká jistota, spolehlivost, životní základna, možnost dokonalého uplatnění.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


KOTVA v kombinaci s kartou:

1. JEZDEC
Zaměstnání „na nohou“ (číšník), práce v dopravě, obchod se sportovním zbožím, zástupce, zprostředkovatel, taxikář, řidič
Žádost o práci nebo rozhodnutí ohledně žádosti o práci
Přítomnost nebo nepřítomnost v zaměstnání.
Dokončení podniku s úspěchem
Nové šance nebo dobré zprávy v zaměstnání
Povýšení
Práce spojená s častou nepřítomností2. JETEL
Málo práce, zkrácený úvazek
Krátkodobá práce
Práce brzo skončí
Malá bezvýznamná činnost
Malý podnik (firma)
Dobré zaměstnání
Co nejdříve se dát do práce
Dobré pracovní vyhlídky
Zábava na pracovišti, práce která baví3. LOĎ
Cestovní kancelář (+ Jezdec = vedoucí zájezdu) nebo práce spojená s cestováním
Námořnické povolání
Cesta do zaměstnání nebo školy, dojíždění
Pracovní - služební cesta, vzdálené pracoviště
Návrat z cesty4. DŮM
Jisté zaměstnání
Zaměstnání ve vlastním domě
Žena v domácnosti, domácí práce
Makléř, obchod s nemovitostmi
Lilie - Kotva: rodinný podnik5. STROM
Životní postoj, zakotvení v životě
Celoživotní zaměstnání
Klidné zaměstnání
Odpolední směna
Práce se dřevem nebo v lese
Práce ve zdravotnictví
Onemocnění z práce
Odvolání
Práce je smyslem života6. MRAK
Nezaměstnanost
Šikana

