Hlavní strana > Výklad karet > Karty Lenormand > 2. Lekce - Kombinace karet
Mraky - Karta Lenormand

6. Mraky - Karta Lenormand


Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ve vztazích:
Znepokojení a deprese, problémy a nejasnosti, pochybnosti a těžkosti a vzájemné neporozumění. Nevědět si s tím druhým rady. City nic moc.

V zaměstnání:
Špatné poměry, pravděpodobně přijde chaos a dusno. Problémy, které nebudete vědět jak řešit, ohrožení a pocit, že něčemu/ničemu nerozumíte. Vše bude nejasné a nepříjemné. Stav může vést i k rozvázání prac. poměru.

Výklad karty v kombinacích: rozbalit »


MRAKY v kombinaci s kartou:

1. JEZDEC
Negativní myšlení, starosti, nejasná nebo nesrozumitelná zpráva, nepředvídané setkání, špatné zprávy, zprávy vylovájící nejistotu.

(světlou stranou) pozitivní myšlení, postupné získání
přehledu – vyjasnění, produchovnění, pomalý vývoj
(temnou stranou) negativismus v myšlení (temné
myšlenky) a z toho nepříznivé zprávy. Špatné zprávy. Hrozí nemoc.2. JETEL
Změna stavu z nešťastného ve šťastný, popř. že k obratu v nějaké situaci dojde za 2-3-4 dny
Krátkodobá mrzutost

(tmavá strana): zkalené štěstí, předzvěst bolesti a žalu, čeká nás nervové vypětí, nešťastná souhra okolností
(světlá strana): totéž, ale nebude mít dlouhé trvání, zpoždění, dočasné rozladění, štěstí se zas brzo vrátí3. LOĎ
Závažné změny
Problematická cesta
Hrozba nehody na cestě
Nepřehledná cesta, není jisté, jestli se uskuteční

(světlou stranou) velká námaha s nejistým výsledkem, izolace může přinést zlepšení
(tmavou stranou) nepříjemná cesta s hněvem, starostmi a problémy, naše touhy se nesplní, cesta bez cíle4. DŮM
Nejasnosti v domě

(světlou stranou) zdravé tělo, které ale potřebuje větší péči, nejasnosti přejdou, bydlení se zlepší
(tmavou stranou) nemocné tělo, geopatogenní zóna, nejasnosti doma, dům je v nebezpečí, nemoc doma, pochmurný domov5. STROM
Ohrožené zdraví, překážky v životě
Nepřehledná životní situace

(světlou stranou) vyjasnění, zlepšení zdravotního stavu, osoba nechápe potřebu získat přehled, nechce vědět (vidět) souvislosti, dojít klidu postupně
(tmavou stranou) velmi špatné zdraví, nemocné plíce, ztratit o něčem přehled, nejistota, nedokončit věci, deprese, špatná nálada7. HAD
Žena způsobí mrzutosti
Nebezpečné komplikace

(světlá strana): nepřehlednost, zmatek, zlost, závist, nebezpečná žena
(tmavá strana): dispozice ke kriminalitě, nebezpečí, nebezpečná nebo neupřímná žena, nemoc matky8. RAKEV
Dlouhodobá nemoc, dlouhé léčení
Nemoc se zhoršuje
Nutnost změnit životní postoj
Těžká ztráta
Skličující období

(světlá strana) intenzita vývoje bude zpomalena na minimum, také úbytek energie(podívejte se do okolí jak se chovají karty okolo a o co vlastně jde), přechodné oslabení v něčem
(tmavá strana): trpělivost v případě nemoci, máme změnit postoj k něčemu9. KYTICE
Problémy s kamarádkou
Nepříjemná návštěva

(světlá strana): klid, pohoda, usmíření
(tmavá strana): provokace, nezdvořilost10. KOSA
Náhlé nejasnosti, náhlé nebezpečí
Nejasnosti náhle zmizí

(světlá strana): neočekávané, nebezpečné, unáhlené jednání
(tmavá strana): posiluje nebezpečí, je třeba promyšleně jednat
+ Kosa – Pruty:
(světlá strana) jednání bez výsledku
(tmavá strana) bude zapotřebí jednat s rozmyslem a velkou opatrností11. PRUTY
Nepřehledná situace
Bezvýsledná jednání

(světlá strana) nedorozumění, neshoda v jednání a činech, bezvýchodný stav jednání dvou stran.
(tmavá strana) pozor na provokace druhou stranou, popichování
+ Kosa – Pruty:
(světlá strana) jednání bez výsledku
(tmavá strana) bude zapotřebí jednat s rozmyslem a velkou opatrností12. PTÁCI
Nepříjemný telefonát
Klepy a pomluvy

(světlá strana): pomluvy, dostat se do řečí
(tmavá strana): vážné těžkosti, rozdílnost názorů, doporučení porozumět druhému a raději ho nepřesvědčovat13. DÍTĚ
Dítě má těžkosti
Začít znovu je momentálně nemožné

(světlá strana) touha po dětech
(tmavá strana) malicherné hádky z nicotných příčin14. LIŠKA
Neprůhledná osoba (schválně – z falše)
Nepřehledná situace

(světlá strana): nemožnost včlenit se mezi ostatní, izolace
(tmavá strana): úmyslný podraz a faleš, neupřímnost a pokratectví15. MEDVĚD
Starší neprohlédnutelný muž
Negativní vlivná osoba

(světlá strana): je možno důvěřovat
(tmavá strana): není možno důvěřovat16. HVĚZDY
Drogy, alkohol
Zkalený úspěch

(světlá strana): nebezpečná vášeň, která vede ke ztrátě kontroly.
(tmavá strana): negativní myšlenky, nehoda, něco špinavého, znečištěného17. ČÁP
Nejasná změna
Změna přinese nejasnosti
Ještě nic nevědět o změně

(světlá strana): zatím ke změně nedojde, chybějí informace
(tmavá strana): lepší by bylo, kdyby k žádné změně nedošlo
Mraky – Věž: pozor na pokutu – z úřední moci (policie, soud)18. PES
Mrzutosti s přítelem
Přítel má problémy

(světlá strana): dobré přátelství i přes mnohé nejasnosti
(tmavá strana): obtížné přátelství, problémy nebo citové vydírání ze strany přítele, nebo podvod od přítele19. VĚŽ
Omezení všeho typu, v extrému i z moci úřední (např. i vězení)
Mrzutosti s úřady20. PARK
Negativní společnost
Deštivá akce

(světlá strana) společnost, která nám pomůže vpřed
(tmavá strana) společnost je problematická a může uškodit21. HORA
Masivní překážka
Z problémů vidět jen špičku (je toho víc)

(světlá strana) překážka, kterou nelze blíž určit, konec překážek, chemikálie, plyny
(tmavá strana) Velká překážka.22. CESTY
Nesprávná cesta nebo rozhodnutí
Nerozhodnost

(světlá strana): nejdříve si musíte udělat pořádek a přehled, nevím co vlastně chci
(tmavá strana): dlouhé váhání je nevýhodné23. MYŠI
Starosti pominou
Nejasnosti vymizí

(světlá strana): zatím se nic neobjasní
(tmavá strana): podceňování nepříjemností24. SRDCE
Citové trápení

(světlá strana): láska, která má otevřeny všechny možnosti
(tmavá strana): srdeční slabost, nízký krevní tlak25. PRSTEN
Starosti se vztahem

(světlá strana): nejasnosti ve vztahu,
(tmavá strana): starosti a těžkosti ve vztahu.Rozchod. Rozvod.26. KNIHA
Nejasné problémy
Ohrožení – nevíme odkud
Situace není zralá na rozhodnutí a řešení!27. DOPIS
Zpráva bude zkreslena či nejasná, okolí ukáže , zda úmyslně a proč, či neúmyslně.
Odmítnutí

(světlá strana): někdo sehraje negativní úlohu jako zprostředkovatel, nepříznivé zprávy
(tmavá strana): informace přinese starost, vážné zprávy28. PÁN / 29. DÁMA
Mít těžkosti
Náladový nebo neproniknutelný člověk.