(světlá strana): povolání spojené s chemií, plyny
(tmavá strana): nesnesitelné ovzduší na pracovišti7. HAD
Neschopnost se pustit něčeho nebo někoho, osoby či vztahu - závislost.
Zaměstnání: cestovní ruch, turistika
Problematiká žena v zaměstnání
Komplikace na pracovišti
Zaměstnaná žena
Spolehlivá žena8. RAKEV
Chronické onemocnění
Nemoc na pracovišti nebo pracovní nemoc
Pracovní problém
Práce spojená s péčí o nemocné
Nezaměstnanost
Jít do důchodu9. KYTICE
Práce je zálibou, koníčkem
Příjemné prostředí na pracovišti
Práce související s rostlinami nebo květinami
Práce související s krásou a zušlechťováním
Práce související s jídlem
Práce uměleckého rázu, tvořivost, kreativní povolání
Hezká nebo příjemná kolegyně
Podniková oslava10. KOSA
Práce spojené s rizikem či nebezpečím
Ohrožení pracovní pozice, nebezpečí výpovědi
Pracovní stres
Podvody v práci – riziková nelegální činnost
Nebezpečí závislosti11. PRUTY
Spor na pracovišti
Pracovní debata nebo konflikt
Komunikace o závislosti
Směnnost, dělený čas
Dvě zaměstnání
Zaměstnání, kde je potřeba schopnost rozhodování
Poradenská činnost, advokáti12. PTÁCI
Práce v podřízeném postavení
Kolegové na pracovišti
Rozčilování, zmatek, hádky na pracovišti
Dvě zaměstnání13. DÍTĚ
Zaměstnání související s dětmi
Nový začátek povolání
Vedlejší pracovní poměr nebo zkrácený úvazek
Malá činnost, malý podnik
Kancelářská práce
Nesamostatná práce, pomocná práce, krátkodobá práce, závislá prac. činnost14. LIŠKA
Špatně zvolené povolání
Faleš a intriky na pracovišti
Špionáž
Chyby v zaměstnání
Kolegyně v zaměstnání
Práce vyžadující prohnanost15. MEDVĚD
Vysoce postavená osobnost, soudce, právník, lékař nebo podnikatel
Vedoucí postavení, šéf, ředitel, náměstek
Jisté a významné pracovní místo
Diplomatické povolání16. HVĚZDY
Práce v umělecké nebo esoterické oblasti
Vytoužené zaměstnání
Úspěch v zaměstnání
Noční směna, noční podnik17. ČÁP
Změna povede k práci
Změny v rámci zaměstnání
Termínovaná práce; práce ve smlouvě
Změny vedou k závislosti18. PES
Trvalý pracovní poměr
Přátelské ovzduší na pracovišti
Stabilní práce
Stálost ve vztazích
Svisle: veterinář19. VĚŽ
Úřad práce
Vedoucí postavení, samostatná činnost
Úřední událost na pracovišti
Šéf, vyšší funkce
Samostatná práce20. PARK
Velký podnik
Zaměstnání související s prací pro veřejnost
Kontakt s mnohými významnými lidmi
Pracoviště na veřejném místě
Pracovní kontakty s velkým počtem lidí21. HORA
Přísný nepřátelský šéf
Žádný pracovní postup
Žádná práce, nezaměstnanost
Povolání související s kamením
Překážky v zaměstnání
Zahraniční možnosti zaměstnání
Houževnatost v obchodu
Dlouhodobé problémy22. CESTY
Dvě zaměstnání
Různé možnosti zaměstnání
Povolání s realitami a pozemky
Rozhodnutí ohledně zaměstnání
Odborné rozhodnutí
Pracovní cesta
Zaměstnání v dohledu do 7 týdnů23. MYŠI
Podřadná práce, zmetky
Práce není důležitá, podceňování práce, strach z práce
Podceňování závislosti
Hrozí výpověď
Kotva – Myš: blíží se ztráta práce24. SRDCE
Zaměstnání je naším koníčkem
Zamilovaná činnost, hobby
Příjemné ovzduší na pracovišti
Závislost na partnerovi
Spolehlivost
Stálost v citech25. PRSTEN
Nové zaměstnání nebo smlouva v zaměstnání
Závislost na partnerovi26. KNIHA
Spisovatelská činnost
Práce související s knihami
Tajnosti na pracovišti
Závaznost k mlčení v rámci povolání (např. výrobní tajemství)
Práce související s vědou27. DOPIS
Kancelářská práce
Účetnictví
Pracovní smlouva
Přechodné pracoviště
Zpráva týkající se práce28. PÁN / 29. DÁMA
Pracovitá, hodně zaměstnaná osoba – workoholik
Prosperující osoba
Harmonická vnitřně vyrovnaná osoba nabízející jistotu a oporu
Věrný stálý člověk
Osoba k něčemu připoutaná
Osoba hodně pracující (workoholik)30. LILIE
Přátelské harmonické prostředí v našem pracovišti
Rodinný podnik
Práce v oboru erotických služeb
Sexuální závislost31. SLUNCE
Radost z práce, výkonnost, pracovní nasazení
Vysněné zaměstnání
Něco vydrží, je stále dobré
Práce s energií, léčení
Tvořivost
Organizační schopnost32. LUNA
Workoholismus, myslet na práci
Nervozita na pracovišti
Práce v noci
Hluboký cit, který vede k vydírání druhé osoby nebo k závislosti
Zaměstnání spojené s duševnem33. KLÍČ
Práce s železem a kovy
Bezpečnostní agentura
Ruční práce
Jisté zaměstnání nebo lehce získané
V zaměstnání dosáhneme něčeho, po čem jsme dlouho toužili34. RYBY
Herny a burzy
Práce s penězi a dokumenty
Práce v souvislosti s vodou nebo na moři
Zbohatnout prací, možnost dobrého výdělku
Drogová závislost
Finanční závislost36. KŘÍŽ
Předurčená práce
Ztráta práce
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna v BlíženciBlížencích
ukázat kalendář »