Znak pro osobu, která nesnese negativní informace.
POZOR na formulace. Všeobecně platí opatrnost, ale v tomto případě je tazatel přesvědčen o svých pravdách a nechce naslouchat.

(světlá strana): obrat k lepšímu a štěstí
(tmavá strana): mrzutosti, překážky, nepříjemnosti, žal30. LILIE
Rodinné starosti
Nevěra

(světlá strana): nejasnosti v rodině
(tmavá strana): velké problémy v rodině
Lilie – Mrak – Rakev: pohlavní choroby31. SLUNCE
(světlá strana): dobré vyhlídky
(tmavá strana): negativní energie32. LUNA
Zmatenost
Bezúspěšnost

(světlá strana): zdravá medialita, všeobecně známý člověk s dobrou pověstí,
(tmavá strana): negativní myšlenky a deprese33. KLÍČ
Nejistota
Zlost přijde zcela jistě

(světlá strana): vydržet! Nastane dobrý obrat!
(tmavá strana): nejistota, nespolehlivost, ohrožený zisk34. RYBY
Pochybné transakce, špinavé peníze
Starosti s financemi

(světlou stanou): finanční přínos
(tmavá strana): opatrně na nezákonné praktiky, větší výdaj na obzoru, přeneseně i hazard. Větší výdaje či ztráty.35. KOTVA
Nezaměstnanost
Šikana

(světlá strana): povolání spojené s chemií, plyny
(tmavá strana): nesnesitelné ovzduší na pracovišti36. KŘÍŽ
Osudová zkouška
Strastiplný čas
Starosti přestanou

(světlá strana): konec vyjasňování, chemický rozklad
(tmavá strana): špatná doba na řešení, nutno víc dbát na zdraví
Kříž nad Mrakem: těžká životní pouť, možnost úrazu a nehody.
Vzájemný výklad karet ve dvojici
Jezdec

1. Jezdec

Zpráva. Vzkaz. Informace. Komunikace. Poselství, pošta, telefonát. Myšlenky. Představy. Novinka. Nápad. Něco je na cestě. Pohyb. Cesty. Návštěvy. Příchod někoho, příjezd nějaké osoby. Práce na nohách. Přenos. Rychlost. Dopravní prostředek. Sport. Vzdalování nebo přibližování. Setkání. Pozitivní vývoj. Menší překvapení. Elegance. Cizinec. Činnost, aktivita. Posel. Nestálost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Jetel (Čtyřlístek)

2. Jetel (Čtyřlístek)

Brzo, co nejdříve, 3-4 dny (do týdne). Málo, rychle. Malý. Krátkodobě, zakrátko. Vhodné období. Radost. Zdraví. Spokojenost. Naděje. Blahobyt. Příznivá událost. Oslava, veselí, úspěch, pracovní postup, odměna, výhra. Štěstí. Pozitivní vývoj. Kladná odpověď. Flirt. Zábava. Tráva, zelenina. Příjemné překvapení. Jednoduchost, přirozenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Loď

3. Loď

Cesta. Cestování dopravními prostředky. Cesta do neznáma (i přeneseně). Cizina. Vzdálenost – prostorová nebo časová. Start. Poznávání nových míst a lidí. Pracovní cesta. Obchod. Peníze.  Bohatství. Transakce slibující prosperitu a úspěch. Dovoz zboží z ciziny. Dobré výsledky. Zisk. Úspěch v práci. Příležitost. Změna - spíše postupná. Myšlenky a touhy. Všechno má svůj čas. Voda, oceán. Odstup. Pohyb. Svoboda. Plány. Naděje. Dobrodružství. Předsevzetí. Příchod nových věcí do života. Vnitřní růst.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dům

4. Dům

Domov (včetně rod.příslušníků, každodenní život, rodinné plány). Dům, byt (nemovitost). Bydlení, dění v domě, dění doma. Osoby s nimiž se pravidelně stýkáme (rodina přeneseně). Domácí krb. Rodina. Vliv rodičů. Příznivý vliv okolí. Zázemí. Soukromí. Lidské tělo. Celý organismus. Stabilita, pevnost. Ochrana, jistota. Úspěšné dokončení. Péče, starostlivost, opatrovnictví. Harmonie. Něco trvalého. Stát na vlastních nohou. Rovnováha. Pevný základ. Plodné záměry. Blahobyt. Prosperita. Vřelost. Majetek. Klid. Denní starosti. Šťastné setkání. Štědrost. Dobrotivost. Dobrý výsledek. Moc, autorita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Strom

5. Strom

Zdraví, energie. Životní síla. Růst. Vitalita. Nuda a jednotvárnost, lhostejnost, stereotyp. Zatvrzelost. Věrnost, stálost. Vytrvalost. Klid. Pohodlnost. Trvání, trvalost. Trpělivost. Odolnost. Stát na vlastních nohou. Plnohodnotný život, spokojenost, pohoda. Radost ze života. Zralost. Životní úspěch, trvalé štěstí. Pevné zázemí. Průměrnost. Dřevo, les. Příroda. 9-12 měsíců.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Mraky

6. Mraky

Mrzutosti a nepříjemnosti. Překážky a těžkosti. Problémy, starosti.  Neštěstí. Upozornění na nebezpečí. Neklid Chmury, zármutek. Krize. Strach, ohrožení. Nejistota, nestálost. Zataženo, mraky. Návyky a závislosti. Rozdvojenost. Zklamání. Špatná nálada. Nespolehlivost. Nepřehlednost. Rozčarování. Špatná doba – nutno vyčkat. Negativní energie. Znečištěné prostředí. Kriminalita,drogy, nebezpečné vášně. Kuřák.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Had

7. Had

Starší osoba ženského pohlaví (matka, tchýně, známá, přítelkyně apod.). Sokyně. Komplikace. Průtahy. Intriky, pokrytectví.  Klam, žárlivost.Podvod. Zrada a závist. Něco bude stát úsilí. Faleš. Nevěra. Rivalita. Svádět na scestí. Klikatá cesta. Silnice, zatáčky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rakev

8. Rakev

Úplnost, dovršení věci, vyvrcholení. Konec něčeho. Transformace. Zánik. Ztráta. Zlom. Vyvrcholení krize. Nemoc a úraz. Vážné potíže. Ztráta finančních prostředků. Nepříjemný stav – deprese – bezvýchodná situace, beznaděj. Nervy. Neštěstí, ztráta, smutek. Trápení. Změna od základu (bolestná). Starosti. Bolest. Leknout se. Šok.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kytice

9. Kytice

Mladší žena v přátelském vztahu. Kamarádka. Milenka. Menší dámská společnost. Dar, pozornost. Pozvání, setkání, seznámení. Přátelství a spokojenost. Koketérie. Lichocení. Zdvořilost, přívětivost, projev přízně, něžnost. Štěstí. Spokojenost. Krása. Šarm. Půvab. Příjemné události. Oslavy. Úspěch. Mír. Láska. Zásnuby. Harmonie. Léčivé rostliny, květiny, léčitelství, drogy a léky.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kosa

10. Kosa

Nebezpečí. Nehody. Zranění (doslova i metaforicky). Úraz, nemoc. Výstraha. Hrozba. Agresivita. Zlom, zvrat. Náhle, nečekaně. Překvapení. Šok. Přetrhnutí. Radikální řez. Ztráta. Ukončení něčeho. Strach. Nástroje (hlavně chirurgické a kovové). Železnice. Zbrklost. Roztržka. Operace. Rozchod.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pruty (Rákoska)

11. Pruty (Rákoska)

Rozhovor. Debata. Řešit něco, jednat o něčem. Komunikace, řeč, mluvení, jednání, dorozumívání, jazyky. Výřečnost. Hádky a pře. Svár a konflikt. Domácí těžkosti, partnerský nesoulad. Vztek.  Násilí. Facky. Fyzické tresty. Výhružky, odplata. Cholerické jednání, prchlivost a unáhlenost. Zbrklost, agresivita. Úřední a státní moc. Právní a soudní záležitosti. Dělený čas – směnnost. Chronické nemoci. Stres. Trest. Bolest.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ptáci

12. Ptáci

Pár, manželský pár, příbuzní, podřízení. Dva. Problémy a trápení krátkého trvání Malé komplikace. Stres, nervozita. Spěch, podráždění, starosti. Vypětí. Neklid. Rozčilení. Změna, pohyb, stěhování. Zahnízdit se. Rušení, vyrušování. Krátkodobý, přerušovaný, blikající. Rychlost. Telefonát. Chaos.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dítě

13. Dítě

Dítě. Naivita. Bezstarostnost. Dětinskost. Lehkomyslnost. Důvěra. Důvěřivost. Rozvernost, hravost. Nestálost, přelétavost. Nesamostatnost. Upřímnost. Málo. Trochu. Jemnost, něžnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Liška

14. Liška

Podvod, krádež, ohrožení. Lstivost. Vychytralost. Zrada. Faleš. Zákeřná osoba. Závist. Nedůvěra , neupřímnost. Intriky vůči OSK. Něco nesprávné, něco v nepořádku. Kaz, vada, nepříjemnost. Chytrost, obratnost, rafinovanost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Medvěd

15. Medvěd

Starší muž. Starší příbuzná, starší žena. Nadřízený. Šéf. Milenec nebo zákonný partner. Úřední osoba. Výše postavená osoba. Vliv. Moc. Síla. Autorita. Diplomacie. Úspěch. Ochrana. Jistota. Vášeň. Houževnatost. Respekt.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hvězdy

16. Hvězdy

Uskutečnění plánů. Příznivé vyhlídky. Čistota úmyslů. Pozitivní vývoj. Naděje. Myšlenky,nápady a inspirace. Ideály a sny. Nadšení, nadchnout se pro něco. Úspěch. Štěstí. Romantika. Láska. Nedotknutelnost. Jasno, vyjasnění. Srozumitelnost. Chlad a sníh.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Čáp

17. Čáp

Změna. Stěhování. Něco přichází. Pohyb. Přesun. Cestování – odjezd, příjezd. Těhotenství. Flexibilita.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pes

18. Pes

Přítel, kamarád. Syn nebo jiný příbuzný. Mladý muž. Milenec. Podřízená osoba. Přátelství. Poctivost. Upřímná povaha. Pomoc, ochrana. Opora. Důvěra. Spolehlivost. Čestnost. Dlouhodobě. Trvale. Navždy. Vytrvalost. Pevný charakter. Věrnost. Trpělivost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Věž

19. Věž

Životní cesta, způsob života. Egoismus, egoista. Životní průběh. Způsob života. Ambice. Rozchod. Odloučení. Izolace. Osamělost. Nadřízená osoba. Úřady, instituce a jejich představitelé. Vysoké postavení. Autorita. Zastavení. Vězení. Hranice. Ustrnutí. Neústupnost. Nadřazenost, povýšenost. Bezohlednost. Samostatnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Park (Zahrada)

20. Park (Zahrada)

Veřejnost. Veřejné mínění. Společnost. Angažovanost. Návštěva. Známosti, kontakty. Oslava. Veřejná akce. Veřejná budova, veřejné místo. Zahrada, park. Krásná místa, umělecké prostředí. Místo dovolené, relaxace, odpočinek. Povyražení. Schůzka, setkání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Hora

21. Hora

Odpor. Nepřítel. Nepřátelství. Soupeř, sok. Neústupnost a krutost. Opozice. Problém. Těžkosti. Překážky. Zábrany. Tvrdohlavost. Umíněnost. Pevnost, tuhost, nepoddajnost. Dlohodobé (trvalé). Blokáda, frustrace. Stání. Nepohyblivost. Hory, horské oblasti. Namáhavý vysilující postup.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Rozcestí (Cesty)

22. Rozcestí (Cesty)

Volba. Rozhodnutí. Křižovatka. Východisko. Alternativa. Varianta. Výběr. Dilema, nejistota, pochybnost. Rozcestí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Myši

23. Myši

Krádež. Ztráta. Ztráta sebevědomí. Úbytek, zmenšení. Pochybnosti. Nedůvěra. Nahlodávání. Lítost. Užírat se. Smetí, odpadky. Nemoc. Dluhy a bída. Rozklad, rozpad. Něco nestojí za to. Podřadnost, špatná práce, zmetek. Odklad, odročení, oddálení, zdržení. Odmítnutí. Něco ve špatném stavu. Neúspěch.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Srdce

24. Srdce

Láska. Svatba, zásnuby. Cit. Spokojenost. Radost. Vše, co těší srdce.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Prsten

25. Prsten

Svazek. Manželství. Smlouva, slib. Závazek. Vztah. Spojení. Sjednocení. Uzavření. Naplnění, splnění. Opakování. Stálost, vážnost, závažnost, spolehlivost, serióznost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kniha

26. Kniha

Tajemství. Něco nevědět, neznat. Skryté záležitosti. Neznámý původ. Studium, učení, vzdělávání. Málomluvnost, mlčenlivost. Uzavřenost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dopis

27. Dopis

Zpráva. Dokumenty. Novina. Dopis, nabídka, telefonát, korespondence, telegram. Dozvědět se něco. Zprostředkované. Dočasné. Přechodné, povrchní, nebude mít trvání.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Pán

28. Pán

Osobní karta muže - tazatele (OSK). Manžel, druh, snoubenec tazatelky. Muž. Mužský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Dáma

29. Dáma

Osobní karta ženy – tazatelky (OSK). Manželka, družka tazatele. Žena. Ženský princip.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Lilie

30. Lilie

Rodina. Člen rodiny. Ctnost. Sex, intimnost. Čistota, nevinnost, upřímnost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Slunce

31. Slunce

Štěstí. Optimismus. Vitalita. Síla. Energie. Prosperita. Tvořivost. Kreativita. Vítězství, zdar. Moc, vláda. Blahobyt, výdělek, zisk. Rozvoj. Sláva, úspěch. Radost. Oslavy a radováky. Sebedůvěra. Vůle, vytrvalost. Ctižádost.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Měsíc

32. Měsíc

City a pocity. Emoce. Předtuchy, touhy, sny. Vzdušné zámky. Iluze. Romantika. Nejistota, strach, vnitřní napětí. Proměnlivé nálady. Nestálost. Střídání. Nervy, nervozita. Nedůvěra.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Klíč

33. Klíč

Jistota a spolehlivost. Pevnost. Bezpečí, zabezpečení. Rozřešení, řešení. Pojištění.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Ryby

34. Ryby

Majetek, finance. Zisky. Peníze. Vlastnění, zištnost, ziskuchtivost. Tekutiny, alkohol, drogy, závislost na omamných látkách.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kotva

35. Kotva

Povolání, zaměstnání. Pracoviště, pracovní kolektiv. Věrnost. Stálost a stabilita. Naděje. Opora, jistota. Stabilita. Spojení, pevné držení, připoutanost. Přístav. Zakotvit někde. Rovnováha. Cíl. Bezpečí.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Kříž

36. Kříž

Ukončování, konec. Smrt. Utrpení, oběť. Bolest, smůla, nehoda. Smutek, trápení, slzy. Karma, osud. Víra. Osudová zkouška.

Ukázat výklad této karty v kombinacích -»

Poděkování:
Karty jsou dílem firmy Piatnik a byly zde na webu použity s laskavým svolením Ferdinanda G. Piatnika - www.piatnik.cz


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2024
Lunární kalendář
Luna v PannaPanně
ukázat kalendář »